Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Να αποκατασταθούν οι αδικίες και τα λάθη.


ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ, ΚΩΜΗΣ, ΠΑΤΡΙΚΩΝ, ΛΙΛΙΚΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Να μειωθεί από τα έξι στα τέσσερα στρέμματα η δυνατότητα δόμησης
στις εκτός οικισμών ζώνες, να ενταχθεί η επέκταση των οικισμών στο
ΣΧΟΑΠΠ της περιοχής του πρώην δήμου Μαστιχοχωρίων, να επεκταθεί
περιμετρικά κατά 400 μέτρα ο οικισμός της Κώμης και να καταργηθεί για
τα καταστήματα εστίασης ο περιορισμός της υποχρεωτικής απόστασης
200 μέτρων μεταξύ τους, ζητούν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες των πε-
ριοχών Καλαμωτής – Κώμης – Πατρικών.
Στην πρώτη διαβούλευση που διοργανώθηκε στην Καλαμωτή με τη
φροντίδα του αντιδήμαρχου Μαστιχοχωρίων Ηλία Κ. Κλεισσά και την
παρουσία των τοπικών συμβουλίων Καλαμωτής και Πατρικών, μηχανι-
κών, συμβολαιογράφων και κλιμακίου της Πολεοδομίας, οι κάτοικοι και
οι φορείς της περιοχής χαρακτήρισαν το νόμο 130/2001 και απαίτησαν
την τροποποίηση αρκετών άστοχων και υπερβολικών διατάξεων του.
«Οι Ζώνες δεν έχουν προσφέρει τίποτα απολύτως στην ανάπτυξη, τη
γεωργική παραγωγή και τον τουρισμό του τόπου», τόνισαν.
Ανεπανόρθωτα φαίνεται ότι έχουν πληγεί κυρίως οι επαγγελματίες της

Κώμης και οι ιδιοκτήτες ακινήτων στον μικρό κάμπο, αφού όπως υπο-
στηρίζουν η ένταξη στη Ζώνη Υψηλής Προστασίας Γ
εωργικής Γης και
Υψηλής Παραγωγικότητας, τους οδηγεί την περιοχή σε οικονομικό μα-
ρασμό και πληθυσμιακή συρρίκνωση.
Οι προτάσεις θα κοινοποιηθούν στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, τους τοπι-
κούς βουλευτές, τα συναρμόδια υπουργεία και τα γραφεία που συντάσ-
σουν τις μελέτες για την κατάρτιση του τοπικού ΣΧΟΑΠΠ.
Η επόμενη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στο Πυργί μετά το Πάσχα.
Δ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου