Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ << ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΙ !!!! >>


Από τον Δικηγόρο κ.Σταμάτη Βαρλά, λάβαμε μία επιστολή που απευθύνεται στην Εφημερίδα Πολίτης με την παράκληση να την δημοσιεύσουμε και εμείς.


       Διαβάζοντας  το  άρθρο  σας   << ΄Ονειρο  ήταν  και  πάει…….. >>,   στο  φύλλο  της  23 – 11 – 2016  ( που  αναφέρεται  στο  Λαικό  Πανεπι-στήμιο  Καλαμωτής ),  εξεπλάγην  με  τις  ανακρίβειες   και  τα  ψεύδη  που  αναφέρονται  σ΄ αυτό !!!!   Επειδή  σας  εκτιμώ,  θεωρώ  ότι  σας  μετέφεραν   ψευδείς  και  αναληθείς   πληροφορίες,  σχετικά    με   το   γιατί  ναυάγησε  το  << ΛΑ.Π.ΚΑ.>> .   Για  την  αποκατάσταση   λοιπόν   της  αλήθειας  και  προς  απόδοση  του  δικαίου,   σας   εκθέτω   πώς  έχουν  τα  πράγματα :  
      Τον  Οκτώβριο  του  2015  έλαβα  μία  προσωπική  επιστολή,  από  τον  κ.  Μιχάλη  Κανάριο,  τότε  Πρόεδρο  του  Προοδευτικού   Ομίλου  Καλαμωτής,  με  την  οποία  μου ζητούσε  να  συμμετάσχω  στη  στελέ-χωση  της  Διοίκησης  ενός  νέου  φορέα  ( του  Λαικού  Πανεπιστημίου  Καλαμωτής ) , που  είχε  αποφασίσει  να  ιδρύσει  το  Δ.Σ.  του  Ομίλου,    μετά  από  πρόταση  του  Πανεπιστημιακού  καθηγητή   κ.  Ηλία  Φιλιπ-πίδη.  Στην  εν  λόγω   επιστολή   αναφέρεται   επί  λέξει   ότι   ο    νέος  αυτός  θεσμός   θα   λειτουργήσει  ως   αυτόνομο  τμήμα   του  Π.Ο.Κ.,   θα  έχει   δικό  του  Διοικητικό Συμβούλιο,  δικό  του  κανονισμό  λει-τουργίας  και   δικό  του  πρόγραμμα   δράσης.   Με  ιδιαίτερη   χαρά     ( και  ομολογώ  με  υπερηφάνεια  σαν  Καλαμωτούσης )  αποδέχθηκα   αυτή  την  πρόσκληση   και  με  σχετική  επιστολή  μου  απήντησα   θε-τικά.   Στη  συνέχεια   συναντηθήκαμε  στα   γραφεία   του  Συλλόγου,  όπου  μου  ανακοίνωσαν  την  απόφαση  του  Δ.Σ.  του, με  την  οποία  διωρίστηκε   επταμελής  προσωρινή   Διοικούσα  Επιτροπή  του  Πανε-πιστημίου  και  ανατέθηκε  σε  μένα  η  τιμητική  θέση  του  Προέδρου.   Εξ  αρχής  είχα   θέσει   στη   Διοίκηση  του  Συλλόγου  το  θέμα  της  οι-κονομικής  στήριξης  του  νέου αυτού  θεσμού  και   της  εξασφάλισης  των  απαιτουμένων   για  τη   λειτουργία  του  πόρων.  Με  διαβεβαίω-σαν   ότι   την  οικονομική   στήριξη   θ΄ αναλάβει    εξ   ολοκλήρου    ο  Προοδευτικός  ΄Ομιλος   Καλαμωτής .  Επίσης  συζητήσαμε  επί  μακρόν  τις  γενικές  αρχές,  τους  στόχους  και  τα  πλαίσια   δράσης   του   νέου   αυτού  θεσμού   και   καταλήξαμε  στην  Ιδρυτική  του  Διακήρυξη,   την  οποία  δημοσιεύσαμε.  Στη  διακήρυξη  αυτή  τονίζαμε, μεταξύ  άλλων,  ότι  στόχος  μας  είναι  να  συμβάλλομε  στο  να  μπορέσει  ο  σύγχρο-νος,  αβέβαιος   και  διαποτισμένος  από  ιδιοτέλεια  άνθρωπος,   να  ανέβει  πιο  ψηλά   και  να  δει  τον  εαυτό  του  και  τον  κόσμο  από  το  ύψος  του Πνεύματος, της  Ανθρωπιάς  και  της  Δημιουργίας  και            η  Καλαμωτή  ( με  την  πλούσια  πνευματική  και  πολιτιστική  κληρο-νομιά  που  διαθέτει )  να  γίνει  το  βάθρο, πάνω  στο  οποίο  θα  στη-σουμε  έναν  πνευματικό  ναό, ένα  εργαστήρι  μελέτης, μάθησης  και   γνώσης,  που  θα  σμιλεύσει χαρακτήρες,  θ΄ αφυπνίσει  συνειδήσεις,  θα  υπηρετήσει  το  πνεύμα   και   τον  πολιτισμό.  ΄Ετσι   ξεκινήσαμε  την   λειτουργία  του  ΛΑ.Π.ΚΑ.   Και  ομολογουμένως,  ξεκινήσαμε  με  πολλή  όρεξη  και  όραμα…….
        Αποδεχόμενος  αυτό  τον  ρόλο,  γνώριζα  ότι  είναι  ένας  δύσκολος  ρόλος  και  ότι  ( όπως  τόνισα   και   στην  ομιλία  μου   στην   εκδήλωση  των  εγκαινίων )  βάζομε   ένα  στοίχημα,  χωρίς   να   είμαστε  βέβαιοι  ότι  θα  το  κερδίσομε,  αλλά  αξίζει  τον  κόπο  να  το  προσπαθήσομε.  Όμως  δεν  είχα  φανταστεί   ότι  το  εγχείρημα  αυτό   θα  τορπιλιζόταν   <<  εκ  των  έσω >> !!!!   Γιατί  -  δυστυχώς -  αυτό  ακριβώς   έγινε.   Και   αυτό  γίνεται   περισσότερο   φανερόν,  από  τις  ανακρίβειες   που  σας   μετέφεραν   και   όσα  αναφέρονται  στο  δημοσίευμα,  ότι  δήθεν   από   τις  πρώτες  ημέρες  ζωής  του, άρχισε  να   προδιαγράφεται  ο  θάνατος  του,  ότι  δήθεν   η   Διοικούσα   Επιτροπή   ζήτησε  να   αποσχιστεί   το   Λαικό   Πανεπιστήμιο   από   τον   Σύλλογο   και   ότι   ήθελε  δήθεν   να                δημιουργήσει   αυτόνομο  φορέα,  με   δικό  του   καταστατικό.   ΄Όλα  αυτά  είναι  παντελώς  ψευδή   και  ανακριβή. Ουδέποτε  η  Διοικούσα   Επιτροπή   του  Πανεπιστημίου   ζήτησε   ή   υποστήριξε   κάτι   τέτοιο.   Αντιθέτως,  αυτή  ήταν  η  άποψη   του  κ.  Φιλιππίδη  και  του  κ.  Κανά-ριου. ΄Όπως   εξ  ίσου  αναληθής   και   προσχηματική   είναι   και  η   δι-καιολογία    περί   του   ότι  ο   Προοδευτικός  ΄Ομιλος   δεν   μπορούσε   δήθεν   να   καλύψει   τα   έξοδα   λειτουργίας   του   Πανεπιστημίου.
 ΄Αλλοι   είναι   οι   λόγοι   για   τους  οποίους   τορπιλίστηκε  αυτή   η  προσπάθεια :  Δυστυχώς  οι  εμπνευστές   και   πρωτεργάτες   αυτού   του  εγχειρήματος  άλλα   μας  έλεγαν  και  άλλα  σχεδίαζαν.  Ο   πραγ-ματικός   στόχος  τους  ήταν  να   δημιουργηθεί   ένα   βήμα,  που   θα  χρησιμοποιούσε  αποκλειστικά   ο  καθηγητής  κ.  Φιλιππίδης,  προκει-μένου   απ΄ αυτό  να  διακηρύττει   και   να  διαλαλεί  τις  απόψεις  του  για   την  Ελλάδα  και  την   Ευρώπη,  να  κοινωνήσει  την  ιδέα  και  τον  όρο  της  <<  Ελληνολογείας  >>,  που  ο  ίδιος  δημιούργησε.   Δεν   τον  ενδιέφερε  η   μάθηση   κι  επιμόρφωση  των  πολιτών   πάνω  σε  άλλα   γνωστικά  κι  επιστημονικά  αντικείμενα ( όπως  η  τοπική  Ιστορία μας,  η  πολιτιστική  κληρονομιά  μας,  τα  ήθη  μας,  η  υγεία,  η   παιδεία  κ.λ.π. ).  Απαιτούσε,  ο   κ.  καθηγητής,  το  κύριο   και   βασικό   πεδίο   δράσης   του   Πανεπιστημίου   να   είναι   ο  δικός  του  τομέας. ΄Ηθελε   να   υπαγορεύει    και   να   επιβάλλει    τα  πάντα !!!!  ΄Ετσι,  σιγά  σιγά  άρχισε  να  διαφαίνεται   ότι  οι   εμπνευστές   αυτής  της  κίνησης  δεν   ήθελαν   ένα  ελεύθερο,  δημιουργικό,  πλούσιο   σε  ιδέες  και   δράσεις   Πανεπιστήμιο, αλλά   μια  περιωρισμένη   και  περιχαρακωμένη   Λέσχη,  που   θα  εξασφάλιζε  μόνον   ένα   βήμα   λόγου   και   διακήρυξης   των   θέσεων  και  απόψεων  του   κ.  Φιλιππίδη. ΄Ηθελαν   δηλ.  μια  Διοίκηση  διακοσμητική ( για  βιτρίνα ),  στην   οποία   θα   έδιναν   μόνον  εντολές  για  να  τις  εκτελεί.  Είναι   προφανές   ότι   εγώ   δεν   μπορούσα   -  και  νομίζω   και  τα  υπόλοιπα  μέλη   της  Διοικούσας   Επιτροπής  -  να  παί-ξομε  αυτό  τον  ρόλο.   Σ΄  αυτό  ακριβώς  διατυπώσαμε  τη  διαφωνία  μας,  γιατί  αυτό  επέβαλε  η  αξιοπρέπεια  μας.  Αυτό  όμως   φαίνεται ότι  δεν  άρεσε  ούτε  στον  κ.  Φιλιππίδη, ούτε  στον  κ. Κανάριο  κι  έτσι  γίναμε  στόχος,  και  κυρίως  εγώ.   Και,  με  πρόσχημα   την  δήθεν   αδυ-ναμία  κάλυψης  των  οικονομικών  αναγκών   του  Πανεπιστημίου   και  κρυπτόμενοι  πίσω  από  το  απερχόμενο  τότε  Δ.Σ. του  Συλλόγου  (την  στιγμή  δηλ.  που έληγε  η  θητεία  του), απεφάσισαν  -  οι  ίδιοι  άνθρω- ποι   που  το   είχαν  ιδρύσει  -  να  το  καταργήσουν !!!!  Επανειλημμένα    είχα  ζητήσει, από  τον  Πρόεδρο  του  Προοδευτικού  Ομίλου, να  έχομε μια  συνάντηση   με  την  Διοίκηση  του  Ομίλου,  πριν   πάρουν  αποφά- σεις,  όμως  αυτή   η  συνάντηση  ουδέποτε   έγινε  και   οι   λόγοι   είναι  ευνόητοι………..   Βιάστηκαν  μάλιστα,  με  συνοπτικές   διαδικασίες   και  κατά   παράβαση   των   καταστατικών  αρχών,  να   τροποποιήσουν   το   καταστατικό   του   Προοδευτικού   Ομίλου   Καλαμωτής,  απαλείφοντας   το   άρθρο   που   αναφερόταν   στην   ίδρυση   Λαικού    Πανεπιστημίου   από   τον   Σύλλογο   και  καταργώντας  μ΄ αυτό  τον  τρόπο  το  ΛΑ.Π.ΚΑ. ΄Ετσι  <<  οι   γεννήτορες   έγιναν   παιδοκτόνοι  >> !!!!
        Αυτή   είναι   η   αλήθεια   κι  έτσι  ακριβώς  έχουν  τα   πράγματα .
        Ευχαριστώ   για  την  φιλοξενία.        Χ Ι Ο Σ     24  -   11   -    2016 .
                                                                        Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ   Ε.   Β Α Ρ Λ Α Σ
                                                                                      Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
                                                                         

Καλό Παράδεισο Ασπασία


Έφυγε σε ηλικία 79 ετών η Ασπασία Τριανταφύλλου του Νικολάου

Η κηδεία της έγινε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Καλαμωτή και την παρακολούθησαν πολλοί συγγενείς και φίλοι της οικογένειας, που προσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής της. 

Η Ασπασία ήταν άριστη μητέρα, άνθρωπος με αγνή καρδιά και ευγένεια ψυχής. Είχε κάνει μια όμορφη οικογένεια με τον αείμνηστο Νικόλαο Τριαντάφυλλο.


Ο θάνατος της πλήγωσε όλους όσοι την γνώριζαν, όλους όσοι την αγαπούσαν.
Λάτρευε τα παιδιά της και τα εγγόνια της. Σε όλους προσέφερε απλόχερα τη ζεστασιά του γέλιου της και τη δροσιά της ψυχής της. Ήταν καλόκαρδη και αγαπητή με αισθήματα αγνά και πηγαία. Είχε σε υψηλό βαθμό ανεπτυγμένο το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της τιμής.

Στα παιδιά της, στα αδέλφια, στα εγγόνια καθώς και στους συγγενείς, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της και αναπαυμένη η ψυχή της.

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Η Αρχή του 100/0 της Δρ. Αγγελικής ΤριανταφύλλουΤο 80% της ανθρώπινης ικανοποίησης, προέρχεται από ασήμαντες επαφές.
Η αρχή του 100/0 είναι απλή αλλά πανίσχυρη! Το πιστεύετε ;
Θα θέλατε να έχετε καλλίτερη σχέση με τους συζύγους, τους προϊσταμένους σας,  τους υπαλλήλους σας, τους πελάτες σας, τα παιδιά σας;
 Εφαρμόστε την αρχή του 100/0 ,  που είναι η εξής:

Παίρνετε πάνω σας την πλήρη ευθύνη των σχέσεων σας, των επαφών σας. Εσείς είστε υπεύθυνος γι αυτές!
                                          Αυτό είναι το 100
Δεν προσδοκάτε, δεν περιμένετε τίποτα από τους άλλους !
                                            Αυτό είναι το 0       
Βήμα  1 : συμπεριφερθείτε με Σεβασμό και Ευγένεια στο άλλο πρόσωπο, είτε το αξίζει, είτε όχι !

Βήμα 2 : Μην περιμένετε τίποτα από το άλλο πρόσωπο, σε αντάλλαγμα, μην έχετε καμία απαίτηση

Βήμα 3 : να επιμένετε, να συνεχίζετε σ’ αυτή τη συμπεριφορά της ευγένειας και του σεβασμού, γιατί συνήθως τα παρατάμε εύκολα.

Θυμήσου :  Δεν περιμένουνε τίποτα από τους άλλους !
                                     Το παράδοξο του 100/0
   Αυτό μπορεί να σας φαίνετε παράξενο, αλλά εδώ είναι το παράδοξο !
Όταν παίρνεις την πλήρη ευθύνη για μια σχέση, συχνά και το άλλο πρόσωπο αποφασίζει να πάρει την ευθύνη επίσης.

Ακόμα , αν συνεχίσεις με την αρχή του 100/0,  γρήγορα η σχέση μεταμορφώνεται στο 100/100.

Όταν αυτό συμβεί, αληθινά υπέροχα πράγματα συμβαίνουν για τα άτομα, τις ομάδες τους, τις εταιρίες τους, τις οικογένειες τους.

Θυμήσου : η αρχή του 100/0, έχει να κάνει με το να ΔΙΝΕΙΣ, όχι με το να παίρνεις

Με την ΚΑΡΔΙΑ, όχι με το κεφάλι

Με την ΕΥΓΕΝΙΑ, το ΣΕΒΑΣΜΟ και την ΥΠΟΜΟΝΗ

Είναι ένα μικρό πράγμα, που όμως κάνει τη μεγάλη διαφορά

Να είσαι το 100%....... μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου !!!

Δρ. Αγγελική Τριανταφύλλου- Πιτίδη

Ιατρός ΜικροβιολόγοςΧαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Χίου κ. Στ. Κάρμαντζη, στην Εκδήλωση για τα 20 Χρόνια του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς 27 Νοεμβρίου 2016
Αγαπητές φίλες και φίλοι

Σας ευχαριστώ θερμά για την ευγενική σας πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να απευθύνω αυτό το σύντομο χαιρετισμό, σήμερα που γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση του Λαογραφικού Μουσείου Καλλιμασιάς.

Το Λαογραφικό Μουσείο, είναι πραγματικά μια Κιβωτός της Μνήμης και της Παράδοσης. Διασώζει, αναδεικνύει και προβάλλει πολύτιμα κομμάτια της τοπικής μας κοινωνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας. Δίνει ολοζώντανα στους χιλιάδες που το έχουν επισκεφτεί αυτά τα 20 χρόνια, την εικόνα του πιο μακρινού και πιο πρόσφατου παρελθόντος.
Αλλά αυτή η τόσο σημαντική συμβολή στη διατήρηση της κληρονομιάς μας δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα χωρίς το πάθος, το μεράκι και την αφοσίωση ενός ανθρώπου. Του αγαπητού σε όλους μας Γιάννη Κολιάρου.  Ήταν το δικό του όραμα, αλλά και η ακούραστη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια που έφερε το αποτέλεσμα που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη. Ας σκεφτούμε με δέος πόσο χρόνο και κόπο απαίτησε η συλλογή, η ταξινόμηση, η ανάδειξη όλων αυτών των αντικειμένων. Με τρόπο έγκυρο και επιστημονικά τεκμηριωμένο.
Αγαπητέ Γιάννη, σε παρακαλώ να δεχθείς τις ευχαριστίες όλων μας. Η προσπάθειά σου, που τα αποτελέσματά της όλοι και όλες χαιρόμαστε και καμαρώνουμε, είναι ένα παράδειγμα του πόσα μπορεί να καταφέρει ο δημιουργικός ζήλος και το πάθος ενός ανθρώπου.
Φίλες και φίλοι
Το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, έχοντας πίσω του μια διαδρομή 20 χρόνων, έχει σήμερα ανάγκη την επέκταση ή τη μεταστέγασή του σε καλύτερους, αρτιότερους χώρους. Όπως έχει πει ο ιδρυτής του μόνο έτσι θα είναι εφικτή η μεγαλύτερη ανάδειξη και αξιοποίηση του λαογραφικού πλούτου που περιέχει. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα στόχο δύσκολο, όχι όμως ανέφικτο. Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια υποστηρίζοντας τις δράσεις σας, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να τον επιτύχουμε.

Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, και πάλι θερμές ευχαριστίες στο Γιάννη Κολιάρο και εύχομαι το Λαογραφικό Μουσείο να συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να μας συγκινεί.

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016

Α.Ε. Καλαμωτής - Ποσειδών Καρδαμύλων 2 - 0


Από νίκη σε νίκη προχωράει η ομάδα του Γ. Κακούσιου. Σήμερα το απόγευμα η  Α.Ε. Καλαμωτής νίκησε τον πρωταθλητή Χίου Ποσειδώνα Καρδαμύλων στο Ισιδωρίδειο γήπεδο με 2 - 0.
Στο Α΄ημίχρονο η ομάδα της Καλαμωτής μπήκε στο γήπεδο με δυνατή ψυχολογία για να πάρει το παιχνίδι. Ο Άνθιμος Σελάλας στο 35΄ με ιδανικό πλασέ από πλάγια θέση κρέμασε τον τερματοφύλακα του Ποσειδώνα και έγραψε το 1- 0.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η παθιασμένη και σήμερα ομάδα της Καλαμωτής, με ένα εκπληκτικό σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή, από τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος Κώστα Γαλάτουλα έγραψε το  2 - 0.
Μέχρι την λήξη του αγώνα δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα η Καλαμωτή από τον Ποσειδώνα... Ενώ έχασε 3 κλασικές ευκαιρίες με Ρενάτο Τοντρι,Άνθιμο Σελάλα και Κώστα Μαμά να αυξήσει κι
άλλο το δείκτη του σκορ...

Η βαθμολογία μετά και από τα σημερινά αποτελέσματα..

1.Ηρακλής Θυμιανών        27
2.Κανάρης Νενήτων          25
3.Ποσειδών Καρδαμύλων 23
4.Α.Ε.Καλαμωτής              18
5.Θύελλα Χλκειούς           16
6.Δάφνη                              14
7.Βαρβασιακός                   14ΚΩΣΤΑΣ  ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Όνειρο ήταν και πάει... ! ΝΑΥΑΓΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ
Καπνός έγινε το όνειρο δημιουργίας και λειτουργίας του Λαϊκού Πανεπιστημίου Καλαμωτής το οποίο δημιούργησαν ο πρώην Πρόεδρος του Προοδευτικού Ομίλου Καλαμωτής Μιχάλης Κανάριος και Δρ. Κοινωνιολογίας, νομικός και συγγραφέας Ηλίας Φιλιππίδης.
Μετά από περίπου ένα μήνα λειτουργίας καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2016, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή κυρήχθηκε αυτόματα έκπτωτη και οι ημερίδες σταμάτησαν.
Το χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου άρχισε να διαγράφεται από τις πρώτες μέρες της ζωής του οργανισμού, ο οποίος θα αναζητούσε το νέο ανθρωπολογικό πρότυπο του σύγχρονου Έλληνα το οποίο θα συνδύαζε την ταυτότητα του Ελληνικού Πολιτισμού με την αναβίωση της παραδόσεως του Ελληνικού Κοινοτισμού.
Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο αποτελούσε θυγατρικό θεσμό του Προοδευτικού Ομίλου Καλαμωτής και η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα λειτουργούσε υπό την αιγίδα του.

Ο φόβος

Η Π.Δ.Ε από τις πρώτες μέρες θέλησε να αποσχισθεί από αυτή την ιδιότυπη κηδεμονία, ζήτησε προφορικά την απόσχιση και τον απογαλακτισμό από τον σύλλογο και τη δημιουργία αυτόνομου φορέα με δικό του Καταστατικό Λειτουργίας. Στην αρχή ο Σύλλογος δεν συνήνεσε, αλλά στη
συνέχεια με δεδομένη τη λήξη της θητείας του πρώην διοικητικού συμβουλίου και την πρόθεση του Μ. Κανάριου να μην θέσει πάλι υποψηφιότητα, η πλειοψηφία του σώματος φοβήθηκε ότι δεν θα μπορεί να καλύψει τις απαιτούμενες πιστώσεις και πρότεινε τη διαγραφή του θυγατρικού οργανισμού
από το σωματείο.
«Υποχρεώθηκα να δεχθώ την πρόταση η οποία εγκρίθηκε με ψήφους 5-1, επειδή δεν ήθελα να παραδώσω στην επόμενη διοίκηση οικονομικά βάρη και ευθύνες που πίστευε ότι δεν μπορούσε να καλύψει και να ανταποκριθεί», δηλώνει στον «π» ο πρώην πρόεδρος Μ. Κανάριος.
«Τα υπόλοιπα μέλη είδαν ότι συλλογικά δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα, αποφασίσαμε να διαχωρίσουμε τη δράση μας από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο και προχωρούμε στην διαμόρφωση νέου καταστατικού», προσθέτει και ο νέος πρόεδρος Γιώργος Σφήκας.

Σύγκρουση απόψεων

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου θεωρεί ότι με την πράξη του επέτρεψε στα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου να πραγματοποιήσουν την επιθυμία τους, αλλά οι πρωτεργάτες του εγχειρήματος δεν έδειξαν το απαιτούμενο ενδιαφέρον με καταστροφικές συνέπειες για το θεσμό.
Ο πρώην πρόεδρος της Π.Δ.Ε Σταμάτης Βαρλάς υποστηρίζει ότι ο θεσμός αδρανοποιήθηκε κυρίως επειδή δεν τον υποστήριξαν αυτοί που είχαν την υποχρέωση, αλλά και επειδή δεν ευδοκίμησε η συνεργασία με τον καθηγητή κ.Φιλιππίδη.
Αντίθετα, ο Μ. Κανάριος τονίζει ότι αυτή η κίβδηλη εικόνα καλλιεργήθηκε έντεχνα από τους πρωτεργάτες της τάσης απόσχισης για να επηρεαστεί εσφαλμένα η κοινή γνώμη.

Πρωτοβουλία

Μετά από όλα αυτά μόνη αχτίδα φωτός είναι η πρόθεση των Μ. Κανάριου και Ηλ. Φιλιππίδη να δημιουργήσουν νέο αυτόνομο Λαϊκό Πανεπιστήμιο, αν συνεχίσουν να αδιαφορούν τα
στελέχη τα οποία πρωτοστάτησαν στον απογαλακτισμό του παλιού φορέα από τον Προοδευτικό Όμιλο.
Δ.Μ.Πηγή Πολίτης.Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Έκλεισε είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας η Chios Express Courier
Έκλεισε είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας η Chios Express Courier ιδρύθηκε το 1991, ο νέος ιδιοκτήτης  Ελευθέριος Κάργας του Γεωργίου,από το 2014 συνεχίζει να προσφέρει με τον ίδιο ζήλο, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ταχείας διαικπεραίωσης, μεταφοράς και φύλαξης εγγράφων και εμπορευμάτων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
H Chios Express Courier κάθε μέρα, κάθε λεπτό,κάθε στιγμή, θα συνεχίσει να δίνει εξετάσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, σε κάθε πελάτη της.

                        Τι σημαίνει όμως για την Chios Express Courier...........     ........ ποιοτική εξυπηρέτηση


  • Εξασφάλιση της παράδοσης της αποστολής σε άριστη κατάσταση.Για το σκοπό αυτό οι αποστολές μεταφέρονται σε ειδική πλαστική συσκευασία διεθνών προδιαγραφών  " Flyer ".
  • Συνεχής και ανελλιπής ενημέρωση για τα πλήρη και αναλυτικά στοιχεία της αποστολής,προκειμένου να γνωρίζει ο πελάτης τα δεδομένα σε όλα τα στάδια που μεσολαβούν, από την παραλαβή μέχρι την παράδοση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πλήρως μηχανογραφημένη λειτουργία που έχει.
  • Ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στους μόνιμους πελάτης της, για όλες τις κατηγορίες αποστολών τους.
  • Συναλλαγές για λογαριασμό πελατών, με δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κ.λ.π.Ενδεικτικά αναφέρουμε  την πρωτοκόλληση εγγράφων, την κατάθεση διαγωνισμών, την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων κ.α.
  • Πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις κατόπιν επιθυμίας του πελάτη, ανάλογα με το περιεχόμενο ή τη φύση της αποστολής.
  • Αποστολές προς Αθήνα σε μια εργάσιμη ημέρα και υπόλοιπη Ελλάδα σε δύο εργάσιμες ημέρες.
  • Αγορά προιόντων για λογαριασμό πελατών
  • Πλήρης κάλυψη για αποστολές στο εξωτερικό.


Όταν η ταχύτητα και η ασφάλεια γίνονται απόλυτη ανάγκη ..........εμείς δίνουμε την λύση

Δέσμευση μας ......η δική σας  ποιοτική εξυπηρέτηση.

Η Chios Express Courier λειτουργεί με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ." Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων, με αριθμό Μητρώου 14.004 

Αν αυτά ακριβώς θέλετε να διαθέτει μια σύχρονη εταρεία courier, για την διεκπεραίωση της δική σας αποστολή, με ταχύτητα, υπευθυνότητα και ασφάλεια, απευθυνθείτε στην Chios Express Courier Κουντουριώτου 46 Χίος, στα τηλέφωνα 22710 - 21369 --22710 - 81278 email.kargas.eleftherios@gmail.com.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

«Εφυγε» από την ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος
Ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξέπνευσε στις 23:18 την Κυριακή, στο Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», όπου νοσηλευόταν, από επιπλοκές πνευμονίας.
Είχε εισαχθεί στο Νοσοκομείο την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, «με εμπύρετο και σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια». Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έπασχε από «αμφοτερόπλευρη πνευμονία εξ εισροφήσεως». Η υγεία του ήταν ήδη επιβαρυμένη και παρά την εντατική θεραπευτική αγωγή, ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε και παρουσίασε ανεπάρκεια πολλαπλών οργανικών συστημάτων.

Δήλωση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Χίο

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β' Αθηνών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Υπεύθυνο του Τομέα Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βουλευτή Χίου, κ. Νότη Μηταράκη, πραγματοποίησε, σήμερα, Κυριακή 20 Νοεμβρίου, επίσκεψη στο νησί της Χίου.
 
Ο κ. Βαρβιτσιώτης επισκέφτηκε, κατά σειρά, το κέντρο υποδοχής προσφύγων και παράνομων μεταναστών (hot spot) στην περιοχή της ΒΙΑΛ και τον παράτυπο καταυλισμό στη Σούδα, όπου και διαπίστωσε από κοντά την πλήρη κυβερνητική εγκατάλειψη και κρατική ανυπαρξία.
 
Στη συνέχεια, μετέβη στο κεντρικό Λιμεναρχείο του νησιού, όπου συνομίλησε με τα στελέχη του, ενώ, αργά το απόγευμα, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Χίου, Μανώλη Βουρνού, και συμμετείχε σε διευρυμένη σύσκεψη με φορείς της περιοχής.
 

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο νησί της Χίου, ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:  
 
            «Οι σημερινές εικόνες που αντίκρυσα στη Χίο δεν τιμούν τη χώρα μας. Θεμελιώδης υποχρέωση κάθε Πολιτείας είναι να εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της. 
 
Η Κυβέρνηση, στη Χίο, έχει αποτύχει να ανταποκριθεί σε όλες τις δεσμεύσεις της, κάτι που επιβεβαιώθηκε, για ακόμη μία φορά, κατά την επίσκεψή του Υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μπαλάφα, ο οποίος “ήρθε, είδε και, απλά, απήλθε”. 
 
Έχει αποτύχει, όμως, και σε όλη την Ελλάδα. Γιατί η Κυβέρνηση αρνείται να υλοποιήσει τη δέσμευση που συμφωνήθηκε σχεδόν πριν από ένα χρόνο στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. 
 
Δηλαδή τις επαναπροωθήσεις, το διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών, την επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής ασύλου για τους πρόσφυγες και την κατασκευή κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων για τους μετανάστες.
 
Αδυνατεί, έτσι, να εμφυσήσει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και να διασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας για τους πρόσφυγες – μετανάστες. 

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Α.Ε. Καλαμωτής - Α.Ο. Πύργος Πυργίου 6 - 1
Στο Ισιδωρίδειο Γήπεδο σήμερα το απόγευμα, η ομάδα της Καλαμωτής έδωσε μεγάλη χαρά στους φιλάθλους της συνεχίζοντας τα νικηφόρα αποτέλέσματα, φιλοδώρισε  τον Πύργο με 6 γκόλ.
Στο Α΄ημίχρονο η ομάδα του Γ. Κακούσιου τηρώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και στο 20΄ κέρδισε πέναλτι και ο Γαλάτουλας έκανε το 1 -0. Στο 35΄ο Στάμαργας με ωραίο πλασέ το 2 -0 σκόρ ημιχρόνου.
Στο Β΄ημίχρονο στο 50΄πάλι ο Στάμαργας  πήρε το ριμπάουντ από σουτ του Ρενάτο και με πλασέ 3 - 0. Στο 52΄μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Σελάλα ο Γαλάτουλας πέτυχε το 4 - 0. Στο 60΄με ωραίο ψιλοκρεμαστό σούτ έξω από την περιοχή, ο Μιχάλης Ορφανούδης έκανε το 5 - 0. Στο 80΄ ο Πύργος μείωσε με πέναλτι 5 -1 και στο 90΄ με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή ο Γαλάτουλας σημείωσε το τρίτο του προσωπικό γκόλ και έκανε το τελικό αποτέλεσμα 6 - 1.

Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στη Χίο
Σήμερα Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016, ο Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης  έφθασε στη Χίο.

Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, κ. Σταμάτη Κάρμαντζη, ενώ στις 16:30 θα επισκεφθεί τη ΒΙΑΛ και έπειτα τη Σούδα. 
Στις 17:30 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Χίου, κ. Μανώλη Βουρνού. Στη συνέχεια, στις 19:30 θα συναντηθεί στο Ξενοδοχείο Χανδρής με Δημοσιογράφους και στις 20:30 με κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. 
Το βράδυ θα αναχωρήσει για Αθήνα.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

Τίμησε τη μνήμη του ήρωα Στυλιανού Παναγυφτόπουλου, ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών ΧίουΉταν παραμονή των Tαξιαρχών, της εορτής της αεροπορίας, όταν το αεροσκάφος της Πολεμικής Aεροπορίας με κυβερνήτη τον Στυλιανό Παναγυφτόπουλο κατέπεσε στην περιοχή της Φάρκαινας, απέναντι από τη βίλα Λιβανού, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ο κυβερνήτης του! 
Όλοι τότε είχαν μιλήσει για την θυσία του Υποσμηναγού, αφού ο Παναγυφτόπουλος θα μπορούσε να είχε σωθεί -όπως έγινε γνωστό από τα διάφορα πορίσματα- αν έκανε έγκαιρα χρήση του μηχανισμού εκτόξευσης από το αεροσκάφος. 

Στις 7 Νοεμβρίου 1994, στην διάρκεια ασκήσεως πάνω από το αεροδρόμιο της Χίου, το αεροσκάφος Mirage F-1CG, παρουσίασε βλάβη! Χωρίς να κάνει χρήση του αυτόματου συστήματος εκτόξευσης πιλότου, κάτι που θα έσωζε την ζωή του αλλά το αεροσκάφος θα οδηγούνταν ακυβέρνητο στα σπίτια της πόλης, προτίμησε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Έτσι πιλοτάροντάς το μέχρι τον παραλιακό δρόμο, το Mirage προσέκρουσε λίγα μέτρα πριν την θάλασσα, με μοναδικό θύμα τον ίδιο τον πιλότο!πηγή Politischios gr.

Μικρασιατική - Α.Ε.Καλαμωτής 0 - 2Στα Θυμιανά λόγω τιμωρίας της ομάδας της Χίου, σήμερα το απόγευμα η ομάδα της Καλαμωτής νίκησε εκτός έδρας την Μικρασιατική με 0 - 2.
Το Α΄ ημίχρονο τελείωσε 0 - 0. Στο Β΄ ημίχρονο η ομάδα του Γ. Κακούσιου μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 62΄ από κτύπημα κόρνερ του Άνθιμου Σελάλε η μπάλα βρήκε παίκτη της Μίκρας και κατέληξε στα δίκτυα 0 - 1 .Στο 70΄ο Κώστας Γαλάτουλας με ωραίο κατέβασμα της μπάλλας και δυνατό σούτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0 - 2 τελικό σκορ.Στη μνήμη του Νίκου Σιταρά, του Κώστα Γανιάρη


Ήταν τέλος της δεκαετίας του 50 τότε που το δημοτικό μας σχολείο αριθμούσε περί τους 200 μαθητές, λειτουργούσε πρωί-απόγευμα, που  ελέω αμερικανικής βοήθειας  παίρναμε για πρωινό ένα ποτήρι γάλα σκόνη (με την υποχρέωση να φέρνουμε κάθε πρωί ένα κούτσουρο για να ανάψουμε φωτιά) και ένα κομμάτι κίτρινο τυρί με ευθύνη της κυρά  Βασιλιώς, χωρίς θέρμανση, με ένα τετράδιο, με ένα μολύβι και μια κοινόχρηστη μολυβοξύστρα ανά αίθουσα, με βιβλία που οι παλιότεροι τα έδιναν στους νέους, που κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμαστε και με τέσσερεις,  με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, δασκάλους που μας έμαθαν γράμματα.
Την κα ΑΝΘΗ, την κα ΜΑΡΙΑ, τον κ. ΓΙΩΡΓΟ και τον κ. ΚΟΥΜΕΛΑ.
Ένα πρωί η κα ΑΝΘΗ που είχε την 1η δημοτικού μας ανακοινώσε πως αύριο θα υποδεχτούμε τον καινούργιο μας συμμαθητή τον Νίκο Σιταρά από το Κονγκό. Τότε ήταν που η φαντασία μας οργίασε. Που είναι το Κονγκό? Στην Αφρική. Δηλαδή? Η μόνη εικόνα που είχαμε ήταν από τα βιβλιαράκια του Γκαούρ-Ταρζάν που μιλούσαν για μαύρους, ελέφαντες, λιοντάρια, τίγρεις, μάγους, ανθρωποφάγους.
Την άλλη μέρα υποδεχτήκαμε τον Νίκο. Ένα ευγενέστατο παιδί που μιλούσε με το σεις και το σας που έγινε γείτονας μου μιας και το σπίτι της μητέρας του ήταν στον Άγιο Παντελεήμονα. Έτσι διαβάζαμε μαζί, παίζαμε μαζί, γίναμε φίλοι και βγάλαμε το δημοτικό. Στο γυμνάσιο χωρίσαμε εκείνος στην σχολή Αναβρύτων εγώ στο Αρρένων. Στο πανεπιστήμιο εκείνος Αθήνα εγώ Θεσσαλονίκη τα καλοκαίρια μαζί στον Άγιο Αιμιλιανό που είχε το εξοχικό του.
Μια μέρα μου λέγει: Κώστα πάμε να βρούμε τον Σταγκούλη να του προτείνουμε να μιλήσει, θυμάμαι επακριβώς τον τίτλο, ‘συμβουλές και παραινέσεις προς τους νέους.’ Αντέδρασα, Νίκο ποιοί  είμαστε εμείς που θα υποδείξουμε στον Σταγκούλη που, πως και γιατί θα μιλήσει. Μην φοβάσαι μου λέει πάμε και βλέπουμε. Τον επισκεφτήκαμε στο σπίτι του και του είπαμε την πρόταση μας. Αφού πρώτα μας ρώτησε για τις σπουδές μας , μας έδειξε την συλλογή των γραμματοσήμων του και την βιβλιοθήκη του μας μίλησε για την λειτουργία και την κοινωνική πρόσφορα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου και χωρίς να μας κοιτάξει μας είπε. Καλά αφού το ζητάτε θα γίνει. Και έτσι ένα απόγευμα του 72  οργανώσαμε την ομιλία στην κινηματογράφο της κυρά Λεμονιάς.
Τα χρόνια πέρασαν ο Νίκος ακλούθησε πανεπιστημιακή καριέρα καθηγητής πλέον φαρμακολογίας του εθνικού καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών εγώ επέστρεψα στην Χίο. Από το 1994, ως πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, έβαλα  ένα μεσομακροπρόθεσμο και μεγαλεπήβολο στόχο την ανάδειξη και εμπορική εκμετάλλευση των φαρμακευτικών ιδιοτήτων της μαστίχας. Συζητήσαμε επί μακρόν με τον Νίκο, τον ασπάστηκε και με ενθάρρυνε. Όποτε είχα πρόβλημα, ανησυχία, ενδοιασμό ή αμφιβολία για ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, για μια ιατροφαρμακευτική έρευνα ή ήθελα να αντλήσω πληροφορίες πάντα στον Νίκο έτρεχα πότε στο τηλέφωνο πότε στην Αθήνα και πάντα με συμβούλευε , υποδείκνυε , παρενέβαινε. Του  πρότεινα συνεργασία, επ΄ αμοιβή για τις υπηρεσίες του, την αρνήθηκε κατηγορηματικά λέγοντας μου το κάνω για σένα συμμαθητά. Και αυτό κράτησε 20 χρόνια.
Και τώρα που μας χώρισε ο θάνατος. Τι μένει?
Να θυμόμαστε πάντα τον Νικόλαο Σιταρά, του Μάμμαντος, όπως συνήθιζε να  συμπληρώνει, τον καλύτερο μαθητή της τάξης μας, τον άξιο σημαιοφόρο του σχολείου μας, τον αγαπημένο συμμαθητή, τον καλό φίλο, που από παιδί είχε αυτό το κάτι που τον έκανε ξεχωριστό, την ευγένεια των ελλήνων της διασποράς και τον αέρα του κοσμοπολίτη.    


Κωνσταντίνος Γανιάρης
Πρώην Πρόεδρος Ενώσεως Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Τέως Αντιπεριφερειάρχης Χίου

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016

Η Επέτειος για τα 104 χρόνια της Απελευθέρωσης της Χίου από τον τουρκικό ζυγό στην Καλαμωτή
Η επέτειος για τα 104 χρόνια της Απελευθέρωσης της Χίου από τον τουρκικό ζυγό εορτάστηκε και φέτος με την απαιτούμενη μαγαλοπρέπεια στην Καλαμωτή, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε εκείνη την γενιά που έδωσε τα πάντα για να μας εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και την ελευθερία.                 
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής τελέστηκε η δοξολογία παρουσία όλων των Αρχών, μαθητών και αρκετών κατοίκων της Καλαμωτής.   
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των πεσόντων. Στην συνέχεια έγινε απαγγελία  ποιημάτων από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ενδόξων νεκρών.
Ακολούθησε παρέλαση των μαθητών των Σχολείων,παρουσία των επισήμων. Το πρόγραμμα της εορτής συνεχίστηκε με εθνικούς χορούς στην πλατεία Βαμβακά, από μαθητές  και από το χορευτικό του Προοδευτικού Ομίλου Καλαμωτής.

                                 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ  Μ. ΔΑΜΑΛΑ