Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ερώτηση (Αρ. Πρωτ. 10585/7.2.2011) για τις δρομολογούμενες από την Κυβέρνηση, συνενώσεις σχολικών μονάδων κατέθεσε, σήμερα, ο Βουλευτής Ν. Χίου και Υπεύθυνος Τομέα Περιφερειακής Πολιτικής της ΝΔ, Κωστής Μουσουρούλης.Ο Βουλευτής στην Ερώτησή του επισημαίνει ότι το αρμόδιο Υπουργείο, με το πρόσχημα της αξιοποίησης των υποδομών και της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και προχωρά στη συγχώνευση σχολείων, αγνοώντας βασικές παιδαγωγικές αρχές και μη λαμβάνοντας υπόψη του τις κοινωνικές συνέπειες που θα προκαλέσει μια τέτοια ενέργεια, ειδικά στις αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Τόσο οι τέσσερις μέρες που δόθηκαν για διαβούλευση όσο και η ταχύτητα έκδοσης του σχετικού εγγράφου προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η όλη διαδικασία είναι μάλλον προσχηματική και οι αποφάσεις είναι προφανώς, ήδη ειλημμένες.

Τέλος ο Κωστής Μουσουρούλης ρωτά την αρμόδια Υπουργό, πώς θα ληφθεί υπόψη η γνώμη των νέων δήμων, εφόσον δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη, παρά μια αναφορά στο εν λόγω έγγραφο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησηςΕΡΩΤΗΣΗ
(Αρ. Πρωτ. 10585/7.2.2011)

Προς: Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Συνενώσεις – Ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων .

Το κείμενο  της διαβούλευσης  όσο και το σχετικό έγγραφο προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης  που ακολούθησε μόλις τέσσερεις (4) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της, δρομολογούν μεταβολές στη χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων, με αιτιολογία την αξιοποίηση των υποδομών και την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, αγνοώντας βασικές παιδαγωγικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής ζωής. Οι υπερβάσεις του ορίου μαθητών ανά τάξη λόγω εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας πολλών σχολικών μονάδων αλλά και ο προσχηματικός χαρακτήρας που αποδίδει στη διαβούλευση ο ελάχιστος χρόνος που διατέθηκε, προκαλούν εύλογη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς. Ειδικά για τις αγροτικές, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, αγνοήθηκαν και οι κοινωνικές διαστάσεις , δεδομένου ότι για τη μη συνένωση των σχολικών μονάδων ως κύρια προϋπόθεση εμφανίζεται ο χρόνος κάλυψης της απόστασης και τυχόν προβλήματα ασφάλειας κατά τη μετακίνηση των μαθητών. Παράλληλα, όροι όπως «κατ’ εξαίρεση ένταξη σε οργανωτική δομή μικρής σχολικής μονάδας» καταδεικνύουν ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη έρευνες  των γνωστικών και μη-γνωστικών επιδόσεων των μαθητών των μικρών σχολείων, οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι μαθητές αυτοί δεν διαφέρουν με τους μαθητές των μεγάλων σχολείων. Περαιτέρω αν και στο έγγραφο αναφέρεται ότι η γνώμη των εκπροσώπων των νέων Δήμων θα συντελέσει στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης, δεν περιγράφεται κανένας τρόπος υλοποίησης της σχετικής διαδικασίας.

Επειδή ο ανωτέρω σχεδιασμός θα προκαλέσει πολλές αρνητικές κοινωνικές συνέπειες# και δεδομένου ότι η παιδεία, βασική αποστολή του Κράτους κατά το Σύνταγμα#, δεν μπορεί να σχεδιάζεται και να προγραμματίζεται με λογιστική λογική που αμφισβητεί και την επιταγή του για εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές,


Ερωτάται η κα Υπουργός:


Σε ποια ελληνικά ή διεθνή ερευνητικά πορίσματα εδράζεται η απόφαση για συγχώνευση των σχολικών μονάδων και για το μέγιστο αριθμό μαθητών;

Πώς θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα οικογενειακού προγραμματισμού των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη οργανικές θέσεις σε θιγόμενα σχολεία;


Με ποιον τρόπο θα ληφθεί υπόψη η άποψη των νέων Δήμων πριν διαμορφωθεί τελική πρόταση για κάθε περιφέρεια της χώρας; Προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει διακριτά τις τυχόν συγχωνεύσεις στις νησιωτικές και τις ορεινές περιοχές της χώρας;


Ο Ερωτών Βουλευτής 07.02.2011Κωστής Μουσουρούλης
Βουλευτής Νομού Χίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου