Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Tοπωνύμια αγροτικών περιοχών Καλαμωτής

Τα Μαστιχοχωρούσικα Νέα στην σημερινή ανάρτηση προβάλουν τα τοπωνύμια των αγροτικών περιοχών της Καλαμωτής, για να φρεσκάρουν την μνήμη τους οι παλιοί και να τα μάθουν οι νεώτεροι.

Ανέμωνας = Άγιος Νικόλαος = Αγρελωπός = Αφεντικά = Αγκούρης = Άζενα = Άγιοι Ανάγυροι = Άγρελος = Αγγέλου = Άγιοι Βικτώροι = Άγιος Παντελεήμονας = Άγιος Γεώργιος = Άγιος Ισίδωρος = Αμπελίτης = Αλμυρός = Ανεμούρια = Άμμος = Ατσίοι = Αλυκές.

Βαριές = Βουλέντης = Βίγλα = Βαλάς = Βασιλικές = Βεστάρχη.

Γαλάτουλα = Γωνιά = Γλυφάδα = Γριάς Φούρνος =  Δραγατική = Ερυνά = Ζωντάνη.

Κάμπος = Κουμάς = Καλοβέργος = Κατούενα = Καλάμι = Κουκούλα = Κάτω Πύργος = Καταλώνια = Κουλάς = Καψάλους = Κλάδος = Καρυδιά = Κλειδάδα = Κηπουρού = Κουλουπάρα = Κατήφορα = Κάτω Κάμπος = Κριτίδικο = Κουλουκάς = Καλού κοτάρι =Κουκουνάρης = Κοπανάς = Καμάρι = Κηπάρια = Κώμη = Καψάλια = Κόλιενας = Κουμανιά.

Λιγάτα = Λαγκάδι = Λάκκος = Λαγκάδα = Λιγαρή = Λίμνες = Λαγουδιά = Λιλικάς = Λατσά = Λουτρά = Λαχανάς.

Μέσαγρος = Μάζες = Μαγκούσης = Μάρμαρα = Μαγιρή =Μετόχι = Μεροβίγλια = Μύλους = Μονολία = Μαμιδού = Μηλιά = Μεσαργιά = Μισέ- Φιρίπου.

Νερόμυλος = Ξένου Μύλος = Ξερόνια = Ξερόκαμπος = Ξεντέ = Ξεροπιή = Οξόγυρος.

Πυξάρους = Πέραχωριό = Περδικάς = Πάπα = Περιβολιάτης = Πουλιάς =  Πορός = Πλακωτές = Πρόβαρμα = Πετρονάς = Πρασικό = Περιβόλια = Περπατό = Πλυσωτές = Πλατειά = Πουλάδης = Πέρα Γωνιά = Πλοκός = Πατέλλα = Πότσος = Παλιοκλησιά = Ρουδιακά.

Σούτη = Σύκλους = Σεληνάρι = Σωτήρα = Σταυρός = Τρυφερά = Τύλη = Τσαγκάρη =  Τσουμπάρη.

Φράγκου = Φρυζηνός = Φοτιά = Φαρμακάς = Χαλικούρα = Χαλικουριές = Χαλικούς = Χαλαζού = Χωρή = Χαβάρωνας.
Πηγή.Κτηματολόγιο ΒιβλιοθήκηςΧίου.- Καλαμωτή ένα παραδοσια
κό Μεσαιωνικό Μαστιχοχώρι  της Χίου.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Η ομιλία του Καθηγητή Ηλία Φιλιππίδη υπήρξε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Ο Ελληνισμός και το μέλλον του. Η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα με αφετηρία την μεγάλη επέτειο του 2021» , με ομιλητή τον Καθηγητή κοινωνιολογίας, νομικό και  συγγραφέα Δρ. Ηλία Φιλιππίδη , που διοργάνωσε Η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία ΧΙΟΣ  2021,ομάδα Καλαμωτής,
Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.30 στην Μορφωτική Ένωση Καλαμωτής. - Αρκετοί Καλαμωτούσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και άκουσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την ομιλία του Καθηγητή.
.
H ΟΜΙΛΙΑ.
Από το 1994 έχουμε καθιερώσει τον όρο «Ελληνολογία» (νεολογισμός) για την δημιουργία μιάς ειδικής επιστήμης με σκοπό την μελέτη και την ανάδειξη του ελληνικού ιστορικού και πολιτισμικού φαινομένου σε τρία επίπεδα: παρελθόν, παρόν και μέλλον.
  1. Ανάλυση
    1. Ο όρος «Ελληνισμός» από πολιτισμικής πλευράς περιέχει τρεις έννοιες:    
α. μία διατοπική έννοια, η οποία σημαίνει τους απανταχού της γης Έλληνες. ΟΙ Έλληνες χωρίζονται σε τέσσερις γεωγραφικούς και ιστορικούς χώρους:
 - τους Ελλαδίτες Έλληνες - τους Έλληνες της Κύπρου - τον Μείζονα Ελληνισμό (του Πόντου, Κωνσταντινουπόλεως και γενικά της Μικρασίας, της Νοτίου Ρωσίας, Αιγύπτου, Νοτίου Ιταλίας) και - τους Έλληνες της Διασποράς ή Ομογενείς. Πρόκειται για τις νεότερες κοινότητες ελλήνων μεταναστών από Ελλάδα, Κύπρο και τον Μείζονα Ελληνισμό.                                    
β. μία διαχρονική έννοια, η οποία σημαίνει την διαμόρφωση του Ελληνισμού ως ιδιαίτερου πολιτισμού καθώς και την ιστορική πορεία αυτού του πολιτισμικού φαινομένου από την Μυθολογία μέχρι το παρόν αλλά και το μέλλον και                                                                                                                 
γ. μία διανοητική έννοια , η οποία περιλαμβάνει τις αξίες, την πνευματική παραγωγή, τις παραδόσεις και τα ιστορικά παραδείγματα, τα οποία ανέδειξε ο Διαχρονικός ελληνικός πολιτισμός. Ελληνισμός είναι ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψεως και ζωής των Ελλήνων. Αυτό γίνεται ακόμη και υποσυνείδητα μέσω της νοοτροπίας. Γι’ αυτό πολύ σωστά ο Χρήστος Γιανναράς λέγει, ότι ο ζωντανός ελληνικός πολιτισμός είναι κυρίως ο «τρόπος».
1.2. Ο όρος «Ελληνισμός» από χρονικής πλευράς χωρίζεται σε τρία στάδια: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Με αυτή την έννοια η Ελληνολογία περιλαμβάνει τρία κεφάλαια χρονικών περιόδων:
α. το παρελθόν αφορά την μελέτη του Ελληνισμού ως ιδιαίτερης ταυτότητας πολιτισμού, τα στοιχεία της ταυτότητας και της ιδιαιτερότητάς του καθώς και την μελέτη των παραγόντων εξελίξεως του Ελληνικού κόσμου και πολιτισμού.
β. το παρόν αφορά την μελέτη της σημερινής καταστάσεως του Ελληνισμού, τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς της περιοχής μας καθώς και τις αιτίες και τις συνέπειες της κρίσεως, που αντιμετωπίζει ο Ελλαδικός ελληνισμός και   
γ. το μέλλον αφορά την μελέτη των προϋποθέσεων διασφαλίσεως του μέλλοντος του Ελληνισμού ως έθνους, ως πολιτισμού και ως κράτους. Αυτά τα τρία στοιχεία της ιστορικής υποστάσεως του Ελληνισμού πρέπει να προσεγγίζονται αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του κάθε στοιχείου και την ανάγκη  ιδιαίτερης ενισχύσεώς του.
2. Συμπεράσματα
Από επιστημονικής πλευράς η Ελληνολογία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η Μακροκοινωνιολογία του Διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού. Πρόκειται για μία εποπτική, κριτική και στρατηγική επιστήμη, με μία λέξη για μία στρατευμένη επιστήμη, η οποία δεν περιορίζεται στις αναλύσεις και τις διαγνώσεις αλλά αναζητεί και τις αιτίες των προβλημάτων και καταλήγει στις προτάσεις , για την αντιμετώπιση και την λύση των προβλημάτων.
Με αυτή την έννοια η Ελληνολογία προσεγγίζει το αντικείμενό της, τον Ελληνισμό, δυναμικά, δηλ.σε τρία επίπεδα: ως υφιστάμενη κατάσταση, ως δυνατότητα αξιοποιήσεως των πιστοποιημένων από την ιστορία δυνατοτήτων του και ως πρόβλημα, που απαιτεί την θεραπευτική αντιμετώπισή του, ακριβώς όπως η ιατρική επιστήμη είναι ταγμένη στον υπέρτατο σκοπό της, την φροντίδα της υγείας του ανθρώπου.
Ο Διαχρονικός ελληνικός πολιτισμός περιλαμβάνει συνολικά τα κάτωθι στάδια εξελίξεως:
α. Μυθολογία β. Κλασσικοί χρόνοι γ. Ελληνισμός –Χριστιανισμός, Ορθοδοξία
 δ. Βυζάντιο     ε. Νεότερος ελληνισμός (Τουρκοκρατία, Ελλαδικό κράτος) και  στ. Το μέλλον του Ελληνισμού. Οι παγκόσμιες τάσεις, οι κίνδυνοι και οι προϋποθέσεις- προοπτικές του Ελληνικού μέλλοντος.
Από ιδεολογικής απόψεως η Ελληνολογία έχει ελληνοκεντρικό χαρακτήρα αλλά πιστεύει στον οικουμενικό χαρακτήρα του ελληνικού πολιτισμού. Δεν επηρεάζεται από κόμματα και πολιτικές θεωρίες. Αντιθέτως προβάλλει τον δημοκρατικό πατριωτισμό, για να αποτελέσει τον κοινό παρονομαστή ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού φάσματος, του δημόσιου λόγου και του εκπαιδευτικού συστήματος της πατρίδας μας.
Γιαυτό η Ελληνολογία κινείται ιδεολογικά και κοινωνικά σε τρία επίπεδα:
α. την διάδοση της φιλοπατρίας και μιάς κριτικής ελληνογνωσίας                    
β. την συμβολή στην διαμόρφωση μιάς δημόσιας ηθικής της κοινής ευθύνης και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά για την προαγωγή της δημοκρατίας, για την επιβίωση, ανάπτυξη και προβολή του Ελληνισμού και του πολιτισμού του και γ. την ενημέρωση των Ελλήνων στο εσωτερικό και το εξωτερικό με σκοπό την συσπείρωση και την ενεργοποίηση.
Ο Ελληνισμός έχει ανάγκη από ένα ΝΕΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ. Χρειαζόμαστε μία πνευματική νέα Φιλική εταιρεία, που θα συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την διαφώτιση και την εκλαϊκευση.Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Λαϊκή Συνέλευση από το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Πυργίου, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.30
Το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας  Πυργίου καλεί όλους τους κατοίκους στη Λαϊκή Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30 στο κοινοτικό γραφείο Πυργίου  με τα εξής θέματα:
  • Παρουσίαση προτάσεων τοπικού συμβουλίου για τεχνικό πρόγραμμα 2019 - 2020.
  • Κατάθεση προτάσεων - προβλημάτων - αιτημάτων των κατοίκων και των φορέων της περιοχής.

  • Στη Βολισσό και στο Πυργί τα κοινοτικά συμβούλια κάνουν γενικές συνελεύσεις για να μπουν κάτω τα προβλήματα και ο προγραμματισμός. Μήπως πρέπει να γίνει το ίδιο και στην Καλαμωτή;Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Ομιλία του καθηγητή κοινωνιολογίας, νομικού και συγγραφέα Δρ. Ηλία Φιλιππίδη την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019 στην Μορφωτική Ένωση Καλαμωτής ώρα 18.30

ΧΙΟΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία ΧΙΟΣ  2021» σας προσκαλεί στην πρώτη της εκδήλωση στην Μορφωτική Ένωση Καλαμωτής,     την Κυριακη15 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:30.
Ομιλητής θα είναι ο καθηγητής κοινωνιολογίας, νομικός και  συγγραφέας Δρ. Ηλίας Φιλιππίδης με  θέμα:
«Ο Ελληνισμός και το μέλλον του. Η ανάγκη για ένα νέο ξεκίνημα με αφετηρία την μεγάλη επέτειο του 2021»
Θα ακολουθήσει συζήτηση
Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά
Η Ομάδα Καλαμωτής
Τηλ.  Επικοινωνίας: 6943621587,  6937362368

Εκκλησιαστικό Μουσείο Καλαμωτής
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής στην Καλαμωτή,στεγάζει τη συλλογή εκκλησιαστικών αντικειμένων και βρίσκεται στην βορεινή πλευρά του Ιερού Ναού, σε αίθουσα που με την δωρεά του χωριανού μας  Γιάννη Δημητράκη, στην μνήμη του αείμνηστου πατέρα του, δασκάλου Χρήστου Δημητράκη ανακαίνισε την αίθουσα η οποία  λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Μουσείο.

Με την συνδρομή του Εφημέριου Απόστολου Γαλάτουλα και του εκκλησιαστικού συμβουλίου της περιόδου 1996 - 2004, που ήταν ο Σταθόπουλος Ανδρέας, ο αείμνηστος Κριτής Βασίλειος, ο αείμνηστος Τομάζος Τάκης και Φραγκούλης Μιχαήλ, ολοκληρώθηκε το εκκλησιαστικό Μουσείο,με την επιμονή και ενεργή συμμετοχή του ακούραστου Ανδρέα Σταθόπουλου και εν συνεχεία του Γιάννη Γαλάτουλα. 

Η συντήρηση και η φροντίδα σήμερα γίνεται απο το εκκλησιαστικό συμβούλιο που το απαρτίζουν ο Δαμαλάς Γεώργιος,ο Στεφάνου Νικόλαος,ο Γιάννης Γαλάτουλας και η Δέσποινα Καζά.


Ο κύριος όγκος των έργων χρονολογείται στο 18ο και 19ο αι. Οι φορητές εικόνες αποτελούν τον πυρήνα της συλλογής του μουσείου και ταυτόχρονα το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα της και εκπροσωπούν κάθε κατηγορία.
Επίσης υπάρχουν δύο ομοιώματα , άνδρα και γυναίκας με της παραδοσιακές στολές της Καλαμωτής.

Το Εκκλησιαστικό μουσείο τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Ιερού Ναού «Αγίας Παρασκευής».
Σκοπός του μουσείου είναι η περισυλλογή, διαφύλαξη, συντήρηση, έκθεση και προβολή των πάσης φύσης αντικειμένων που προβάλλουν την εκκλησιαστική τέχνη του ιερού Ναού.


Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Αξέχαστη η τετραήμερη εκδρομή σε ΜΑΡΜΑΡΙΔΑ - ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ - ΣΥΜΗ - ΣΜΥΡΝΗ, από τον Κοινωνικό και Ψυχαγωγικό Σύλλογο Καλαμωτής


Συνεχίζοντας της δραστηριότητες του ο ακούραστος Πρόεδρος του συλλόγου μαζί με το Δ.Σ πέτυχε για μια ακόμα φορά να στεφθεί με επιτυχία η τετραήμερη εκδρομή, που προστέθηκε στην αλυσίδα των εκδρομών του Κοινωνικού και Ψυχαγωγικού Συλλόγου η -ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ- Καλαμωτής.
Για άλλη μια φορά οι Καλαμωτούσοι απέδειξαν ότι μπορούν να ξεπεράσουν όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται και να χαρούν με την ψυχή τους τις ευκαιρίες που τους δίνονται. 
Η τετραήμερη εκδρομή σε ΜΑΡΜΑΡΙΔΑΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ - ΣΥΜΗ- ΣΜΥΡΝΗ - θα μείνει αξέχαστη στους συμμετέχοντες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ.Μιχ. Ξ. ΔαμαλάΤετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

Πρώτο κουδούνι και αγιασμός σήμερα στο Γυμνάσιο Καλαμωτής
Παρουσία του Αντιδημάρχου  κ. Γιάννη Ξενάκη , σήμερα Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 έγινε ο Αγιασμός στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου και Λυκείου Καλαμωτής, για τα γυμνασιόπαιδα και λυκειόπαιδα και τους Καθηγητές των δύο εκπαιδευτηρίων, αλλά και όσους από τους γονείς μπόρεσαν να παρευρεθούν στην πρώτη ημέρα του Σχολικού έτους, από τον π. Γαϊλα Δ.

Της ευχές του για μια καλύτερη χρονιά έδωσε ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Ξενάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε, εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά και να πετύχουν όλοι τους στόχου τους, στους γονείς εύχομαι να είναι δυνατοί για να τα βοηθήσουν να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους.
Στους εκπαιδευτικούς, εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους

Παρόντες στον αγιασμό ήταν ο Σχολικός Σύμβουλος 2ας εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καρατζάς, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμωτής , ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρμολίων, ο Πρόεδρος της Κοινότητας των Μεστών και ο Διοικητής του Αστυν. Τμήματος Μαστιχοχωρίων, Όλοι ευχήθηκαν καλή σχολική χρονιά στους μαθητές και στο διδακτικό προσωπικό. 


Τα Μαστιχοχωρούσικα Νέα εύχονται καλή δύναμη, σε μαθητές γονείς και εκπαιδευτ

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

50 χρόνια δράσης και δημιουργίας της Α.Ε.Καλαμωτής 1969 - 20191969  Όρθιοι, Ισίδωρος Φραγκούλης,Απόστολος Πανταζής,Κώστας Ν.,Φιλόδωρος Μαϊστρος,Μιχάλης Μονέζης,Ευθύμης Μονίαρος Μιχάλης Κανάριος, Στελιος Ψαρρός, Μιχάλης Δαμαλάς. Καθήμενοι,  Γιάννης Γαλάτουλας, Παντελής Κρητικός, Αντώνης Μελισσινός, Κώστας Βαρλάς, Νικόλαος Μ.


Η ίδρυση της Α.Ε.ΚαλαμωτήςΗ Α.Ε Καλαμωτής συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια ζωής δράσης και δημιουργίας του συλλόγου.Μία διαδρομή που υπηρέτησε με συνέπεια τις Αθλητικές αξίες της συμμετοχής,της ευγενούς άμιλλας και των τιμητικών διακρίσεων.
Η προσφορά της Α.Ε.Καλαμωτής στην κοινωνία του χωριού μας είναι ανυπολόγιστη, όλων εκείνων που εργάστηκαν και εκατοντάδες παιδιά επί σειρά ετών βρήκαν διέξοδο στον Αθλητισμό μέσω του ιστορικού συλλόγου,αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους. Έμαθαν να συνεργάζονται,να θέτουν στόχους και να τους υλοποιούν.Να απέχουν απο νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα, που καταρρακώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο Αθλητισμός εκτός από την προαγωγή της υγείας του αθλούμενου,προάγει και την κοινωνική συνοχή.
Μέσα σ΄ένα τέτοιο πλαίσιο αντίληψης λειτουργεί και σήμερα η ομάδα στηριζόμενη στην προσφορά όλων εκείνων που εργάστηκαν αφιλοκερδώς για την ποιοτική αναβάθμιση του ποδοσφαίρου.

Η ομάδα μας ιδρύθηκε το 1969 με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού και την σωματική άσκηση των νέων της Καλαμωτής με πρώτο  Πρόεδρο τον Μιχάλη Δαμαλά,ιδρυτικό μέλος μαζί με τους Ισίδωρο Φραγκούλη, Χρυσοσθένη Παρθενίδη Απόστολο Πανταζή κ.α.και με συμπαραστάτη τον Μιχάλη Κανάριο που ανέλαβε την διαδικασία της αναγνώρισης του Συλλόγου στο γραφείο του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Τριαντάφυλλου.

Το γήπεδο που αγωνιζόταν τα πρώτα χρόνια ήταν στην περιοχή που αργότερα απαλλοτριώθηκε απο το στρατό και εγκαταστάθηκε το 218 Τάγμα Εθνοφυλακής.Το σημερινό γήπεδο στην περιοχή Μύλοι κατασκευάστηκε με δωρεά χωραφιών από 22 ιδιοκτήτες.
Η διαμόρφωση του άρχισε το 1984 επί Προεδρίας του  Μιχάλη Κανάριου  και ολοκληρώθηκε  το 1991 επί Προεδρίας του Νίκου Δημητράκη,που έκανε τα περισσότερα έργα και τελειοποίησε την κατασκευή του γηπέδου. 

Το γήπεδο εγκαινιάστηκε στις 26 Ιουλίου του ίδιου χρόνου, Ονομάστηκε ΙΣΙΔΩΡΙΔΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,επειδή η κατασκευή έγινε με την οικονομική χορηγία του Ισίδωρου Ισιδωρίδη και των παιδιών του Γιώργου και Δημήτρη.Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων δόθηκαν τιμητικές διακρίσεις από  το Δ.Σ της ομάδας σε όσους είχαν συμμετοχή στην κατασκευή του γηπέδου.

Ακολούθησε ο πρώτος φιλικός αγώνας με αντίπαλο τον Πανοινούσσιο που έληξε ισόπαλος  1 - 1.Το 2010 επί Προεδρίας του Γεωργίου Μαυροθέρη το γήπεδο απέκτησε τεχνικό χλοοτάπητα.

Ξεκίνησε απο την Γ' τοπική Κατηγορία, αλλά με επιμονή και ζήλο κατόρθωσε το 1980 ν' ανέβει στα σκαλιά της Α' Κατηγορίας. Από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της ξεχωρίζουν η κατάληψη της 4ης θέσης στο Πρωτάθλημα Χίου (δύο φορές) το 1986 και το 2004, της 3ης θέσης στο Πρωτάθλημα Χίου το 2009, η κατάκτηση του Πρωταθλήματος Χίου το 2010 και η 1η θέση της Εφηβικής ομάδας στο Πρωτάθλημα το 1986.Η κατάκτηση του Κυπέλλου Χίου το 2012.
Δυστυχώς το 2017 ήλθε αντιμέτωπη με το φάσμα της διάλυσης και της απαξίωσης.Οι λόγοι πάρα πολύ, η απαγοήτευση, η κούραση, η λάθος 
εκτίμηση στόχων,αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Α΄κατηγορίας Χίου και να υποβιβαστεί η ομάδα στην Β κατηγορία.
Παράγοντες που  διακρίνονταν για το μεράκι τον ρομαντισμό την θέληση και την ανιδιοτελή προσφορά τους, παρέλαβαν την σκυτάλη και να οδηγήσουν ξανά την ομάδα εκεί που ανήκει στην Α΄κατηγορία Χίου.

Σε όλη αυτή την πορεία στο χρόνο η Α.Ε.Καλαμωτής αγαπήθηκε από το φίλαθλο κόσμο του χωριού και της ευρύτερης περιοχής φτάνοντας σε διακρίσεις και
πρεσβεύοντας πάντα τις αξίες του αθλητισμού.


Αυτές καλούμαστε να διαφυλάξουμε και να συνεχίσουμε και σήμερα και τα επόμενα χρόνια. 
....................................................................................................................................................................
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
                                          1969 – 2019   
                        ……………………………………………………………………………………..


  …………………………………..
1.ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                 1969 – 1979 

2.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ            1980 -  1983

3.ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΣ Γ.                1984 – 1986    

4.ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         1987 – 1995

5.ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ν.             1996 - 1998  

6.ΜΑΥΡΟΘΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            1999    2014

7.ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ           2015    2017


8.ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ       2018    2019
............................................................................................................
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
............................................................................................................

ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ...........................ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.................................ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΗΓΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ..........................................ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΟΥΛΜΕΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.............................ΤΑΜΙΑΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ....................................ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΛΑΟΣ...............................ΜΕΛΟΣ
ΛΑΝΙ ΓΚΟΤΖΑΙ....................................................ΜΕΛΟΣ