Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Η αναγέννηση της Καλαμωτής, είναι στα χέρια των Καλαμωτούσων

 Στην χρυσή δεκαετία της Καλαμωτής 1947 - 1957, δύο ήταν οι παράγοντες που συνέτειναν στην αναγέννηση της Καλαμωτής:                                             

Πρώτον το ανθρώπινο δυναμικό που υπήρχε και που διακρινόταν για την μεγάλη αγάπη και έγνοια τους για το χωριό και το μέλλον του, παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές είχαν μεταξύ τους και σαν μια γροθιά ανταποκρινόταν στις ανάγκες του χωριού.                                                                                      

Και ο δεύτερος παράγοντας ήταν τα άξια τέκνα της Καλαμωτής, που ζούσαν στην Αθήνα και στην Αμερική, όπου διέπρεψαν ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες, και έχοντας όλοι την άσβεστη φλόγα της δημιουργικής προσφοράς και την μεγάλη αγάπη για το χωριό τους, πραγματοποίησαν τότε το θαύμα της αναγέννησης της Καλαμωτής, με βασικά έργα υποδομής. Αυτά είναι το Γρηγοριάδειο Υδραγωγείο, το Χούλειο Νοσοκομείο, ο Ηλεκτροφωτισμός και η ανέγερση του Γυμνασίου από τον Κωνσταντίνο Βαμβακά και τελευταία οι Ευεργέτες Λουκάς  και Κυριακή Κτιστάκη και ο  Κωνσταντίνος Κοκκαλιάς.


Ο Χιακός τύπος της εποχής εκείνης πρόβαλε έντονα, με άρθρα και ανταποκρίσεις τα γενόμενα στην Καλαμωτή. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εφημερίδα  "Πρόοδος'', η ομιλία του Γυμνασιάρχη Παπανικολάου στα εγκαίνια του Γυμνασίου, που στον επίλογο της ομιλίας του είπε:"

 Όλοι όσοι αγαπούν τον πολιτισμό, την πρόοδο, στέκονται με σεβασμό και θαυμασμό μπροστά στις χειρονομίες των παιδιών που γέννησε και ανάστησε η Καλαμωτή. Σας βεβαιώνω πως αν αυτό είχε γενικό χαρακτήρα, αν η ομόνοια βασίλευε σ' όλη τη χώρα μας, αν η καλοσύνη και η αγάπη ήσαν σύμβουλοι των ανθρώπων, δεν θα υπήρχε τόσος ανθρώπινος πόνος ούτε τόσες τραγωδίες γύρω μας. Δημιουργείτε και η δημιουργία είναι το πραγματικό, το αιώνιο και ακατάλυτο νόημα της ζωής''. Η εβδομαδιαία εφημερίδα ''Αγών'' σε άρθρο της καταλήγει. ''Οι ομογενείς της Καλαμωτής, οι κάτοικοι της, η σημερινή Καλαμωτή πρέπει να γίνουν ένα παράδειγμα και ένα μάθημα για όλους μας.

Τα  Μαστιχοχωρούσικα Νέα με την ανάρτηση τους αυτή, πιστεύουν ότι έφθασε ο καιρός που πρέπει να δραστηριοποιηθούν σήμερα όλοι οι συγχωριανοί μας, στο να ξαναβρεί το χωριό μας την παλιά του αίγλη ακολουθώντας το παράδειγμα των χωριανών μας, που με την άσβεστη φλόγα της δημιουργικής προσφοράς και την μεγάλη αγάπη για το χωριό τους, πραγματοποίησαν τότε το θαύμα της αναγέννησης της Καλαμωτής, με βασικά έργα υποδομής.Ήλθε η ώρα της αναγέννησης της Καλαμωτής.

Ευελπιστούμε και ευχόμαστε να υπάρχει ανταπόκριση, προτού είναι αργά και η κατάσταση γίνει μη ανατρέψιμη.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου