Τα Μαστιχοχώρια


Προβολή ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΑ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους
Ο δήμος Μαστιχοχωρίων βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Χίου και πήρε το όνομα του από τα μαστιχοχώρια, τα χωριά στα οποία παράγεται η μαστίχα. Αποτελείται από 9 Δημοτικά Διαμερίσματα:

   • Δ.Δ. Πυργίου (Πυργί, Βενέτικο (νησίδα), Δότια, Εμπορειός, Καρύντα, Μονή Αγίου                                         Γεωργίου, Πελαγόνησος (νησίδα))
   • Δ.Δ. Καλαμωτής  (Καλαμωτή, Αλμυρός, Κώμη)
   • Δ.Δ. Αρμολίων (Αρμόλια)
   • Δ.Δ. Βέσσης  (Βέσσα)
   • Δ.Δ. Ελάτας (Ελάτα, Αγιος Στέφανος (νησίδα))
   • Δ.Δ. Λιθίου  (Λιθί, Λιμένας Λιθίου)
   • Δ.Δ. Μεστών (Μεστά, Καλόγερος (νησίδα), Λιμένας, Μερικούντα, Νησάκι (νησίδα),    Τραχύλια) 
   • Δ.Δ. Ολύμπων  (Ολύμποι)
   • Δ.Δ. Πατρικών (Πατρικά)