Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

Παρουσίαση του συνδυασμού "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ"


                       «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»

O συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»
δημιουργήθηκε μετά από το διπλό κάλεσμα που έγινε στην αίθουσα της Μορφωτικής
Ένωσης Καλαμωτής από τον Αντιδήμαρχο Νότιας Χίου κο Ανδρέα Βεργίτση, τον Τοπικό
Συμβούλιο Καλαμωτής και τους συλλόγους – φορείς του χωριού για τη δημιουργία
ενιαίου και ανεξάρτητου από τους δημοτικούς συνδυασμούς ψηφοδελτίου για την
Κοινότητα Καλαμωτής, με σκοπό την εκπροσώπηση της κοινότητας μας στις
αυτοδιοικητικές εκλογές της 26 ης Μαΐου 2019.

Ο συνδυασμός καταρτίστηκε και αποτελείται από τα παρακάτω μέλη κατά αλφαβητική
σειρά:
Βαρλάς Μιχαήλ του Γεωργίου
Γαλάτουλας Ξενοφών του Νικολάου
Καππού Θεοδώρα του Μιχαήλ
Μελισσηνός Δημήτριος του Γεωργίου
Σταθόπουλος Θεοδόσιος του Ανδρέα
Χρυσοπούλου Μαρία Καλλιόπη του Κωνσταντίνου

Όλα τα μέλη του συνδυασμού μας κατερχόμαστε για πρώτη φορά ως υποψήφιοι σε
αυτοδιοικητικές εκλογές με γνώμονα την πρόοδο του τόπου μας και με βαθύ μας
πιστεύω ότι ως ενεργοί πολίτες οφείλουμε να ανταποδώσουμε στον τόπο μας αυτά που
μας προσέφερε, δηλαδή τις αρχές, το ήθος, την γνώση και την μόρφωσή μας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΜΑΣ
Η Καλαμωτή πρέπει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να
ακολουθήσει την πορεία ανάπτυξης, προόδου και εν τέλει πληθυσμιακής αύξησης που
της αρμόζει. Η ανάπτυξη δεδομένης της γεωγραφικής θέσης και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του τόπου μας είναι απολύτως εφικτή και μπορεί να βασιστεί σε δύο
πυλώνες, στην Τουριστική Ανάπτυξη και την Αγροτική Ανάπτυξη.
Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της κοινότητας Καλαμωτής είναι ότι εντός της γεωγραφικής
της περιοχής βρίσκεται η πιο εύφορη πεδιάδα του νησιού (που χρήζει περιβαλλοντικής
προστασίας και ενίσχυσης της παραγωγικής της δυνατότητας) και η, με αντικειμενικά
κριτήρια (ήπια βάθη πυθμένα, ελάχιστος έως ανύπαρκτος κυματισμός του θερινούς
μήνες, κατάλληλη για παιχνίδια από παιδιά), πιο φιλική για λουόμενους παραλία της
Χίου, η παραλία της Κώμης, καθώς επίσης και το διατηρούμενο μεσαιωνικό τμήμα του
οικισμού της Καλαμωτής που θα μεριμνήσουμε για την ανάδειξή του.
Η κύρια στόχευση του συνδυασμού μας, και σε συμφωνία με όσα ακούστηκαν κατά την
πρώτη συνάντηση για την δημιουργία του ενιαίου συνδυασμού για το συμβούλιο της
κοινότητας Καλαμωτής, είναι κατά την θητεία μας να μην περιοριστούμε στο κλασικό
τρίπτυχο έργων - δράσεων που ως τώρα κατά κύριο λόγο ήταν το αντικείμενο του
Τοπικού Συμβουλίου, δηλαδή στην αγροτική οδοποιία, εσωτερική οδοποιία και

καθαριότητα – ευπρεπισμό, αλλά πέραν αυτών να διεκδικήσουμε και να θέσουμε σε
τροχιά υλοποίησης αναπτυξιακά έργα από όλους τους φορείς και όλες τις πηγές
χρηματοδότησης που θα καταστήσουν την κοινότητά μας αφενός πιο εύκολα
προσβάσιμη και αφετέρου πιο ελκυστική για επισκέπτες και επενδυτές. Η υλοποίηση
των έργων αυτών αναμένεται να οδηγήσει σε προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό
τομέα και δημιουργίας νέων ευκαιριών στον αγροτικό τομέα και κατ’ επέκταση σε
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τελικά πληθυσμιακής αύξησης.
Φυσικά καθημερινό μας μέλημα θα είναι τα θέματα καθημερινότητας, είτε μέσα στους
οικισμούς, είτε στην ύπαιθρο. Ο αγώνας μας θα είναι συνεχής για να βρίσκονται σε όσο
το δυνατόν βελτιούμενη κατάσταση οι δρόμοι αγροτικοί και εσωτερικοί των οικισμών,
να υπάρχει καθαριότητα και ευπρεπισμός σε όλους τους χώρους των οικισμών μας, να
αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα στον δημοτικό φωτισμό και στα δίκτυα
ύδρευσης.
Από τη στιγμή κατάρτισης του συνδυασμού μας τα μάτια μας, τα αυτιά μας και τα
τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά προς όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μας. Θα
επιδιώξουμε μια αρμονική σχέση επικοινωνίας με τους δημότες και κατοίκους της
κοινότητας μας, από τη μία να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους και από την άλλη να
ενημερώνουμε για την πρόοδο των δράσεων μας κατά τη διάρκεια της θητείας μας.
Επίσης πολλά ποντάρουμε στην συνεργασία μας με τους πρώην Προέδρους και μέλη του
τοπικού συμβουλίου κοινότητας Καλαμωτής και την εμπειρία τους.

ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΗ, ΓΝΩΣΗ, ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ

ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΩΤΗ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ»

Τέλος να διευκρινίσουμε ότι σύμφωνα με την νομοθεσία τα ψηφοδέλτια των
συμβουλίων κοινότητας είναι ξεχωριστά από τα ψηφοδέλτια των δημοτικών
συνδυασμών. Δεδομένου ότι η κατανομή των εδρών των δημοτικών συμβούλων θα γίνει
για πρώτη φορά με το εκλογικό σύστημα της «απλής αναλογικής», το συμβούλιο
κοινότητας Καλαμωτής θα πρέπει να συνεργασθεί με τους εκλεγμένους δημοτικούς
συμβούλους όλων των δημοτικών παρατάξεων και τον εκλεγμένο Δήμαρχο. Ως εκ
τούτου η ανεξαρτησία του συνδυασμού μας διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο τα
συμφέροντα της κοινότητας μας και δεν δεσμεύει κανένα συμπολίτη μας στην επιλογή
του υποψήφιου δημοτικού συνδυασμού και Δημάρχου ή του υποψήφιου δημοτικού
συμβούλου που επιθυμεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου