Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

παρέμβαση του Βουλευτή Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη την 31η Ιουλίου στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ "Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας".Ο Βουλευτής Χίου Σταμάτης Κάρμαντζης με τη χθεσινή παρέμβασή του στην Ολομέλεια αναφέρθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΒΙΩΣΙΜΗΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ», σχολιάζοντας τις θετικές ρυθμίσεις που αυτό προβλέπει για την αξιοποίηση των ανενεργών περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος με την υποχρεωτική δημιουργία
κοινόχρηστων και κοινωφελών έργων, το αυστηρό περιβαλλοντικό πλαίσιο στη χωροθέτηση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης και τη ρύθμιση και τον έλεγχο της εκτός σχεδίου δόμησης με τρόπο οργανωμένο. Υπογράμμισε ο κ. Κάρμαντζης τη θετική ρύθμιση του νομοσχεδίου για τη λύση στο πρόβλημα εκείνων των εκτάσεων που ανήκουν σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς και οι οποίοι λόγω της φύσης τους και της κείμενης νομοθεσίας δεν μπορούν να αξιοποιηθούν οικιστικά και αναφέρθηκε στα οφέλη της αξιοποίησης των 6.000 οικισμών που έχουν χαρακτηρισθεί ως εγκαταλελειμμένοι.
Ο Βουλευτής στάθηκε ιδιαιτέρως στα ζητήματα που αφορούν τους βοσκότοπους και στην ανάγκη να προχωρήσει η πολιτεία πέραν των απλών διαπιστώσεων περί παράνομης βοσκής και της ποινικής δίωξης των βοσκών, ξεχνώντας συχνά την μεγάλη τους προσφορά στην οικονομία της χώρας, αλλά και αγνοώντας τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που εκείνοι αντιμετωπίζουν εξαιτίας της έλλειψης οριοθετημένων βοσκότοπων. Ο Βουλευτής πρότεινε την απαλλαγή των κτηνοτρόφων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη βοσκή, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μιας και από τον Μάιο του 2014 το συγκεκριμένο αδίκημα μετατράπηκε από πλημμέλημα, σε πταίσμα. Ο Βουλευτής πρότεινε επίσης τη δημιουργία ειδικών κτηνοτροφικών πάρκων, ειδικά σε περιοχές όπου η βοσκή καθίσταται δυσχερής, προβλέποντας τη χρήση τους από τους κτηνοτρόφους και την επιτήρησή τους από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
Επιπρόσθετα, ο κ. Κάρμαντζης εξήγησε την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι δημοτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα στο άρθρο 46 για τους βοσκότοπους και τη διευκρίνιση του μίσθωματος που υποχρεούνται να καταβάλουν οι κτηνοτρόφοι, για τη χρήση βοσκής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. Αντίστοιχα ζήτησε για το άρθρο 48 να αποσαφηνιστεί, ποια Υπηρεσία είναι αρμόδια για τη σύλληψη και κατάσχεση των παρανόμως βοσκόντων ζώων.
Για το ίδιο ζήτημα ο Βουλευτής πρότεινε να επανέλθει η άρση αναδάσωσης μετά την αποκατάσταση της βλάστησης σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Η επαναφορά αυτής της ρύθμισης σε συνδυασμό με την τροποποίηση του άρθρου 44 του Ν 998/79 για τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, που ο ίδιος κατέθεσε προχθές, θα διευκολύνει το έργο των δασικών υπηρεσιών, ώστε να επιτρέπονται οι προβλεπόμενες από τη δασική νομοθεσία επεμβάσεις, χωρίς να απαιτείται άρση αναδάσωσης και ειδικές ρυθμίσεις για αιτήματα βοσκής, μετά την αποκατάσταση των εκτάσεων αυτών.
Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα το οποίο προ λίγων ημερών κόστισε τη ζωή σε 9χρονο παιδί στη Λαμία, από πτώση πλατάνου σε πλατεία, ο κ. Κάρμαντζης υποστήριξε ότι θα πρέπει επιτέλους οι δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να μεριμνούν απρόσκοπτα για τους χώρους πρασίνου και τις δασικές εκτάσεις εντός των ορίων τους, χωρίς περαιτέρω διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.
Κλείνοντας την παρέμβασή του ο Βουλευτής Χίου κατέθεσε στα πρακτικά και υπόψη του Υπουργού, την ακόλουθη σειρά προτάσεων για σύντομες τροποποιήσεις και προσθήκες σε άρθρα του νόμου, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών:
-Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 σχετικά με την Αγροτική Εκμετάλλευση όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 36 του σχεδίου να προστεθεί μεταξύ άλλων ειδών και «η καλλιέργεια μανιταριών».
-Στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 για τα έργα Υποδομής, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 36 του σχεδίου να προστεθεί μετά την λέξη δασικές η λέξη «αναδασωτέες» διότι οι αναφερόμενες επεμβάσεις είναι σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητο να πραγματοποιηθούν με βάση τις μελέτες και εντός αυτών.
-Στην παράγραφο 3 α του άρθρου 53 όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 36 του σχεδίου να προστεθεί μετά την φράση στερεών ή υγρών αποβλήτων η φράση «και σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων».
-Στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 για τα Ορειβατικά καταφύγια όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 36 του σχεδίου να προστεθεί στο πρώτο εδάφιο μετά την πρώτη πρόταση η φράση «Στα νησιά το προαναφερόμενο υψόμετρο ορίζεται σε 500 μέτρα».
-Στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 στις Μεταβατικές Διατάξεις, μετά την λέξη Δασάρχη να προστεθεί η φράση «.. ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό...» διότι σε πολλές νησιωτικές περιοχές ισχύει αυτό.
-Στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου να προστεθεί η φράση « και αναδασωτέες» μετά την φράση «...σε δάση, δασικές...» διότι στην συνέχεια αναφέρεται ότι ανακαλούνται αποφάσεις κήρυξης αναδασωτέων και να νομιμοποιηθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις εντός αναδασωτέων.
-Στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου να προστεθούν και οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ προκειμένου στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το ίδιο πλαίσιο να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης της σύμφωνα με το νόμο απαραίτητης έγκρισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου