Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Επιλύεται πλέον οριστικά το ζήτημα της μεταστέγασης των υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ Χίου από μισθωμένο ακίνητο στους ιδιόκτητους χώρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Επιλύεται πλέον οριστικά το ζήτημα της μεταστέγασης των υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ Χίου
από μισθωμένο ακίνητο στους ιδιόκτητους χώρους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Το αίτημα της Βουλευτή Μαρίας Σταυρινούδη για μεταστέγαση των προαναφερόμενων
υπηρεσιών γίνεται πλέον πραγματικότητα με την Απόφαση που ελήφθη κατά τη σημερινή
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ ενώ με το αριθ.πρωτ. Γ23/3814/2014/6-
11-2014 φαίνεται ότι είναι θέμα ημερών «να παραχωρηθεί ο χώρος στο Τοπικό Υποκατάστημα
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Χίου στην ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ Χίου».
 Όπως δηλώνει η Βουλευτής, με την αποτελεσματική παρέμβασή της με τους αρμόδιους
φορείς, τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Κοντό Δημήτρη και την Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
κ. Τριανταφυλλίδη Βασιλική «η συστέγαση των υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΠΥ είναι
πολλαπλώς επωφελής διότι αφενός μεν, επιφέρει σημαντικά διοικητικά και οικονομικά
οφέλη στο ελληνικό Δημόσιο, αφετέρου δε, οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων από μεγάλα ποσά
που καταβάλλονται σε ενοίκια. Στις συνθήκες που βιώνουμε και με όλες τις δοκιμασίες που
υφίστανται οι πολίτες, θεωρώ ότι ακόμα κι ένα ευρώ εάν μπορούμε να εξοικονομήσουμε,
αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωσή μας να το επιδιώξουμε».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου