Κυριακή 24 Μαΐου 2020

ΑΣΕΠ: 37 μόνιμες θέσεις στον Δήμο Χίου-2.909 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους

Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί  ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ ΕΧΟΥΜΕ:
5 θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1 θέση  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3 θέσεις ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3 θέσεις ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
16 θέσεις   ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ
7 θέσεις  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 θέση ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
1 θέση ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Π.chiosin

1 σχόλιο: