Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΛΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ << ΟΙ ΓΕΝΝΗΤΟΡΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΙ !!!! >>


Από τον Δικηγόρο κ.Σταμάτη Βαρλά, λάβαμε μία επιστολή που απευθύνεται στην Εφημερίδα Πολίτης με την παράκληση να την δημοσιεύσουμε και εμείς.


       Διαβάζοντας  το  άρθρο  σας   << ΄Ονειρο  ήταν  και  πάει…….. >>,   στο  φύλλο  της  23 – 11 – 2016  ( που  αναφέρεται  στο  Λαικό  Πανεπι-στήμιο  Καλαμωτής ),  εξεπλάγην  με  τις  ανακρίβειες   και  τα  ψεύδη  που  αναφέρονται  σ΄ αυτό !!!!   Επειδή  σας  εκτιμώ,  θεωρώ  ότι  σας  μετέφεραν   ψευδείς  και  αναληθείς   πληροφορίες,  σχετικά    με   το   γιατί  ναυάγησε  το  << ΛΑ.Π.ΚΑ.>> .   Για  την  αποκατάσταση   λοιπόν   της  αλήθειας  και  προς  απόδοση  του  δικαίου,   σας   εκθέτω   πώς  έχουν  τα  πράγματα :  
      Τον  Οκτώβριο  του  2015  έλαβα  μία  προσωπική  επιστολή,  από  τον  κ.  Μιχάλη  Κανάριο,  τότε  Πρόεδρο  του  Προοδευτικού   Ομίλου  Καλαμωτής,  με  την  οποία  μου ζητούσε  να  συμμετάσχω  στη  στελέ-χωση  της  Διοίκησης  ενός  νέου  φορέα  ( του  Λαικού  Πανεπιστημίου  Καλαμωτής ) , που  είχε  αποφασίσει  να  ιδρύσει  το  Δ.Σ.  του  Ομίλου,    μετά  από  πρόταση  του  Πανεπιστημιακού  καθηγητή   κ.  Ηλία  Φιλιπ-πίδη.  Στην  εν  λόγω   επιστολή   αναφέρεται   επί  λέξει   ότι   ο    νέος  αυτός  θεσμός   θα   λειτουργήσει  ως   αυτόνομο  τμήμα   του  Π.Ο.Κ.,   θα  έχει   δικό  του  Διοικητικό Συμβούλιο,  δικό  του  κανονισμό  λει-τουργίας  και   δικό  του  πρόγραμμα   δράσης.   Με  ιδιαίτερη   χαρά     ( και  ομολογώ  με  υπερηφάνεια  σαν  Καλαμωτούσης )  αποδέχθηκα   αυτή  την  πρόσκληση   και  με  σχετική  επιστολή  μου  απήντησα   θε-τικά.   Στη  συνέχεια   συναντηθήκαμε  στα   γραφεία   του  Συλλόγου,  όπου  μου  ανακοίνωσαν  την  απόφαση  του  Δ.Σ.  του, με  την  οποία  διωρίστηκε   επταμελής  προσωρινή   Διοικούσα  Επιτροπή  του  Πανε-πιστημίου  και  ανατέθηκε  σε  μένα  η  τιμητική  θέση  του  Προέδρου.   Εξ  αρχής  είχα   θέσει   στη   Διοίκηση  του  Συλλόγου  το  θέμα  της  οι-κονομικής  στήριξης  του  νέου αυτού  θεσμού  και   της  εξασφάλισης  των  απαιτουμένων   για  τη   λειτουργία  του  πόρων.  Με  διαβεβαίω-σαν   ότι   την  οικονομική   στήριξη   θ΄ αναλάβει    εξ   ολοκλήρου    ο  Προοδευτικός  ΄Ομιλος   Καλαμωτής .  Επίσης  συζητήσαμε  επί  μακρόν  τις  γενικές  αρχές,  τους  στόχους  και  τα  πλαίσια   δράσης   του   νέου   αυτού  θεσμού   και   καταλήξαμε  στην  Ιδρυτική  του  Διακήρυξη,   την  οποία  δημοσιεύσαμε.  Στη  διακήρυξη  αυτή  τονίζαμε, μεταξύ  άλλων,  ότι  στόχος  μας  είναι  να  συμβάλλομε  στο  να  μπορέσει  ο  σύγχρο-νος,  αβέβαιος   και  διαποτισμένος  από  ιδιοτέλεια  άνθρωπος,   να  ανέβει  πιο  ψηλά   και  να  δει  τον  εαυτό  του  και  τον  κόσμο  από  το  ύψος  του Πνεύματος, της  Ανθρωπιάς  και  της  Δημιουργίας  και            η  Καλαμωτή  ( με  την  πλούσια  πνευματική  και  πολιτιστική  κληρο-νομιά  που  διαθέτει )  να  γίνει  το  βάθρο, πάνω  στο  οποίο  θα  στη-σουμε  έναν  πνευματικό  ναό, ένα  εργαστήρι  μελέτης, μάθησης  και   γνώσης,  που  θα  σμιλεύσει χαρακτήρες,  θ΄ αφυπνίσει  συνειδήσεις,  θα  υπηρετήσει  το  πνεύμα   και   τον  πολιτισμό.  ΄Ετσι   ξεκινήσαμε  την   λειτουργία  του  ΛΑ.Π.ΚΑ.   Και  ομολογουμένως,  ξεκινήσαμε  με  πολλή  όρεξη  και  όραμα…….
        Αποδεχόμενος  αυτό  τον  ρόλο,  γνώριζα  ότι  είναι  ένας  δύσκολος  ρόλος  και  ότι  ( όπως  τόνισα   και   στην  ομιλία  μου   στην   εκδήλωση  των  εγκαινίων )  βάζομε   ένα  στοίχημα,  χωρίς   να   είμαστε  βέβαιοι  ότι  θα  το  κερδίσομε,  αλλά  αξίζει  τον  κόπο  να  το  προσπαθήσομε.  Όμως  δεν  είχα  φανταστεί   ότι  το  εγχείρημα  αυτό   θα  τορπιλιζόταν   <<  εκ  των  έσω >> !!!!   Γιατί  -  δυστυχώς -  αυτό  ακριβώς   έγινε.   Και   αυτό  γίνεται   περισσότερο   φανερόν,  από  τις  ανακρίβειες   που  σας   μετέφεραν   και   όσα  αναφέρονται  στο  δημοσίευμα,  ότι  δήθεν   από   τις  πρώτες  ημέρες  ζωής  του, άρχισε  να   προδιαγράφεται  ο  θάνατος  του,  ότι  δήθεν   η   Διοικούσα   Επιτροπή   ζήτησε  να   αποσχιστεί   το   Λαικό   Πανεπιστήμιο   από   τον   Σύλλογο   και   ότι   ήθελε  δήθεν   να                δημιουργήσει   αυτόνομο  φορέα,  με   δικό  του   καταστατικό.   ΄Όλα  αυτά  είναι  παντελώς  ψευδή   και  ανακριβή. Ουδέποτε  η  Διοικούσα   Επιτροπή   του  Πανεπιστημίου   ζήτησε   ή   υποστήριξε   κάτι   τέτοιο.   Αντιθέτως,  αυτή  ήταν  η  άποψη   του  κ.  Φιλιππίδη  και  του  κ.  Κανά-ριου. ΄Όπως   εξ  ίσου  αναληθής   και   προσχηματική   είναι   και  η   δι-καιολογία    περί   του   ότι  ο   Προοδευτικός  ΄Ομιλος   δεν   μπορούσε   δήθεν   να   καλύψει   τα   έξοδα   λειτουργίας   του   Πανεπιστημίου.
 ΄Αλλοι   είναι   οι   λόγοι   για   τους  οποίους   τορπιλίστηκε  αυτή   η  προσπάθεια :  Δυστυχώς  οι  εμπνευστές   και   πρωτεργάτες   αυτού   του  εγχειρήματος  άλλα   μας  έλεγαν  και  άλλα  σχεδίαζαν.  Ο   πραγ-ματικός   στόχος  τους  ήταν  να   δημιουργηθεί   ένα   βήμα,  που   θα  χρησιμοποιούσε  αποκλειστικά   ο  καθηγητής  κ.  Φιλιππίδης,  προκει-μένου   απ΄ αυτό  να  διακηρύττει   και   να  διαλαλεί  τις  απόψεις  του  για   την  Ελλάδα  και  την   Ευρώπη,  να  κοινωνήσει  την  ιδέα  και  τον  όρο  της  <<  Ελληνολογείας  >>,  που  ο  ίδιος  δημιούργησε.   Δεν   τον  ενδιέφερε  η   μάθηση   κι  επιμόρφωση  των  πολιτών   πάνω  σε  άλλα   γνωστικά  κι  επιστημονικά  αντικείμενα ( όπως  η  τοπική  Ιστορία μας,  η  πολιτιστική  κληρονομιά  μας,  τα  ήθη  μας,  η  υγεία,  η   παιδεία  κ.λ.π. ).  Απαιτούσε,  ο   κ.  καθηγητής,  το  κύριο   και   βασικό   πεδίο   δράσης   του   Πανεπιστημίου   να   είναι   ο  δικός  του  τομέας. ΄Ηθελε   να   υπαγορεύει    και   να   επιβάλλει    τα  πάντα !!!!  ΄Ετσι,  σιγά  σιγά  άρχισε  να  διαφαίνεται   ότι  οι   εμπνευστές   αυτής  της  κίνησης  δεν   ήθελαν   ένα  ελεύθερο,  δημιουργικό,  πλούσιο   σε  ιδέες  και   δράσεις   Πανεπιστήμιο, αλλά   μια  περιωρισμένη   και  περιχαρακωμένη   Λέσχη,  που   θα  εξασφάλιζε  μόνον   ένα   βήμα   λόγου   και   διακήρυξης   των   θέσεων  και  απόψεων  του   κ.  Φιλιππίδη. ΄Ηθελαν   δηλ.  μια  Διοίκηση  διακοσμητική ( για  βιτρίνα ),  στην   οποία   θα   έδιναν   μόνον  εντολές  για  να  τις  εκτελεί.  Είναι   προφανές   ότι   εγώ   δεν   μπορούσα   -  και  νομίζω   και  τα  υπόλοιπα  μέλη   της  Διοικούσας   Επιτροπής  -  να  παί-ξομε  αυτό  τον  ρόλο.   Σ΄  αυτό  ακριβώς  διατυπώσαμε  τη  διαφωνία  μας,  γιατί  αυτό  επέβαλε  η  αξιοπρέπεια  μας.  Αυτό  όμως   φαίνεται ότι  δεν  άρεσε  ούτε  στον  κ.  Φιλιππίδη, ούτε  στον  κ. Κανάριο  κι  έτσι  γίναμε  στόχος,  και  κυρίως  εγώ.   Και,  με  πρόσχημα   την  δήθεν   αδυ-ναμία  κάλυψης  των  οικονομικών  αναγκών   του  Πανεπιστημίου   και  κρυπτόμενοι  πίσω  από  το  απερχόμενο  τότε  Δ.Σ. του  Συλλόγου  (την  στιγμή  δηλ.  που έληγε  η  θητεία  του), απεφάσισαν  -  οι  ίδιοι  άνθρω- ποι   που  το   είχαν  ιδρύσει  -  να  το  καταργήσουν !!!!  Επανειλημμένα    είχα  ζητήσει, από  τον  Πρόεδρο  του  Προοδευτικού  Ομίλου, να  έχομε μια  συνάντηση   με  την  Διοίκηση  του  Ομίλου,  πριν   πάρουν  αποφά- σεις,  όμως  αυτή   η  συνάντηση  ουδέποτε   έγινε  και   οι   λόγοι   είναι  ευνόητοι………..   Βιάστηκαν  μάλιστα,  με  συνοπτικές   διαδικασίες   και  κατά   παράβαση   των   καταστατικών  αρχών,  να   τροποποιήσουν   το   καταστατικό   του   Προοδευτικού   Ομίλου   Καλαμωτής,  απαλείφοντας   το   άρθρο   που   αναφερόταν   στην   ίδρυση   Λαικού    Πανεπιστημίου   από   τον   Σύλλογο   και  καταργώντας  μ΄ αυτό  τον  τρόπο  το  ΛΑ.Π.ΚΑ. ΄Ετσι  <<  οι   γεννήτορες   έγιναν   παιδοκτόνοι  >> !!!!
        Αυτή   είναι   η   αλήθεια   κι  έτσι  ακριβώς  έχουν  τα   πράγματα .
        Ευχαριστώ   για  την  φιλοξενία.        Χ Ι Ο Σ     24  -   11   -    2016 .
                                                                        Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ   Ε.   Β Α Ρ Λ Α Σ
                                                                                      Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
                                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου