Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

Σε εξέλιξη η διαδικασία διαγωνισμού για τη Μαρίνα Χίου του Κωστή Μουσουρούλη.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μαρίνα Χίου αναμένεται εντός των επομένων ημερών, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Τουρισμού προς τον Κωστή Μουσουρούλη, σε συνέχεια της επιστολής που είχε αποστείλει για το θέμα, στις 02.03.2012, στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Πέτρο Αλιβιζάτο.
Ο Υποψήφιος Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Μουσουρούλης κατά τη διάρκεια της θητείας του είχε επανειλημμένα θέσει το θέμα με Ερωτήσεις στη Βουλή και  με επιστολές προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Επίσης είχε προτείνει τη συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς δεδομένης της τεχνογνωσίας του για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων πλοίων.

Μύνημα για την Εργατική Πρωτομαγιά από τον Σταμάτη Κάρμαντζη


Αυτή την ιστορική μέρα της 1ης Μάη οι Χιώτες εργαζόμενοι ενώνουν τη φωνή τους με τους εργαζόμενους σ' όλο τον κόσμο που παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, στις αδικίες, και τις κοινωνικές διακρίσεις
Εργαζόμενοι, νέοι, συνταξιούχοι, γυναίκες, άνεργοι διεκδικούμε σαν κοινωνία μια πολιτική που θα έχει στο επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ανάγκες του.
Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες έτσι ώστε να ανακάμψουμε ως κράτος και ως έθνος αποκαθιστώντας την εθνική μας αξιοπιστία, αυτοτέλεια και περηφάνια.
Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει . Όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τις λύσεις για ένα διαφορετικό και ελπιδοφόρο μέλλον.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ ΧΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2009

Ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαϊου μέχρι 31η Οκτωβρίου 2012


Η νομοθεσία που διέπει τη χρήση φωτιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου σύμφωνα με την 9/2000 και 9Α/2005 Πυροσβεστική διάταξη απαγορεύει :

 1. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο χωρίς γραπτή άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 2. Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις απόσταση 300 μέτρων αν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 9 και 9Α Πυρ/κής Διάταξης.
 3. Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή απορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της 9 Π.Δ.
 4. Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές. Το άρθρο 7 της 9 και 9Α Π.Δ. ορίζει τα ισχύοντα για τους χώρους απορριμμάτων.
 5. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτήματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη χωρίς τις άδειες και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της 9 και 9Α Πυρ/κής Διάταξης.
 6. Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
 7. Το κάπνισμα μελισσών χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 9 της 9 Π.Δ.
 8. Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων χωρίς τις απαραίτητες άδειες και μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 της 9 Π.Δ.
  Οι περισσότερες πυρκαγιές ΣΤΗ ΧΙΟ είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας και οφείλονται στους παρακάτω λόγους:
 • θερμές εργασίες (τροχός, ηλεκτροκόληση, οξυγονοκόληση, κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό ή τρακτέρ κλπ),
 • καύση ξηρών χόρτων ή σκουπιδιών από πολίτες,
 • ρίψη βεγγαλλικών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
 • από εκδρομείς,
 • ρίψη αναμμένων τσιγάρων
ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την 7/1996 Π.Δ. απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών χωρίς την έγγραφη άδεια της Πυρ/κής Υπηρεσίας. Σαν θερμές εργασίες εννοούνται η ηλεκτροσυγκόλληση, η κοπή, η χρήση φλόγας ή οποιουδήποτε εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα και οποιαδήποτε άλλη εργασία παραγωγής θερμότητας εκτός και αν εκτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία των εργαλείων κάτω από τους 100 βαθμούς κελσίου.

ΚΑΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Κατά την αντιπυρική περίοδο η καύση αγροτικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που εκδίδεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο δείκτη επικινδυνότητας και την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων που προκύπτουν από τις πυροσβεστικές διατάξεις 9/2000 και 9α/2005.

ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Από την εφαρμογή του Νόμου του Καλλικράτη (
αρθρου 94 παρ.26
Ν.3852/2010) και σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, Είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε α-
πόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και
η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δή-
μους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε
βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται
πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο
του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οι-
κείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετι-
κή δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται
μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα
Παρακαλούνται λοιπόν οι πολίτες για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Επίσης θα θέλαμε επιπλέον να τονίσουμε και τα εξής:
Είναι υποχρέωση όλων μας να διαφυλάξουμε ακέραιο το φυσικό περιβάλλον του νησιού μας καθώς και τα αλσύλλια εντός και πέριξ των πόλεων και των χωριών.
Η βιοποικιλία και η ευεργετική παρουσία τους καθώς και η αισθητική τους είναι ανυπολόγιστης αξίας.
Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι μας να δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διατήρηση και την προστασία τους.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν.ΧΙΟΥ
Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Ο Κωστής Μουσουρούλης στην εκπομπή " ΜEGA " Σαββατοκύριακο.

O υποψήφιος Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, μίλησε, σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό του MEGA και στην εκπομπή ‘MEGA Σαββατοκύριακο’. 
Ερωτηθείς για το θέμα της λαθρομετανάστευσης, είπε:
Ανακαλύπτουμε πάντα τις αλήθειες προεκλογικά και το θέμα της λαθρομετανάστευσης είναι μια πικρή αλήθεια, που όμως δεν έπρεπε να ανακαλύψουμε τώρα. Και σε αυτόν τον τομέα, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα δρα κατασταλτικά και σπανίως προληπτικά. Στη  διακίνηση και διατήρηση της λαθρομετανάστευσης εμπλέκονται δυστυχώς και Έλληνες, οι οποίοι κερδίζουν χρήματα από αυτό. Το κόστος είναι μεγάλο για τη χώρα μας, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, ακόμα και περιβαλλοντικό αν σκεφτεί κανείς τον αριθμό και το πώς επιβαρύνονται οι υποδομές. Είναι επίσης αλήθεια, ότι εδώ και 2,5 χρόνια, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει ούτε να σχεδιάσει ούτε να εφαρμόσει κάποιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να αντλεί πόρους από την τα τέσσερα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούν. Χρειάζεται εφαρμογή μιας λογικής, ώστε να ετοιμαστούν τα προγράμματα και να μπορέσουμε να κάνουμε υποδομές που να ανακουφίσουν αυτό το πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι οι μεταναστατευτικές ροές μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω της ύφεσης, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερα διότι η ύφεση επηρεάζει και τον ελληνικό λαό πολύ περισσότερο απ’ ό,τι άλλες περιοχές της Ευρώπης. Το ζήτημα είναι ξεκάθαρο: εμείς ως ΝΔ, πιστεύουμε ότι ο νόμος Ραγκούση λειτούργησε ως μαγνήτης και το Δουβλίνο ΙΙ ήταν μια διαπραγμάτευση, η οποία έγινε το 2003, δηλαδή αυτό το οποίο οι ίδιοι από το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν ότι είναι αρνητικό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών για τη χώρα μας, ήταν κάτι το οποίο όφειλε η τότε Κυβέρνηση να το είχε προβλέψει.
Για την άνοδο της Χρυσής Αυγής:
Η άνοδος της Χρυσής αυγής κατά τη γνώμη μου, δεν οφείλεται στη λαθρομετανάστευση. Η λαθρομετανάστευση είναι η αφορμή, το έναυσμα. Η άνοδος της Χρυσής Αυγής οφείλεται σε αυτή την πολιτική υστερία που έχει καταλάβει τη χώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια και σ’ αυτή συγκλίνουν δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Καμμένος. Η σύγκλιση αυτών των δυνάμεων δεν μπορεί να είναι προγραμματική ή κάτι άλλο. Αυτά τα δυο κόμματα, όπως και η Χρυσή Αυγή προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ψήφο που προτίθεται ο Έλληνας να δώσει ‘στα κουτουρού’, λόγω της οργής, και της δικαιολογημένης αγανάκτησης.    
Για την επόμενη μέρα των εκλογών και το ενδεχόμενο συνεργασιών:
Προσωπικά δεν συγχωρώ το ΠΑΣΟΚ ούτε για μια μέρα από τα 2,5 χρόνια που πέρασαν για αυτά που έκανε. Εμείς είπαμε όχι στο Μνημόνιο και αποδειχθήκαμε σωστοί και είπαμε όχι στη δραχμή. Δυο ‘όχι’ με ειδικό βάρος ξεχωριστό. Κάναμε προτάσεις, προβλέψαμε, δώσαμε εναλλακτικές, ασκήσαμε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Εάν κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ποιο ήταν το διακύβευμα μετά την ‘τορπίλη’ του δημοψηφίσματος στις Κάννες, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Εμείς είδαμε μακριά και προτείναμε. Όταν εμείς μιλούσαμε για ανάπτυξη εκείνη την εποχή, κάποιοι μας χλεύαζαν. Και έχει τώρα το θράσος ο κ. Βενιζέλος, ως ‘ύπαρχος του Τιτανικού’ να μας λέει ότι έχει άξονα για την έξοδο από το Μνημόνιο, αυτός που ήταν μεταξύ των ανθρώπων που σχεδίασαν την αρχιτεκτονική της εισόδου στο Μνημόνιο! Εκείνο που έχει σημασία τώρα δεν είναι πώς θα πάμε πιο βαθιά στο άγνωστο -με την περιπέτεια που θα μπει η χώρα αν αυτή η ‘ψήφος στα κουτουρού’ γίνει πράξη- το θέμα είναι πώς θα βγούμε από εδώ που είμαστε.
Για το πολιτικό σκηνικό:
Για εμάς τους νέους πολιτικούς, που κοιτάμε την επόμενη μέρα, δουλεία μας είναι να σβήσουμε τη φωτιά από το πολιτικό σκηνικό και όχι να ανάψουμε μεγαλύτερη. Πάνω σε αυτό δουλεύω κι εγώ στο νησί μου, τη Χίο.

Δείτε αποσπάσματα της εκπομπής: 

Η τόνωση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Σταμάτη Κάρμαντζη Υποψήφιου Βουλευτή Χίου Ν.Δ.


Σ’αυτές τις δύσκολες στιγμές για την Πατρίδα αλλά και τον τόπο μας την Χίο, οφείλουμε –ειδικά όσοι είμαστε σε θέσεις ευθύνης- να αναρωτηθούμε με νηφαλιότητα πώς μπορεί να ορθοποδήσει η κοινωνία μας.
Μια ματιά στις τελευταίες στατιστικές μάς προσφέρει την απάντηση:
Η τόνωση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:
 • 99,9% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες
 • προσφέρουν δουλειά σε πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες
Αλλά και :
 • σημαντική γραφειοκρατία και υψηλό κόστος για την ίδρυση επιχείρησης.
 • χαμηλή χρήση νέων τεχνολογιών.
 • χαμηλότατες αποδόσεις στις εξαγωγές.
Το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο που από την αρχαιότητα έθεσε την Χίο στο κέντρο του μεσογειακού εμπορίου, που ανέστησε την Χίο μετά από κάθε καταστροφή είναι και πάλι το κλειδί για το μέλλον.
Γι’αυτό επιδιώκουμε χωρίς καθυστέρηση :
 1. Μαθήματα οικονομίας και επιχειρηματικότητας στα σχολεία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 1. Θεσμοθέτηση της ίδρυσης επιχείρησης σε μία μέρα, μία υπογραφή και χωρίς κόστος.
 1. Κρατική ενίσχυση για την ανάπτυξη της χρήσης νέων τεχνολογιών
 1. Χαμηλότοκα δάνεια ΕΣΠΑ για τις νέες επιχειρήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τους νέους.
 1. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις στο 15%.
 1. Τόνωση των εξαγωγών μέσω θεσμοθέτησης αποτελεσματικών υπηρεσιών προώθησης εξαγωγών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Επίσκεψη του Υποψήφιου Βουλευτή Κώστα Τριαντάφυλλου στα χωριά Λιθί Μεστά Πυργί

Στα πλαίσια των κοινωνικών επαφών με τους πολίτες  της Χίου, ο υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τριαντάφυλλος ξεκίνησε από το Λιθί, την Πέμπτη 26/4/2012, τις επισκέψεις στα χωριά του νησιού. Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα, επισκέφτηκε τα Μεστά και το Πυργί, όπου είχε την ευκαιρία, ενόψει των εκλογών να συζητήσει και να ανταλλάξει απόψεις με πολλούς συμπολίτες.
Ιδιαίτερα στα Μεστά έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους γύρω από θέματα ανάπτυξης, τουρισμού και περιβάλλοντος.
Την επίσκεψη στα Μεστά κάλυψε τηλεοπτικά το συνεργείο της Δανέζικης Κρατικής Τηλεόρασης DR.DK.  
Ο  Κώστας Τριαντάφυλλος θα συνεχίσει καθημερινά να συνομιλεί με τους πολίτες καταγράφοντας τα προβλήματα και τις ανησυχίες που απασχολούν το λαό της ΧΙΟΥ.

Συνέντευξη τύπου Σταμάτη Κάρμαντζη Υποψήφιου Βουλευτή Χίου με τη Ν.Δ.

«Η Βουλή χρειάζεται νέα πρόσωπα και νέες ιδέες», τόνισε κατά τη διάρκειας συνέντευξης τύπου ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Σταμάτης Κάρμαντζης, σημειώνοντας επίσης ότι μόνη λύση για να βγει η Ελλάδα από τα αδιέξοδα είναι μια Κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά. 
Ο κ. Κάρμαντζης δεν θέλησε να σχολιάσει τα σχετικά με την ψήφιση του 2ου μνημονίου, από πλευράς ΝΔ, τονίζοντας ότι δεν ήταν βουλευτής για να απολογηθεί και σημείωσε ότι δεν συμφωνεί με περαιτέρω περικοπές μισθών και συντάξεων.

Έκανε εξάλλου λόγο για επανεκκίνηση της οικονομίας, καταθέτοντας και τις δικές του προτάσεις για την ανάπτυξη της Χίου, ενώ σημείωσε ότι ο βουλευτής δεν είναι απλά για να σηκώνει το χέρι του στη Βουλή.

Κατέληξε δε απαντώντας στις ερωτήσεις δημοσιογράφων ότι «θα είμαι εδώ!».

Ομιλία Κωστή Μουσουρούλη στους Χιώτες της Αθήνας.

O υποψήφιος Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, μίλησε χθες, σε πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε για τους Χιώτες της Αθήνας, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Στην εκδήλωση έγινε η παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου του, μία συλλογή ομιλιών του με τίτλο «Πολιτική Διαδρομή 2009-2011», βιβλίο που έχουν προλογίσει ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και οι πρώην Αντιπρόεδροι της Βουλής κα. Ροδούλα Ζήση, κ. Βύρων Πολύδωρας και κ. Βαΐτσης Αποστολάτος.

Επισυνάπτονται, τα σημειώματα των προλόγων των Αντιπροέδρων, φωτογραφίες από την εκδήλωση, καθώς και το link με το ολιγόλεπτο video για τη δράση του Κωστή Μουσουρούλη με τίτλο: «Αντίδραση Ανάπτυξης».

Δείτε το video της ομιλίας του Κωστή Μουσουρούλη
α΄ μέρος: http://youtu.be/Fnec5MYRVXk
β΄ μέρος: http://youtu.be/6qn3LVnZk54

Δείτε το video με τη δράση του Κωστή Μουσουρούλη με τον τίτλο: Αντίδραση Ανάπτυξης: http://youtu.be/Ub6b5Tcx_nl

Ανήκω στην νέα γενιά,που δεν ευθύνεται, αλλά δεν είναι ανεύθυνη,του Κώστα Τριαντάφυλλου Υποψήφιου Βουλευτή Χίου με το Π.Α.Σ.Ο.Κ.


Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,
Οι περισσότεροι με γνωρίζετε από την ενασχόληση μου με τα κοινά εδώ και χρόνια, από τη συμμετοχή μου στο δημόσιο διάλογο, για τους νέους, για την πολιτική, για τη Χίο καθώς και από την επαγγελματική μου δραστηριότητα ως δικηγόρος στο νησί μας.
Ανήκω στην νέα γενιά, που δεν ευθύνεται, αλλά δεν είναι ανεύθυνη. Έχω ευθύνη απέναντι σε όσους νιώθουν την ανάγκη να βγάλουμε την χώρα από την κρίση, να θέσουμε νέους στόχους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και να δουλέψουμε μαζί για να τους πετύχουμε, συμμετέχοντας και όχι ιδιωτεύοντας στην ευκολία της κριτικής και της επίρριψης ευθυνών σε άλλους.
Νιώθω την ανάγκη να συγκρουστώ με όσα μπορώ και όσα γνωρίζω ότι ευθύνονται για το πισωγύρισμα της Ελλάδας, για την στασιμότητα του τόπου μας. Να παλέψω από ένα μετερίζι ευθύνης για να οργανώσουμε εκ νέου ένα κράτος που λειτουργεί, μία παιδεία που προάγει, μία πρόνοια που εγγυάται, έναν ιδιωτικό τομέα που ηγείται. Να διεκδικήσω ένα καλύτερο αύριο για τα νησιά μας, την Χίο, τις Οινούσσες και τα Ψαρά, μέσα από νέες αναπτυξιακές προοπτικές και σύγχρονες πρακτικές.
Σε αυτές τις εκλογές πρέπει να αποφύγουμε την εύκολη επιλογή της ψήφου – τιμωρίας, γυρίζοντας την πλάτη στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ φέρει μεγάλες και αδιαμφισβήτητες ευθύνες για όσα λάθη έγιναν. Πιστεύω όμως στην ανάγκη ανάτασης και αναγέννησης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης ως μίας συνειδητοποιημένης πλέον δύναμης υπευθυνότητας για τη χώρα. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα αργήσει η ώρα, που η χώρα μας θα σταθεί ξανά στα πόδια της, χωρίς δεκανίκια.
Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι δεν υπάρχουν πράσινα, κόκκινα ή γαλάζια προβλήματα. Η κρίση που βιώνουμε το επιβεβαιώνει καθημερινά, με σαφή τρόπο. Υπάρχουν κοινά προβλήματα που τα βιώνουμε στην πόλη της Χίου και στα χωριά, στα Ψαρά και στις Οινούσσες, προβλήματα που απαιτούν άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις από ανθρώπους που τα ζουν, τα γνωρίζουν και μπορούν να τα αντιμετωπίσουν.
Για τον Νομό μας είναι σήμερα αναγκαιότητα να πορευτούμε σε πέντε άξονες:
 1. Φυσιογνωμία των νησιών μας: Άμεση αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, που διαθέτουν τα νησιά μας, με αιχμή την πλούσια Ιστορία, τον Πολιτισμό, τον Όμηρο, την Μαστίχα, την μοναδική αρχιτεκτονική των μεσαιωνικών χωριών και του Κάμπου, την ναυτοσύνη μας.
 2. Έργα υποδομής: Ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, που σήμερα έχουν τελματώσει (νοσοκομείο, νέο λιμάνι, φράγματα, αεροδρόμιο, μαρίνα).
 3. Πρωτογενής και δευτερογενής τομέας: Επένδυση στον πρωτογενή τομέα, με νέα εργαλεία και προγράμματα, που χρησιμοποιούνται διεθνώς, όπως ενοικίαση γης σε νέους αγρότες και νέες καλλιέργειες, οργάνωση κτηνοτροφικών πάρκων και ενίσχυση πρωτοβουλιών επένδυσης δευτερογενή τομέα στηριγμένου στους τομείς αυτούς.
 4. Τουρισμός: Ανάπτυξη στην Χίο Περιοχής Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να αναβαθμισθεί το τουριστικό προϊόν μας, με σεβασμό στο περιβάλλον και ταυτόχρονη προώθηση των τουριστικών μας επιχειρήσεων. Ενίσχυση της προσέλκυσης τουρισμού από την Τουρκία, καθώς η σύντομη και φτηνή πρόσβαση στο νησί, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, που μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα έσοδα.
 5. Εκπαίδευση: Αξιοποίηση, ανάπτυξη και ενίσχυση των Πανεπιστημιακών Σχολών και των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Ίδρυση Ακαδημίας Ομήρου με σκοπό τη συνεργασία Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων και με αντικείμενο το έργο του Ομήρου.
Με την υποψηφιότητα μου θέλω να εκφράσω την πίστη ότι μπορούμε να βρούμε και πάλι την αισιοδοξία, την ελπίδα και την προοπτική μας. Να εκφράσω όσους πιστεύουν ότι η πολιτική δίνει λύσεις. Να αγωνιστώ για τον τόπο στην πιο δύσκολή στιγμή του. Να φανώ αντάξιος της γενιάς μου, που θέλει να αλλάξει τα πράγματα, καθώς και αντάξιος της εμπιστοσύνης των μεγαλύτερων γενεών, ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου,
Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος
Υποψήφιος Βουλευτής Νομού Χίου

Σταματήσαμε την ελεύθερη πτώση της χώρας μας και μια βίαιη έξοδο από τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς του Κωστή Μουσουρούλη.

«Έχουν λησμονήσει οι περισσότεροι το τραγικό εκείνο βράδυ του περασμένου Οκτωβρίου, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου εξήγγειλε το περίφημο δημοψήφισμα αφού όμως είχε υπογράψει τη συμφωνία στις Βρυξέλλες, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στις αγορές και οδηγώντας τη χώρα μας ένα βήμα πριν την έξοδο από την Ευρωζώνη» θυμίζει ο Κ. Μουσουρούλης. Ο υπ. Βουλευτής σημειώνει δε πως «ο μόνος που έχει τη δύναμη να στείλει κάποιον υποψήφιο στη Βουλή ή στο σπίτι του, είναι ο ελληνικός λαός».

Κύριε Μουσουρούλη, τι προσδοκάτε από αυτές τις εκλογές; 

Την 7η Μαΐου ολόκληρος ο ελληνικός λαός προσδοκά επιτέλους να ξεκινήσει η προσπάθεια για να βγει η χώρα το ταχύτερο δυνατό από το τούνελ της βαθιάς κρίσης και της ανεργίας. Την ώρα που οι υπαίτιοι των εγκληματικών επιλογών της ύφεσης του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να μη βουλιάξουν και που τα υπόλοιπα κόμματα κερδοσκοπούν στην απελπισία και το θυμό του κόσμου, η Νέα Δημοκρατία έχει παρουσιάσει ένα αναλυτικό και συγκροτημένο σχέδιο, με ρεαλιστικές και μετρήσιμες προτάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση. Εμείς όταν λέμε πως προσδοκάμε το αύριο, λέμε και πώς το εννοούμε. 

Αλήθεια χωρούν όλοι μέσα στη ΝΔ; Και σας ρωτώ με αφορμή το θέμα που ξέσπασε με τον κ. Συμπιλίδη που εν τέλει οδήγησε στην απόσυρσή της υποψηφιότητας του. Ήταν λάθος η «επιστράτευσή» του; 

Νομίζω πως δόθηκε υπερβολική δημοσιότητα σε ένα ζήτημα που μόνο κομβικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, σε μια τόσο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Την ίδια στιγμή ζητούν ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού άλλοι, όπως διαβόητα αποτυχημένοι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ή άλλες επικοινωνιακού χαρακτήρα επιλογές, όπως του ΛΑΟΣ και κανείς δεν δίνει σημασία. Σε κάθε περίπτωση, ο μόνος που έχει τη δύναμη να στείλει κάποιον υποψήφιο στη Βουλή ή στο σπίτι του, είναι ο ελληνικός λαός. 

Η ΝΔ συμμετείχε στην συγκυβέρνηση Παπαδήμου και εκ των πραγμάτων είναι συνυπεύθυνη για αρκετά από τα μέτρα που λήφθησαν το τελευταίο διάστημα. Γιατί θα πρέπει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας;  

Νομίζω ότι πολύ εύκολα έχουν λησμονήσει οι περισσότεροι το τραγικό εκείνο βράδυ του περασμένου Οκτωβρίου, όταν ο Γιώργος Παπανδρέου εξήγγειλε το περίφημο δημοψήφισμα αφού όμως είχε υπογράψει τη συμφωνία στις Βρυξέλλες, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και στις αγορές και οδηγώντας τη χώρα μας ένα βήμα πριν την έξοδο από την Ευρωζώνη. Χάρη στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά και μόνο, σταμάτησε η ελεύθερη πτώση της χώρας μας και μια βίαιη έξοδος από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και προχωρήσαμε σε μια δανειακή σύμβαση με θεμελιωδώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από την προηγούμενη, αφού εμπεριέχει διαγραφή μέρους του χρέους, μικρότερα επιτόκια δανεισμού και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής. Από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να περιμένετε να βάλει τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης κι εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση, να είστε πολύ αυστηροί απέναντί μας στο ζήτημα αυτό. 

Ένα από τα «καυτά» θέματα της ατζέντας είναι το μεταναστευτικό. Οι αντίπαλοί σας φωτογραφίζουν τον Αντώνη Σαμαρά ως έναν από τον υπεύθυνο για το άνοιγμα των συνόρων. Τι τους απαντάτε; 

Η Ελλάδα είναι Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και δεν είχε ποτέ «κλειστά» σύνορα, άλλες χώρες είχαν. Η Ελλάδα είχε και νόμους, όχι βέβαια σαν το νόμο-μαγνήτη της παράνομης μετανάστευσης του κ.Ραγκούση: σχόλια σαν κι αυτό που αναφέρετε δεν θα αποπροσανατολίσουν από τις ευθύνες για τη διόγκωση της παράνομης μετανάστευσης που είναι συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες. Εκτός από τον νόμο, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέτυχε να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά συμφωνίες επανεισδοχής με χώρες, όπως η Τουρκία και επέδειξε πρωτοφανή αδυναμία στην απορρόφηση Κοινοτικών κονδυλίων για τη μεταναστευτική πολιτική. Θέλω επίσης να σας θυμίσω ότι τα πρώτα και μοναδικά μέχρι στιγμής κέντρα υποδοχής μεταναστών στον τόπο μας δημιουργήθηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. 

Για πρώτη φορά βλέπουμε ένα πραγματικά ακραίο κόμμα να «απειλεί» να μπει στην Βουλή. Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο; 

Συντάσσομαι απόλυτα με τη θέση του Αντώνη Σαμαρά ότι οι κουκούλες αποτελούν ντροπή, ότι οι χιτλερικοί χαιρετισμοί είναι ντροπή. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας εκφράζει όλους όταν τονίζει ότι αυτά τα φαινόμενα είναι απαράδεκτα σε μια Ελλάδα που έζησε τη χειρότερη κατοχή από οποιαδήποτε χώρα και κάηκε από τους Ναζί. Ακόμα και στο όνομα της όποιας αγανάκτησης. Αντί να πάμε μπροστά, θα ξεκινήσουμε μια νέα πολιτική εποχή με ακραίους σχηματισμούς που δεν αναγνωρίζουν τη δημοκρατία και ντροπιάζουν τη χώρα μας; Έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό και στο κριτήριό του, ότι τελικά δεν θα επιτρέψει σε ένα ναζιστικών πεποιθήσεων κόμμα να εκπροσωπηθεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο, ούτε και σε κανενός είδους φασισμό από όπου και αν προέρχεται. 

Συνέντευξη στον Θεοδόση Παπανδρέου


Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Συνέντευξη τύπου Κώστα Τριαντάφυλλου Υποψήφιου Βουλευτή Χίου

Ο Υποψήφιος Βουλευτής Χίου του Π.Α.Σ.Ο.Κ. Κώστας Τριαντάφυλλος θα δώσει  συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 26 Απριλίου 2012  στις 11.30 το πρωϊ στο Ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. 

Συνέντευξη τύπου Σταμάτη Κάρμαντζη Υποψηφίου Βουλευτή Χίου

Ο υποψήφιος βουλευτής  ΝΔ Χίου ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ, θα δώσει συνέντευξη τύπου

Πέμπτη 26 Απριλίου 2012 και ώρα 10.00 πμ

στο πολιτικό του γραφείο, που βρίσκεται στην οδό Φιστέλ ντε Κουλάνς 10,
στον πρώτο όροφο, έναντι Εθνικής Τράπεζας, κεντρική πλατεία Χίου.

Kώστας Τριαντάφυλλος Υποψήφιος Βουλευτής Χίου με το Π.Α.Σ.Ο.Κ.


Γεννήθηκε στη Χίο το 1979. Γιος του καπετάν Δημοσθένη και της Μαρκέλλας Τριαντάφυλλου από την Καλαμωτή. Αποφοίτησε από το Λύκειο του Κάμπου και σπούδασε στη Νομική Θεσ/νίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Κράτους & Δημόσιας Πολιτικής στο Πολιτικό της Νομικής Αθηνών. Είναι παντρεμένος με την Μαρία Παδουβά και έχουν μια κόρη, την Μαρκέλλα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Μάχιμος Δικηγόρος:
 • Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις (2004 - 2008)
 • Δικηγόρος παρ’ Εφέταις (2008 έως σήμερα)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Είναι Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και Μέλος της Επιτρ. Καταστατικού και Πιστοποίησης του ΠΑΣΟΚ (πρώην Επιτρ. Δεοντολογίας) (2008 έως σήμερα).

Έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου Νέας Γενιάς, θεσμικού οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ευρωπαϊκές συναντήσεις, συνέδρια και συσκέψεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Νέα Γενιά.

Επίσης είναι:
 • Πρόεδρος του Λαογραφικού Πολιτιστικού Ομίλου Χίου «Λέων
Αλλάτιος»
 • Μέλος του Συλλόγου Περιβάλλοντος Λαγκάδας
 • Αρωγό μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Χίου
 • Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου
 • Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου
 • Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.


Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Το Β΄μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς για τη Χίο [Μίνι -ΕΣΠΑ ] από τον Κωστή Μουσουρούλη.

O υποψήφιος Βουλευτής Ν. Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Μουσουρούλης, παρουσιάζει, την Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012 και ώρα 19.00, στη Χίο, στην Πλατεία Φρουρίου (Ηλιάστρα), το β' μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς για τη Χίο (Μίνι -ΕΣΠΑ).

Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

Αγγελική Δαμαλά 1908 - 2001

Η Αγγελική Δαμαλά γεννήθηκε το 1908 στην Καλαμωτή της Χίου.Τελείωσε το Δημοτικό στην Καλαμωτή και το γυμνάσιο στην Κέρκυρα. Εισήχθη στο διδασκαλείο Μυτιλήνης, φοίτησε όμως και πήρε το πτυχίο της στην Αθήνα. Το 1930 διορίστηκε στα Ψαρά όπου το ταλέντο της και οι ανησυχίες της άρχισαν να διαμορφώνονται σε συγκεκριμένα σχέδια και προτάσεις σε αυτόν τον τόπο. Οι Ψαριανοί την θυμούνται με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό.
Μετατέθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής το 1936. Το 1937 πρωτοστατεί στην ίδρυση της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυρίων και Δεσποινίδων Καλαμωτής. Ταυτόχρονα εντάσσεται στην Προοδευτική Ένωση Καλαμωτής,όπου προσφέρει πολλές υπηρεσίες στην διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, επιμορφωτικών εκδηλώσεων και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κύρια την δύσκολη περίοδο της Γερμανικής Κατοχής. Αλλά και στον πόλεμο του 1940 η Δασκάλισσα πήρε σημαντικές πρωτοβουλίες με σκοπό να ενισχύσει τον άνισο αγώνα του στρατού μας στα βουνά της Αλβανίας.
Εκεί όμως που προσέφερε σημαντικό και πρωτότυπο έργο είναι στο Δημοτικό Σχολείο Καλαμωτής. Με την υποστήριξη του επί σειρά ετών Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και τέως προέδρου Κοινότητος Γεωργίου Κανάριου μετέτρεψε το Δημοτικό Σχολείο σε ένα εργαστήρι πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας.
Το 1951 παντρεύτηκε τον συγχωριανό μας Μιχάλη Βουγάδη.
Έμεινε στην Καλαμωτή μέχρι το 1966, οπότε μετατέθηκε στην Αθήνα. Την τετραετία 1982-1986 υπήρξε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου με πρόεδρο τον συνάδελφο και συνεργάτη της Γεώργιο Κανάριο, όπου αγωνίστηκε μαχητικά για την επίλυση των προβλημάτων του χωριού. Η Δασκάλισσα πέθανε τον Ιούλιο του 2001
Πηγή. Kalamoti.net.gr.

Καλαμωτή - Αναγέννηση Θολοποταμίου 4 - 0

Την Κυριακή το μεσημέρι στο Ισιδωρίδειο Γήπεδο, η Α.Ε.Καλαμωτής νίκησε την Αναγέννηση Θολοποταμίου  με το ευρύ σκορ 4 - 0, την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας Χίου.
Η Κυπελλούχος Χίου στο Α΄ημίχρονο παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο πέτυχε τρία γκολ  το 1- 0 με τον Τριανταφύλλου, το 2 - 0  και  3 - 0 με τον Κανάριο. Στο Β΄ημίχρονο η Καλαμωτή  πέτυχε το 4 - 0 με τον Τριανταφύλλου.
Διοίκηση, Προπονητής και παίκτες νοιώθουν ικανοποίηση για την πραγματοποίηση των στόχων τους, πού ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου ΧIΟΥ
και να πρωταγωνιστήσουν στο πρωτάθλημα.

Κυριακή 22 Απριλίου 2012

Πολιτιστικός Σύλλογος Χίων Κηφισιάς και Βορείου Αττικής

                                                                 
Αγαπητοί μας Συμπατριώτες και φίλοι,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Εύχομαι το φως της Ανάστασης του Κυρίου, να μας φωτίσει και να σωθεί κι αυτή τη φορά η Πατρίδα.
Να σας ενημερώσουμε ότι στις 03 Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7,0 μ.μ. οργανώνουμε ομιλία στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς, με θέμα: “ Η Χιώτικη Μαστίχα και οι ευεργετικές ιδιότητες της. ”
Για την εορτή του Αγίου Ισιδώρου, θα τελέσουμε εσπερινό την Κυριακή 13-05-12 στις 7.00 μ.μ, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρκέλλας, στην οδό Φραγκοπούλου 25, στην Κάτω Κηφισιά, και το πρωΐ της Δευτέρας στις 14 Μαΐου, Θεία Λειτουργία με κέρασμα και αρτοκλασία. Σας περιμένουμε με τους φίλους σας.
Προγραμματίζουμε εκδρομή στη Σικελία τέλη Μαΐου, για Χίο μέσα Ιουνίου. Επίσης 30 Ιουνίου με 02 Ιουλίου θα πάμε Άνδρο για να παρευρεθούμε στη γιορτή της Παναγίας των Βλαχερνών, της Μυροβλίτησας που είναι 02 Ιουλίου. Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει μαζί μας.
Αν έχετε email η κινητό, θα θέλαμε να το ξέρουμε γιατί είναι πιο εύκολο και οικονομικότερο για να σας ειδοποιούμε.
Τις ανακοινώσεις και τα προγράμματα μας μπορείτε να τα πληροφορείστε και από το site μας: www.syllogos-xion-kifissias.gr
Η Πρόεδρος                                              Η Γεν. Γραμματεύς

Αγγελική Τριανταφύλλου - Πιτίδη             Μαρία Βάβαλη

Πρωταθλητής Α΄ Κατηγορίας Χίου 2011 - 12 Ο Ατρόμητος Αγ. Γεωργίου Συκούση


Η Αθλητική Ένωση Καλαμωτής εκφράζει τα πιο θερμά της συγχαρητήρια στους παίκτες, τον προπονητή, τη διοίκηση και τους φιλάθλους του Ατρόμητου για τη συνολική τους πορεία στο τοπικό Πρωτάθλημα Χίου και τη δίκαιη κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Oχι στον ακραίο λαϊκισμό και τη δημαγωγία - Ναι στην Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας της Μαρίας Σταυρινούδη Σόδη


Φίλες και φίλοι,
Σύντομα έρχεται η ώρα της κάλπης. Οι Ελληνίδες και οι Ελληνες καλούνται να αναθέσουν τη διακυβέρνηση της χώρας στον πολιτικό ηγέτη ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει την ευρωπαική προοπτική της χώρας, συμμετοχή στη ζώνη του Ευρώ και να απορρίψει εκείνους οι οποίοι επιδίδονται στον ακραίο λαικισμό και τη δημαγωγία. Αυτή η απόφαση απαιτεί ψυχραιμία και νηφαλιότητα ώστε να μετατρέψουμε την ψήφο μας σε ψήφο υπέρ της σταθερότητας και της ομαλότητας.
Γεννήθηκα στη Χίο, ζώ και δραστηριοπούμαι επαγγελματικά εδώ τα τελευταία 20 χρόνια. Μαζί με τον σύζυγο μου Φαρμακοποιό Γιώργο Σόδη και τα ΜASTIC-SPA , συστήνουμε τη Χίο αλλά και τη μοναδική μαστίχα σε πολλά μέρη του κόσμου.Παράλληλα τον τελευταίο χρόνο έχω έρθει σε επαφή με Αραβικές χώρες για την προώθηση των προιόντων μας εκει. Όλα αυτά απαιτούν θυσίες, μόχθο, αγώνα και φυσικά ίδια κεφάλαια, όπως σε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Μαζί μας δούλευαν και δουλεύουν Χιώτισσες και Χιώτες και αυτό το γνωρίζετε όλοι…
Τα τελευταία δύο χρόνια , ζούμε μια πρωτόγνωρη για τον τόπο μας κατάσταση.Μετά την ποινικοποίηση της επιχειρηματικότητας η κρίση χτύπησε και εμάς. ΚΑΝΕΙΣ δεν μιλάει για τις χιλιάδες ανέργους στον ιδιωτικό τομέα ,ΚΑΝΕΙΣ δεν μιλάει για τους απολυμένους από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν ή που ετοιμάζονται να κλείσουν.Αντίθετα κάποιοι συνεχίζουν να υπόσχονται θέσεις εργασίας και μικροκομματικά ρουσφέτια, μέσω πλασματικών προκηρύξεων , αγοράζοντας συνειδήσεις!Η Πολιτεία είναι ανύπαρκτη , εχθρική θα έλεγα και τα μέτρα που ελήφθησαν με τη βαριά και άδικη φορολογία μας οδηγούν στην καταστροφή. Ποιός έδωσε κίνητρα στον μικρομεσαίο για να αναπτύξει τη δουλειά του; Αντί γι’ αυτό οι φόροι αυξάνονται , τα χαράτσια, οι τράπεζες και οι τοκογλύφοι πιέζουν καθημερινά.
Ολοι ζούμε σε μια διαρκή αγωνία και ανασφάλεια για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας που πρέπει γενναία να λάβει τέλος.
Φτάνει ΠΙΑ! Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με τα προβλήματα μας!
Πολλοί είναι που με ρωτουν γιατί μπήκα στη διαδικασία να είμαι υποψήφια στις τρέχουσες εκλογές, τώρα που υπάρχει απαξίωση στους πολιτικούς και στο εν γένει πολιτικό σύστημα.
Απαντώ λοιπόν ευθέως, ότι ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ!!! Κάποιος που να γνωρίζει, να ζει και να καταλαβαίνει τον πολίτη .Είτε είναι εργαζόμενος, είτε επαγγελματίας, είτε συνταξιούχος.Γιατί μόνο κάποιος που ζεί ανάμεσα στον κόσμο, τον συναναστρέφεται καθημερινά λόγω της δουλειάς του, κάποιος πού έχει και ο ίδιος πληγεί από την καταστροφική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να κατανοήσει τις ανάγκες του! Την ώρα που άλλοι βρίσκονταν σε περίοπτες πολιτικές θέσεις και κάποιοι από αυτούς γέμιζαν τα πορτοφόλια τους, εγώ όπως και πολλοί από εσάς αγωνιούσαμε για το μέλλον της δουλειάς και των συνεργατών μας.
Σ αυτό το σημείο , θέλω να στείλω το μήνυμα σε κάθε Χιώτισσα και Χιώτη πολίτη που βρίσκεται σήμερα σε δεινή οικονομική κατάσταση , αλλά και σε αυτούς που δοκιμάζονται από την κρίση των ημερών, να μην σκύψουν το κεφάλι.Μπορούμε μαζί να αγωνιστούμε και να τα καταφέρουμε.Είμαι βέβαιη γιαυτό. Γιατί στη Χίο φυλάμε Θερμοπύλες που δεν θα πέσουν ΠΟΤΕ!
Δεν σας κρύβω ότι από τη στιγμή που αποφάσισα να είμαι υποψήφια κάποιοι με πλησίασαν για να γίνω και εγώ μέρος του συστήματός τους και κάποιοι προσπάθησαν να με αποτρέψουν από την τελική μου απόφαση…Και τώρα που είμαι στην τελική ευθεία θέλουν με χίλιους τρόπους να ανακόψουν την πορεία μου ασκώντας κάθε ειδους πίεση. Εγώ λοιπόν απαντώ ότι θα κάνω με διαφάνεια και χωρίς απρεπείς συμπεριφορές τον πολιτικό μου αγώνα με ήθος και ευπρέπεια, όπως αρμόζει στη δική μου παιδεία και τη θεώρηση μου για τη συναγωνιστική αντίληψη στη ζωή.
Επιστρέφοντας λοιπόν στην σκανδαλώδη κατωφέρεια της πολιτικής μας ζωής λέμε ΟΧΙ στα μεγαλα συμφέροντα, ΟΧΙ στην τοκογλυφία, ΟΧΙ στους μισθοφόρους που επί χρόνια ζούν εις βάρος όλων μας, ΟΧΙ στην απόλυτη φτώχεια μεγάλου μέρους του κόσμου , ΟΧΙ στην οπισθοδρόμηση. Ο τόπος μας χρειάζεται επιτέλους να πάει μπροστά! Τόσο οι συνεργάτες μου, όσο και εγω η ίδια είμαι εδώ, για να αντισταθούμε παρέα σε ό,τι μας έφερε μέχρι εδώ. Χρειαζόμαστε πολιτική, κοινωνική και οικονομική αναγέννηση. Ας μου πεί κάποιος πώς αξιοποιήθηκαν τα εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν στο νησί μας για μελέτες έργων υποδομής και όχι μόνο. Πού είναι η ανάπτυξη; Πού είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι μαρίνες, τα φράγματα και τόσα άλλα που έπρεπε να είχαν γίνει τα τελευταία χρόνια; Ποιός έσκυψε με αγάπη πέρα από κομματικά ή πολιτικά συμφέροντα στα προβλήματα αυτού του - κατά τα άλλα- υπέροχου τόπου;
Δεν έχω διατελέσει ΠΟΤΕ σε καμμιά διορισμένη θέση και ειδικά τις εποχές που ήταν χρυσές για κάποιους.Διαθέτω γνώση των προβλημάτων και έχοντας καθημερινή επαφή με την τοπική κοινωνία, έχω εμβαθύνει με προτάσεις στις ιδιατερότητες του νησιού μου, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μου.Σημαία μου είναι η δικαιοσυνη , η ειλικρίνεια και η διαφάνεια.
Γιαυτό καλώ τους συμπολίτες μου, με την επιλογή τους στις εκλογές της 6ης Μαίου να είναι παρόντες στην προσπάθειά μου για την επαναφορά της αξιοπιστίας στην πολιτική και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της κοινωνίας της Χίου.
Σας ευχαριστώ πολύ!

Αντιμετώπιση της Λαθρομετανάστευσης - Η Επόμενη Ημέρα του Σταμάτη Κάρμαντζη

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας είναι αυτό της λαθρομετανάστευσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κυκλοφορούν ανάμεσά μας περίπου 1,5 εκατομμύριο λαθρομετανάστες, όταν ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε περίπου 11 εκατομμύρια.
     Η Ελλάδα αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου λαθρομεταναστών στην Ευρώπη και η απουσία οργανωμένης κεντρικής μεταναστευτικής πολιτικής έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. 
Καθημερινά οι Έλληνες βιώνουν τις συνέπειες με την αύξηση της εγκληματικότητας, την διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, και την γκετοποίηση
     Το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπιστεί με πλήρη αναθεώρηση των πολιτικών που έφεραν την χώρα σ' αυτή την κατάσταση απαιτώντας παράλληλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το προσεγγίσει και ως ευρωπαϊκό πρόβλημα, όχι μόνο ως τοπικό, αναγνωρίζοντας ότι η επίλυσή του αποτελεί εθνικη και κοινωνική προτεραιότητα. 

Απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα οι θέσεις είναι σαφείς:

 • Κατάργηση του νόμου για την ιθαγένεια (Ν.3838/2010), που καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ και που κατέστησε την Ελλάδα πόλο έλξης για χιλιάδες παράνομους μετανάστες.

 • Αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων ώστε να παύσει η ανεξέλεγκτη είσοδος λαθρομεταναστών και να δοθεί το μήνυμα στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να φυλάττει τα σύνορά της.

 • Πάταξη του παραεμπορίου που οδηγεί στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, και αποτελεί επιπλέον πόλο έλξης και για νέους μετανάστες.

 • Λήψη μέτρων κατά της μαύρης εργασίας παράνομων μεταναστών σε επιχειρήσεις.

 • Αυστηρότερη νομοθεσία στην εκμίσθωση κατοικίας και επαγγελματικού χώρου σε παράνομους αλλοδαπούς.

 • Δημιουργία σύγχρονων κέντρων υποδοχής και παραμονής λαθρομεταναστών. Κέντρα, όμως, που θα τηρούν όλα τα αναγκαία κριτήρια, όπως: να είναι εκτός οικιστικού ιστού, να υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, ώστε να μην επιβαρυνθεί με υπέρογκες δαπάνες η Πολιτεία, να υπάρχουν σημαντικά ανταποδοτικά κίνητρα στις τοπικές κοινωνίες.

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Κλοπή στην κλινική Καστάνια

Στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε ο ιατρός Ισίδωρος Καστάνιας, αφού χθες ημέρα εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής, όνομα το οποίο φέρει...
και η κλινική του, άγνωστοι εισέβαλαν στο κτίριο και αφαίρεσαν την εικόνα που επί 33 χρόνια δέσποζε επιβλητικά στην είσοδο του κτιρίου.

Όπως ανέφερε, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική έκδοση του «π», ο κ. Καστάνιας, οι άγνωστοι πιθανολογείται ότι πήραν την εικόνα περί τις 15:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, ώρα κατά την οποία η προϊσταμένη και το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό πραγματοποιούσαν επισκέψεις στα δωμάτια των ασθενών.

«Αυτή η εικόνα για μένα έχει συναισθηματική αξία. Ήταν από την ημέρα δημιουργίας της κλινικής και κανένας δεν την είχε αγγίξει. Οι νοσηλευόμενοι και οι οικογένειές τους, αφιέρωναν τάματα και την είχαν ως παρηγοριά στις δύσκολες ώρες που περνούσαν», εξομολογήθηκε ο ίδιος.

Η εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής, ζωγραφισμένη στο χέρι από Χιώτη αγιογράφο είχε τοποθετηθεί εκεί από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ενώ με τον καιρό είχε διακοσμηθεί με χρυσά και ασημένια τάματα των ασθενών και των οικογενειών τους.

Σε ότι αφορά τους δράστες αν και υπάρχουν υποψίες για την ταυτότητά τους, μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι άγνωστοι μετά την κλοπή κινήθηκαν προς την Ευαγγελίστρια και από εκεί σε αριστερό παράδρομο από όπου και εξαφανίστηκαν.

«Μέχρι τα μισά του δρόμου η ασφάλεια έβρισκε τα γαρύφαλλα με τα οποία ήταν διακοσμημένη. Μετά δεν υπήρχε κανένα ίχνος για το που ακριβώς πήγαν. Εύχομαι να βρεθεί και είμαι σίγουρος ότι η Αστυνομία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει η εικόνα στην κλινική», κατέληξε ο κ. Καστάνιας.

politischios.gr

Εξισωτική Αποζημίωση και Οικονομική Ενίσχυση της Μαστίχας για το έτος 2012

EΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς-μέλη μας, ότι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, καθημερινά έως τις 15 Μαΐου 2012 από τις 8:00π.μ έως τις 13:30, προκειμένου να υποβάλουν τις Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και τις Αιτήσεις Εξισωτικής Αποζημίωσης και Οικονομικής Ενίσχυσης της Μαστίχας για το έτος 2012.
Όσον αφορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στους τοπικούς Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.gummastic.gr.
Πηγή." Πυργούσικο Ιστολόγιο "
 

Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Μαρία Σόδη Υποψήφια Βουλευτής Χίου με τη Νέα Δημοκρατία

Με τη συμμετοχή μου σε αυτό το ψηφοδέλτιο θέλω να δηλώσω σε όλους ότι είμαι ΠΑΡΟΥΣΑ.
Δεν δραπετεύω  από τον αγώνα, δεν λιποτακτώ από τις ευθύνες, θα σταθώ δίπλα σε όσους δοκιμάζονται από τις τραγικές συνέπειες της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αφού κι εγώ είμαι μία από αυτούς. Πιστεύω δε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία με Αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά, μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια διαφορετική πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της κοινωνίας της Χίου

Ελένη Τζιάκη Υποψήφια Βουλευτής Χίου με την Νέα Δημοκρατία " Υπερασπίζομαι το μέλλον της γενιάς μου "
'Οντας μέλος της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ θεωρώ αδιαμφισβήτητη υποχρέωση να στηρίξω το κόμμα μου στο δύσκολο αγώνα που καλείται να δώσει για τη σωτηρία της Ελλάδος μας.
Παράλληλα ως νέος άνθρωπος, αισθάνομαι υπεύθυνη να υπερασπιστώ από το δικό μου μετερίζι, τα όνειρα και το μέλλον της γενιάς μου αλλά και των επομένων, καθώς η αγωνία και απελπισία κατακλύζουν την νεολαία.
Αναγκαία είναι η αλλαγή της ως τώρα νοοτροπίας σχετικά με την πολιτική και να δοθεί ένα ουσιαστικό βάρος στο ηθικό και αδιάφθορο κομμάτι της.

Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

Kωστής Μουσουρούλης Υποψήφιος Βουλευτής Χίου με τη Νέα Δημοκρατία

«Αποτελεί για μένα τιμή και ευθύνη, η επιλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, να είμαι υποψήφιος Βουλευτής του κόμματος στο Νομό Χίου. Επί δυόμισι χρόνια, με την επιλογή των πολιτών της Χίου, των Ψαρών και των Οινουσσών, εργάστηκα για να αναδείξω προτάσεις και λύσεις για τα νησιά μας και τη Χώρα. Έχω ήδη παρουσιάσει ένα μέρος, σύντομα θα παρουσιάσω στους συμπολίτες μου και τον πλήρη απολογισμό της θητείας 2009-2012.
 Πίστευα και πιστεύω ότι η Χίος μπορεί – και αξίζει – περισσότερα. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, η Χίος και η Χώρα μας χρειάζονται ένα σχέδιο επανεκκίνησης. Η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την πολιτική δύναμη που, με υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σοβαρότητα, μπορεί να το εκπονήσει και να το υλοποιήσει. Διεκδικώ την ψήφο των συμπολιτών μου, καλώντας τους να συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια να αντιδράσουμε …αναπτυξιακά! Το οφείλουμε στη Χίο και τους ανθρώπους της». 


Σταμάτης Κάρμαντζης Υποψήφιος Βουλευτής Χίου με την Νέα Δημοκρατία.Το παρόν και το μέλλον της πατρίδας θα  εξαρτηθεί από τις επιλογές μας, στις επόμενες εκλογές.
Διαβεβαιώνω τους συμπατριώτες μου, στη Χίο στις Οινούσσες, στα Ψαρά, τους ετεροδημότες, και τους ναυτικούς μας, που  γνωρίζουν και ξέρουν την ιστορία και την διαδρομή μου, πολύ καλά, ότι  η απόφασή τους  να με τιμήσουν με την ψήφο τους, θα αποτελέσει μία ισχυρή δέσμευση για μένα, να τους εκπροσωπήσω επάξια, όπως το έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια.
Με το χέρι στην καρδιά, με αγάπη για τον τόπο και τους Ανθρώπους μας εδώ που γεννήθηκα, μεγάλωσα και ζω και με καθαρό βλέμμα, συνεχίζω τον  ελπιδοφόρο αγώνα  για ένα καλύτερο αύριο . . .

Πρόσκληση σε ομιλία Κωστή Μουσουρούλη

Σάββατο 14 Απριλίου 2012

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! Η νίκη της ζωής, ελπίδα του ανθρώπου.

Με λαμπρότητα, ιεροπρέπεια, κατάνυξη και συγκίνηση οι Καλαμωτούσοι έψαλλαν στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Η ζωή νίκησε τον θάνατο, το φως το σκότος, η αισιοδοξία την απογοήτευση. Ο Αναστημένος Χριστός γεμίζει με ελπίδα τις ψυχές των ανθρώπων σε κάθε γωνιά του πλανήτη,                                                          
ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ!

Ευχές του Σταμάτη Κάρμαντζη για το Πάσχα

H εποχή που διανύουμε είναι πώδυνη για όλους, ωστόσο για να αντεπεξέλθουμε στις δυσκολίες θα πρέπει να εκτιμούμε και να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα μικρά που μας προσφέρονται καθημερινά, που είναι πλάι μας και τα προσπερνάμε.
Εύχομαι οι μέρες αυτές να γίνουν αφορμή για μεγαλύτερη κατανόηση, αγάπη, αλληλεγγύη, προς τους άλλους, τους πιο αδύναμους, και όλους εκείνους που δοκιμάζονται καθημερινά σηκώνοντας το δικό τους σταυρό.

Το Αναστάσιμο φώς

να λαμπρύνει τις καρδιές μας
και να φωτίσει το δρόμο
της Ενότητας της Δημιουργίας
για τον Άνθρωπο την Πατρίδα και το Έθνος μας.
Καλή Ανάσταση 
Καλό Πάσχα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ