Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Διάβρωση παραλίας Κώμης - Μέτρα προστασίας από τα Μααστιχοχωρούσικα Νέα

 Τα Μαστιχοχωρούσικα Νέα, συνεχίζουν την προσπάθεια που κάνουν για να βρεθούν λύσεις στα μείζονα προβλήματα της περιοχής αναδεικνύουν για μια φορά ακόμα το πρόβλημα της διάβρωσης της παραλίας στην Κώμη..Παρ΄ ότι έγινε μελέτη από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών,που κατέληγε ότι τα δύο έργα που έγιναν στην περιοχή και συγκεκριμένα το φράγμα Κατράρη και το λιμανάκι της Κώμης, ευθύνονται για την σταδιακή διάβρωση της παραλίας της Κώμης, δεν προχώρησε η αποκατάσταση του προβλήματος..

Τα έργα που κατασκευάστηκαν τότε δεν έλαβαν υπόψη τους την περιβαλλοντική διάσταση του προβλήματος. Όμως, το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την επίδραση από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες δημιούργησε πολλά προβλήματα στην παραλία της Κώμης  με σημαντικότερο τη διάβρωση.

 Για το λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί η ανάγκη για αναζήτηση ηπιότερων μορφών έργων προστασίας ακτών με γνώμονα τον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας και της αισθητικής της παραλίας της Κώμης.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα και οι πολίτες ακόμη αναζητούν λύσεις  για την Κώμη, αφού το πρόβλημα παραμένει και απειλεί της ιδιοκτησίες τους.

Τα  Μαστιχοχωρούσικα Νέα, θέλοντας να συμβάλουν σε μια ηπιότερη λύση του προβλήματος δημοσιεύουν 4 φωτογραφίες; πριν και μετά τη διάβρωση και προτείνουν στον απερχόμενο Δήμαρχο που επί θητείας του κατασκευάσθηκε αυτό το κόσμημα για τη Χίο την ανάπλαση της Κώμης ,επίσης και στο νέο Δήμαρχο, να συνεχιστή το ήδη υπάρχων τοιχίο μέχρι το τέλος του πεζόδρομου.καθώς οι φωτογραφίες δείχνουν την πραγματικότητα του προβλήματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου