Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

454 Θέσεις εργασίας στη Χίο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Ε
             Δεύτερη στην ανεργία νέων στην Ευρώπη η Ελλάδα                                                                                                                                                    

Πρόγραμμα «ανάσα» για την προσωρινή ανάσχεση της ανεργίας στη Χίο και την ένταξη 454
ατόμων σε θέσεις εργασίας, έστω πεντάμηνης θητείας, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, η υλοποίηση του οποίου πραγματοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Ποιοι φορείς μετέχουν
Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να εργασθούν σε έναν από τους παρακάτω φορείς- συμμέτοχους του προγράμματος, ανάλογα με τον αριθμό που ο καθένας δικαιούται να προσλάβει. Στο πρόγραμμα μετέχουν:

 1. Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ με αριθμό ωφελούμενων 10 άτομα,
 2. Ο Δήμος Οινουσσών με αριθμό ωφελούμενων 15 άτομα,
 3. Η ΔΕΥΑ Νομού Χίου με αριθμό ωφελούμενων 16 άτομα,
 4. Ο Δήμος Ψαρών με αριθμό ωφελούμενων 19 άτομα,
 5. Ο Δήμος Χίου με αριθμό ωφελούμενων 222 άτομα,
 6. Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου με αριθμό ωφελούμενων 87 άτομα,
 7. Η ΔΗΚΕΧ με αριθμό ωφελούμενων 18 άτομα,
 8. Ο Πολυοργανισμός του Δήμου Χίου με αριθμό ωφελούμενων 32 άτομα,
 9. Η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου ΟΜΙΚΡΟΝ με αριθμό ωφελούμενων 35 άτομα.

Η αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των Ειδικοτήτων ανά Συμπράττοντα Φορέα έχει αναρτηθεί στο Εργατικό Κέντρο Χίου, ενώ ολόκληρη η ανακοίνωση θα ανακοινωθεί και στο Δήμο Χίου, στον ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ www.inegsee.gr .

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω βασικά κριτήρια:
   
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
• Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό  έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ),  ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2 – ΧΙΟΣ ΤΚ 82100 (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΙΟΥ), απευθύνοντάς την υπόψη Σταματίας Πολίτη (τηλ. επικοινωνίας: 22710 23550).
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από Tρίτη  03 Απριλίου 2012 μέχρι Πέμπτη 12 Απριλίου 2012 και ώρες 08:00 έως 14:00.Φιέστα Τίτλου με τον Παρισίδη στο" L O F T " την Παρασκευή το βράδυ από την Α.Ε. Καλαμωτής
Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την κατάκτηση του κυπέλλου Χίου και να περάσουμε ένα ευχάριστο βράδυ παρέα με την κούπα. Καλούνται μικροί και μεγάλοι φίλοι της ομάδας, για μία αξέχαστη στιγμή. Μαζί μας Ο Γιώργος Παρισίδης θα μας ταξιδέψει στα μουσικά του ταξίδια. Παρασκευή 10 η ώρα στο LOFT 

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Τροπολογία κατέθεσαν οι Βουλευτές Κωστής Μουσουρούλης και Ελπίδα Τσουρή με την οποία ζητούν την μεταβίβαση της κυριότητος του Ξενία στον Δήμο Χίου.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ– ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα της διοίκησης,  ανάπτυξης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης από την τοπική κοινωνία ακινήτου. Το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα στον ΕΟΤ για τουριστική αξιοποίηση, ενώ η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιήλθε στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε» (ΕΤΑ Α.Ε.), εκ του νόμου#. Η παραχώρηση του ακινήτου θα οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προωθήσει την αξιοποίηση του εξυπηρετώντας ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα αποφέρει  σημαντικά οφέλη για την ανάπτυξη της περιοχής (νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση τοπικής οικονομίας, κάλυψη αναγκών για τουριστική ανάπτυξη κλπ.)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ– ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ
Άρθρο…

1.  Το ακίνητο των ΞΕΝΙΑ BELLA VISTA στο Δήμο Χίου, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου, εδαφικής εκτάσεως εμβαδού 1.665 τ.μ. μετά ξενοδοχειακής εγκατάστασης δυναμικότητας 50 κλινών, ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) του οποίου τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.)  πρώην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» (ΕΤΑ Α.Ε.), περιέρχεται κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Χίου ο οποίος, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην θέση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) και της ΕΤΑΔ ως προς τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευσή του.
2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της προηγούμενης παραγράφου, μεταγράφεται στο οικείο Βιβλίο Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Χίου, το σχετικό απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε., ενεργούσας στην προκειμένη περίπτωση ως εντολοδόχου του ΕΟΤ, το οποίο αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο και συνοδεύεται από σχετική περίληψη μεταγραφής του εν λόγω ακινήτου.
Η μεταβίβαση του ανωτέρω ακινήτου στο Δήμο Χίου και η μεταγραφή του σχετικού αποσπάσματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. στα Βιβλία Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ως και κάθε πράξη εκκαθάρισης, απαλλάσσονται από κάθε φόρο μεταβίβασης ακινήτου, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο φόρο ή τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Οι προτείνοντες βουλευτές    :                                 Αθήνα, 29.3.2012

Κωστής Μουσουρούλης
Ελπίδα Τσουρή

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Β.Αιγαίου στην Μυτιλήνη 27 και 28 Μαρτίου 2012


Greece.gif

Στην πρόσφατη  συνεδρίαση του τo
 Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα
ακόλουθα θέματα ενδιαφέροντος της Χίου:

 • Ενέκρινε τo Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας για το 2012. Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου τα έργα του Π.Δ.Ε. καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και οι διαθέσιμες για το 2012 πιστώσεις κατανέμονται ως εξής:

ΤΟΜΕΑΣ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012
Συγκοινωνιακά έργα
23
1.890.200,42
Περιβάλλον - Εγγειοβελτιωτικά
7
503.130,15
Δημόσια Διοίκηση
7
810.025,40
Τουρισμός – Μουσεία Μνημεία - Πολιτισμός
11
231.387,83
Αθλητισμός
2
434.175,34
Διάφορα
12
358.669,23
ΣΥΝΟΛΟ
62
4.227.588,37


Επισημαίνουμε ότι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το 2012 περιλαμβάνεται η συνέχιση και ολοκλήρωση 39 έργων προηγούμενων ετών και η ένταξη 23 νέων έργων.

 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Π.Ε. Χίου)  ως συντονιστή εταίρου σε πρόταση για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 με αντικείμενο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με ακρωνύμιο “m-gov”
Η πρόταση αφορά στην παροχή υπηρεσιών κινητής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσα από κινητές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. Κινητά τηλέφωνα, Smart Phones & Tablets), μέσω   SMS, Dedicated Apps & Mobile Portals κ.α,  σε μια σειρά από τομείς όπως:
 • Υπηρεσίες υγείας (M-Health) με έμφαση στην ενημέρωση για κοντινά νοσοκομεία και ιατρούς και ενημέρωση για καθημερινά και ειδικά θέματα υγείας ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα που ανήκει ο κάθε πολίτης (π.χ. γυναίκες, ηλικιωμένοι), εξατομικευμένες ειδοποιήσεις κ.α.
 • Αγροτικές Υπηρεσίες (M-Agriculture). Υπηρεσίες από τον τοπικό αγροτικό πληθυσμό για ειδικά θέματα που αφορούν  την προστασία και την προώθηση αγροτικών και τοπικών προϊόντων. Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι ενημέρωση για τον καιρό σε σχέση με τις αγροτικές εργασίες, αλλά και για προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα μπορεί να προσφέρεται ενημέρωση για τιμές διάθεσης και ζήτησης αγροτικών προϊόντων αλλά και ευκαιρίες για συμμετοχή σε εκδηλώσεις σχετικά με παρουσίαση αγροτικών προϊόντων (η υπηρεσία αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με τις τουριστικές υπηρεσίες για ενημέρωση των επισκεπτών σε προωθήσεις τοπικών προϊόντων).
 • Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης. Ειδοποίηση για φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και περιπτώσεις τρομοκρατικής ή άλλης επίθεσης. Σε συνδυασμό με υπηρεσίες κεντρικού ελέγχου θα δίνεται η δυνατότητα σε εγγεγραμμένους χρήστες να ενημερωθούν εγκαίρως για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ώστε να περιοριστούν οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.
 • Υπηρεσίες μεταφοράς. Ενημέρωση του πολίτη και ταξιδιώτη για την τα δρομολόγια (διαδρομή και συχνότητα των μέσω μαζικής μεταφοράς) αλλά και ειδικές συγκοινωνιακές καταστάσεις (π.χ. πορείες διαμαρτυρίας, έργα κλπ). Μελλοντική δυνατότητα για χρήση η-εισιτηρίων και εκτιμώμενης άφιξης ΜΜΜ.
 • Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών. Αίτηση για συνεργεία / υπηρεσίες δήμων, ενημέρωση για αναμενόμενη άφιξη συνεργείου, διόρθωση βλαβών, αίτηση για ραντεβού / συνάντηση με αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών.

Η χρήση των υπηρεσιών αυτών μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης τόσο για την χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο όσο και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του τοπικού πληθυσμού και προσέλκυση επισκεπτών.
Ενδεικτικός προτεινόμενος Πρ/σμός πρότασης : 1.000.000 € και χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

 • Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσληψη τριών ατόμων με δίμηνη σύμβαση στην Π.Ε. Χίου για τη λειτουργία των δύο Σπηλαίων (Ολύμπων και Αγίου Γάλακτος). Τα καθήκοντα των τριών ατόμων θα περιλαμβάνουν την έκδοση εισιτηρίων, την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες (ξενάγηση), την εποπτεία για την τήρηση των κανόνων προστασίας και συντήρησης των σπηλαίων και ασφαλείας των επισκεπτών.

 • Εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χίου στη διοργάνωση του 6ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Βοτανικών Κήπων (Χίος 28 Μαΐου-2Ιουνίου 2012) με κόστος 2.000 €.

 • Εγκρίθηκε η επανεκτύπωση χαρτών της Χίου σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά) σε 4.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα, υλικού απαραίτητου για την τουριστική προβολή των νησιών μας. Επίσης εγκρίθηκε η δημιουργία διαφημιστικού-τουριστικού εντύπου για τη Χίο σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Τουρκικά, Γερμανικά).

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
               

Ψηφίστηκε ομόφωνα η εισήγηση του Σταμάτη Κάρμαντζη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου στην Μυτιλήνη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΡΜΑΝΤΖΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Αγαπητή συνάδελφοι.

Κανένας δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα υπήρχε περίπτωση να κοπεί ο ομφάλιος λώρος που συνδέει τη Χίο με την ναυτιλία, δύο άρρηκτες και συνδεδεμένες έννοιες εδώ και αιώνες.
Αυτή η παράλογη, -δεν υπάρχει άλλος πιο εύγλωττος χαρακτηρισμός πιστεύω- εκφρασμένη θέση για κατάργηση των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε Χίο και Οινούσσες που διατυπώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας ,θα δώσει την χαριστική βολή τόσο στο νησί μας όσο και στην ελληνική ναυτιλία, αφού η ναυτομάνα Χιος τροφοδοτεί παγκοσμίως με παραγωγικό δυναμικό, εξειδικευμένο και καταρτισμένο στις νέες τεχνολογίες.
Πριν μία εβδομάδα έμαθα ότι ετοιμαζόταν αυτό το σχέδιο εξόντωσης και αφανισμού, το οποίο και επισήμανα με δημόσια δήλωσή μου, ζητώντας παράλληλα από τους βουλευτές της Χίου να πάρουν θέση.
Δυστυχώς επαληθεύτηκα τραγικά όταν μετά από 2-3 μέρες είδε το φως της δημοσιότητας η επιστολή που απέστειλαν οι καθηγητές, και την οποία σας επισυνάπτουμε μαζί με την εισήγηση- όπου εξέφρασαν τις θέσεις τους για το ότι οι Σχολές δεν πρέπει να κλείσουν γιατί αυτό θα σημάνει και την καταστροφή τόσο της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας όσο και της ελληνικής ναυτιλίας.
Δεν είναι μόνο στη γεωγραφική διάσταση το πρόβλημα. πρέπει να συνυπολογιστούν και οι επενδύσεις, δωρεές ,προσφορές του εφοπλιστικού κυρίως κόσμου , ο οποίος κάλυψε όλα τα κενά και τις ανεπάρκειες του κράτους , που αντί να ενισχύει, καταστρέφει τον πιο κερδοφόρο κλάδο της οικονομίας μας .
Είναι πέρα από κάθε φαντασία να κλείσουν αυτές οι σχολές. Θα πρέπει να αγωνιστούμε με νύχια και με δόντια να τις κρατήσουμε.
Στην επιστολή των καθηγητών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου αποτυπώνονται εύγλωττα τα πάντα…
Οι Χιώτες, οι Εγνουσιώτες και οι Ψαριανοί συνταυτίζονται με αυτές της απόψεις που διατυπώνονται στην επιστολή .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 1. ΝΑ ΜΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ , ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΟΥΝ , ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΥΤΗ Η ΠΕΝΙΧΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
 2. ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤOΝΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ..
 3. ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΟΤΙ TΟ ΕΝΑ (1) ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΧΙΟ!
 4. ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟYΡΓΟ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ Ο Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ.
ΥΓ: Η παρούσα εισήγηση ψηφίστηκε ομόφωνα και έγινε δεκτή στη σημερινή 27/03/2012 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Πολυβόλο η Καλαμωτή συνέτριψε την Ελάτα 5 - 0

Σήμερα το απόγευμα 28 Μαρτίου 2012 στο Γήπεδο " Ν. ΛΩ " στο Πυργί , η Κυπελλούχος Χίου Α.Ε. Καλαμωτής, συνέτριψε την ομάδα της Ελάτας με 5 - 0  για το πρωτάθλημα Α΄κατηγορίας Χίου.
 Το Α΄ημίχρονο έληξε  3 - 0 με δύο γκολ του Κανάριου, και Σελάλα.Στο Β΄ημίχρονο ο Κανάριος το 4 - 0 . και το τελικό 5 - 0 από τον Τριανταφύλλου.
Η Καλαμωτή έχασε δύο πέναλτι, ένα στο Α΄ημίχρονο με τον Κανάριο και ένα στο  Β΄ ημίχρονο  από τον Αναγνωστάκη.Η Ελάτα τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες.

Έφυγε η Μαρία Ράγκου του Μιχαήλ

Έφυγε σε ηλικία 89 ετών η Μαρία Ράγκου του Μιχαήλ. Η κηδεία της έγινε σήμερα 28 Μαρτίου 2012  στον  Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Καλαμωτή.Στην τελευταία της κατοικία την συνόδευσαν οι χωριανοί της.
Η Μαρία Ράγκου είχε την ατυχία να μείνει χήρα σε μικρή ηλικία.Έχασε τον σύζυγο της Μιχάλη και αναγκάσθηκε μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια να μεγαλώσει μόνη της τα δύο παιδιά της. Ήταν καλόκαρδη και ευγενική και έδωσε  με αυταπάρνηση τον μεγάλο δικό της αγώνα σε εποχές ιδιαίτερα δύσκολες. Ευτύχησε να καμαρώσει τα εγγόνια της,αλλά η μοίρα την κτύπησε για δεύτερη φορά  πριν  ένα χρόνο χάνοντας τον αγαπημένο της υιό Γιάννη.Τα τελευταία χρόνια μεταφέρθηκε στο Γηροκομείο Χίου όπου και απεβίωσε.
Στην οικογένεια του υιού της Γιώργη που βρίσκεται στην Αμερική,στην αδελφή της, στα εγγόνια της ,στους συγγενείς, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια,
                                                                                          Ας είναι αιωνία η μνήμη της.

Δραστηριότητες του Κοινωνικού και Ψυχαγωγικού Συλλόγου " Η Αγία Κυριακή " στην Καλαμωτή


                                                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Κοινωνικός και Ψυχαγωγικός Σύλλογος Καλαμωτής " Η Αγία Κυριακή ",διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 1η Απριλίου 2012 και ώρα 7.00μ.μ στην αίθουσα της Μορφωτικής Ένωσης Καλαμωτής,που περιλαμβάνει κήρυγμα του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Αντωνίου Πρελιά και Εκκλησιαστικούς Ύμνους της Αγίας Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδος από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως Χίου " Ρωμανός ο Μελωδός.Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν παραδοσιακοί λουκουμάδες.

Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Δάφνη - Α. Ε. Καλαμωτής 1 - 3. Κυπελλούχος Χίου για 1η φορά στην ιστορία της η Α.Ε.Καλαμωτής. Το Κύπελλο στις " δαγκάνες " του Ορφανούδη.

Ιστορία έγραψαν η Καλαμωτή και ο Μ. Μονιός. Η πρώτη με την κατάκτηση ενός δεύτερου τροπαίου τα τρία τελευταία χρόνια και ο δεύτερος με την κατάκτηση τριών τίτλων τα τρία τελευταία χρόνια, με τη φανέλα δύο ομάδων. Πρωτάθλημα με Καλαμωτή και Μικρασιατική και κύπελλο με Καλαμωτή.
Η ομάδα της Καλαμωτής κατέκτησε το κύπελλο Χίου για τη σεζόν 2011-2012, επικρατώντας 3-1 στη διαδικασία των πέναλτι επι της Δάφνης, αφού κανονικός αγώνας και παράταση έληξαν ισόπαλοι 0-0. Εκτός από την ομάδα του Μ. Χατζηδάκη, κερδισμένο βγήκε και το ποδόσφαιρο, αφού το ωραίο θέαμα των δύο ομάδων παρακολούθησαν αρκετοί θεατές όλων των ηλικιών. Στις γεμάτες κερκίδες βρέθηκαν οικογένειες με μικρά παιδιά, άντρες, γυναίκες, ηλικιωμένοι, που ευχαριστήθηκαν ποδόσφαιρο και λιακάδα.

Στον αγωνιστικό τομέα η Δάφνη είχε την κατοχή της μπάλας και η Καλαμωτή έπαιζε με αντεπιθέσεις.

Σε αργή κίνηση

30': Ο Γρίγος διώχνει πάνω στη γραμμή σουτ του Φεγγουδάκη.
80': Διπλή απόκρουση του Ορφανούδη σε σουτ των Ζαμπετάκη και Φεγγουδάκη.
88`: Αποβολή από τον πάγκο του προπονητή της Δάφνης. Στ. Ξύδα.

100': Ο Σαββίδης και πάλι κράτησε ανέπαφη την εστία του σε σουτ του Γαλάτουλα.
105': Ο Λιτσάκης αστοχεί από πολύ κοντά.
119': Φάουλ του Σκούφαλου στο οριζόντιο δοκάρι του Ορφανούδη.
Πολύ καλή η διαιτησία των Γιάχου, Σταφίδα και Σπυριάδη. 

Από τους κυπελλούχους, που αγωνίστηκαν χωρίς τους Γιαζιτζόγλου και Γούτη, καλύτεροι οι Γρίγος, Ορφανούδης, Μονιός, Γαλάτουλας και Νέλα, χωρίς να υστερήσει κανείς. Από τους ηττημένους διακρίθηκαν οι Σαββίδης, Σκούφαλος, Χειλάς, Παπαλάνης, Σεζένιας. 

ΔΑΦΝΗ: Σαββίδης, Φεγγουδάκης (70`Κουϊμάνης), Ελευθερίου, Σεζένιας, Παπαλάνης, Κλήμης (73`Παπαγιάννης), Σκούφαλος, Ζαμπετάκης, Ξύδας, Χειλάς, Γκορίτσας (85`Ζαμπετάκης Α.)

ΚΑΛΑΜΩΤΗ: Ορφανούδης, Μονιός, Τομάζος, Γαλάτουλας, Νέλα (55`Λιτσάκης), Σελάλα, Χωρεψιμάς, Γκοτζάι (110`Τόντρι), Γρίγος, Καϊμάκης (78`Κανάριος), Σταματελόπουλος.
ΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
 1. Σαββίδης: απόκρουσε ο Ορφανούδης
 2. Γρίγος: 0-1.
 3. Ν. Ζαμπετάκης: δοκάρι
 4. Σταματελόπουλος :0-2
 5. Παπαγιάννης : 1-2
 6. Γαλάτουλας:1-3
 7. Σεζένιας: απόκρουσε ο Ορφανούδη
ΙΣ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ (τερματοφύλακας)
«Είμαι ευτυχισμένος που κατακτήσαμε το κύπελλο, είναι το δεύτερο τρόπαιο που κατακτώ με την ομάδα. Η νίκη ανήκει σε όλη την ομάδα, η απόκρουση των πέναλτι είναι και τύχη μαζί με την ικανότητα».
Γ. ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ (πρόεδρος Καλαμωτής)
«Αφιερώνουμε τη νίκη σε όλο το χωριό, επικρατήσαμε δίκαια και χαίρομαι που ο Ορφανούδης πάει τόσο καλά».
Μ. ΜΟΝΙΟΣ (αρχηγός Καλαμωτής)
«Παίξαμε όπως έπρεπε και δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του. Δεν έχει σημασία αν πήγα καλά εγώ, σημασία έχει ότι νικήσαμε, κατακτήσαμε το κύπελλο και γράψαμε ιστορία».
ΟΙ ΠΑΓΚΟΙ
ΣΤ. ΞΥΔΑΣ (προπονητής Δάφνης)
«Είμαστε καλύτεροι σαν ομάδα, είχαμε ευκαιρίες και δύο δοκάρια αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε. Ελέγχαμε τον αγώνα και κάναμε παιχνίδι, ενώ η Καλαμωτή έπαιζε κλεφτοπόλεμο. Οι παίκτες μου δημιουργούσαν και οι της Καλαμωτής χαλούσαν τις προσπάθειες και προσπαθούσαν να παίξουν με αντεπιθέσεις».
Μ. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ (προπονητής Καλαμωτής)
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του χωριού που είναι κοντά μας πάντα. Οδηγήσαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, ήμουν σίγουρος ότι στη διαδικασία των πέναλτι θα πηγαίναμε καλά, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον Ορφανούδη, ξέρω ότι πιάνει πέναλτι. Αφιερώνω το κύπελλο στην οικογένεια μου, που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια».

Η μάχη της εξέδρας
Οι Καλαμωτούσοι κέρδισαν τη μάχη της εξέδρας κατά κράτος. Παλμός, συνθήματα, πανό και καπνογόνα έδωσαν τον τόνο της νίκης και παρέσυραν και τους παίκτες στο ρυθμό τους.
Έεεε….ώπππ!
Δεν τη γλύτωσε ο Μ. Χατζηδάκης. Οι παίκτες του τον πήραν στα χέρια και τον πετούσαν στον αέρα, φωνάζοντας το γνωστό «Έεεε…ώπππ!»
Η Μικτή Παίδων
Εκτός από τη βράβευση νικητών και ηττημένων, στο ημίχρονο του αγώνα η ΕΠΣ Χίου βράβευσε τη Μικτή ομάδα των παίδων, για την κατάκτηση του πανελληνίου πρωταθλήματος την περίοδο 2010-2011.