Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη νησιωτική πολιτική.


Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, συγκάλεσε σήμερα το πρωί ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο, για τη νησιωτική πολιτική. Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Σπιλάνης,στελέχη των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, οι περιφερειάρχες Κρήτης, κ. Αρναουτάκης, Βορείου Αιγαίου, κ. Γιακαλής, Νοτίου Αιγαίου, κ. Μαχαιρίδης, Ιονίων Νήσων, κ. Σπύρου, Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Αττικής, κ. Κατσικάρης

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου δια της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έχει αναλάβει το συντονισμό της εκπόνησης και υλοποίησης ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό έχει προωθήσει τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τη θέσπιση «ρήτρας νησιωτικότητας» και τη σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής που καλύπτουν το σύνολο του νησιωτικού χώρου.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα που αφορούν τόσο τη διαμόρφωση και προώθηση των ελληνικών θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα όσο και τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό της περιόδου 2014-20 σε ότι αφορά ειδικά τον νησιωτικό χώρο, ο κ. Μουσουρούλης συγκάλεσε τη σύσκεψη ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Τα βασικά θέματα συνάντησης ήταν η επεξεργασία και η προώθηση των ελληνικών θέσεων για τη συνάντηση της 23ηςΑπριλίου που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη νησιωτική πολιτική στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020 και η στρατηγική νησιωτικής πολιτικής και ο συντονισμός της δράσης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Ο κ. Μουσουρούλης υπογράμμισε επίσης τη μέριμνα για τη νησιωτική πολιτική που λαμβάνεται μέσω του νομοσχεδίου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», τονίζοντας πως
:


  • Αναδεικνύεται και ενισχύεται το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κυρίως μέσω της μεσολάβησης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όχι μόνο ως φορέας πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής, αλλά και ως φορέας που παρεμβαίνει για τη διασφάλιση ότι για κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκης ή τροπολογίας, προεδρικού διατάγματος και λοιπών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, πρέπει υποχρεωτικά να τεκμηριώνονται και να αξιολογούνται οι συνέπειες στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών.


  • Συστήνεται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ) για την υποστήριξη του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο γνωμοδοτεί κυρίως: α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών, με στόχο τη συντονισμένη προώθηση τους σε κεντρικούς φορείς ώστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών να λαμβάνονται υπόψη στη χάραξη των εθνικών πολιτικών.


  • Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύμβουλος της Πολιτείας για τα θέματα χάραξης και άσκησης πολιτικών ως προς τις νησιωτικές περιοχές και συνεργάζεται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η λειτουργία του Ινστιτούτου υποστηρίζεται γραμματειακά από τη ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και επιστημονικά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ.Σπιλάνης αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινού οράματος και στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων που οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών (μικρό μέγεθος, απομόνωση, περιφερειακότητα) αλλά και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους (φυσικό, δομημένο και πολιτιστικό περιβάλλον) για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων. Πρότεινε την εξειδίκευση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για τον νησιωτικό χώρο στο τρίπτυχο «ποιοτικά, πράσινα και ίσων ευκαιριών νησιά», ώστε κοινοί στόχοι να διατρέχουν όλα τα προγράμματα των νησιών. Αναφέρθηκε επίσης στην αναγκαιότητα σύνδεσης του σχεδιασμού για την «ανάπτυξη εξειδίκευση» που αποτελεί προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου με τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα των νησιών.

Τέλος, αποφασίστηκε η συντονισμένη και στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών φορέων και κεντρικών υπουργείων έτσι ώστε να ετοιμαστούν οι θέσεις της Ελλάδας προς τα ευρωπαϊκά όργανα για τα νησιά, ενώ με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα στα αναπτυξιακά συνέδρια των νησιωτικών περιφερειών θα προωθηθεί η συζήτηση για την αναπτυξιακή στρατηγική των νησιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου