Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Απάντηση στην Ερώτηση που έκανε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έλαβε ο Κώστας Τριαντάφυλλος, για το Αεροδρόμιο της Χίου.

Απάντηση στην Ερώτηση που κατέθεσε για το αεροδρόμιο της Χίου έλαβε ο βουλευτής Χίου, Κώστας Τριαντάφυλλος. Στην απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου αναφέρεται ότι τα θέματα παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΤΑΙΠΕΔ, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να έχει θέσει δέκα αρχές, ενόψει της παρουσίασης του σχετικού νομοσχεδίου, χωρίς να υπάρχει ειδική και συγκεκριμένη αναφορά στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου, σύμφωνα με την κατατεθείσα Ερώτηση.
Πρώτον, «Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε διαγωνισμούς για την μακροχρόνια παραχώρηση χρήσης ενός σημαντικού αριθμού αεροδρομίων σε ιδιώτες επενδυτές…..με το ελληνικό Δημόσιο να διατηρεί την ιδιοκτησία των αεροδρομίων, καθώς, επίσης, την εποπτεία και τον έλεγχο».
Ακολουθεί «η επιδίωξη μίας ομαδοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων. Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια που δεν θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, θα τα αναλάβει ένα αρμόδιο κρατικό νομικό πρόσωπο που είτε θα τα διαχειρίζεται το ίδιο, είτε κατόπιν διαγωνισμού, θα εκχωρεί το μάνατζμεντ σε τρίτο φορέα».
Τρίτη αρχή αποτελεί «ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με διεθνώς ανταγωνιστικές τιμές….Με τη μέθοδο dualtill….θα οριστεί ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους, ειδικά για τα αεροπορικά έσοδα του παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση που το επιτρεπόμενο αυτό περιθώριο υπερβαίνει τον μέσο όρο των χρεώσεων αντίστοιχων αεροδρομίων, τότε θα αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω».
Τέταρτος στόχος είναι «η αξιολόγηση των παραχωρησιούχων βάσει και των προτάσεών τους για επενδύσεις και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών». «Πέμπτη βασική αρχή είναι η απρόσκοπτη αεροπορική μεταφορά των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. Διατηρούμε όλα τα αεροδρόμια σε όλα τα νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους». «Έκτον, ο εξορθολογισμός των δημοσίων δαπανών και της χρήσης των υποδομών». Ακολουθεί «η αναδιοργάνωση της ΥΠΑ, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα γίνει φυσικά διαβούλευση με τους εργαζόμενούς της. Το σχετικό νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί μέχρι τέλους του έτους και συμπληρώνει το πλαίσιο αναδιοργάνωσης που είχε θέσει ο Ν. 3913/2011». «Όγδοη βασική αρχή, η τήρηση των κανόνων εθνικής ασφάλειας».
Η δέκατη αρχή αφορά την επανεξέταση του θέματος της τιμολογιακής πολιτικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο εναπόκειται στη διαπραγμάτευση που θα κάνει το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με το μέλλον της σύμβασης παραχώρησης του παραπάνω αερολιμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου