Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

«Πρόγραμμα ενισχύσεων σε επενδύσεις για Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
[Μέτρο 123 Α – Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων]» .

Σας στέλλουμε την περίληψη της 2ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου και παρακαλούμε για την ανάρτησή του στον πίνακα ανακοινώσεων προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Περιληπτικά αναφέρουμε τα εξής
-Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές , μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ. ( Ατομικές ή Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).
- Ελάχιστο ύψος επένδυσης 100.000 ΕΥΡΩ.
-Ύψος οικονομικής ενίσχυσης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου
65% για επενδύσεις μέχρι 1.5 εκατομ Ευρώ
60% « από 1.5 εκατομ. ΕΥΡΩ μέχρι 3 εκατομ ΕΥΡΩ
55% « « 3 « μέχρι 6 «
35% « άνω των 6 εκατομ ΕΥΡΩ
-Τομείς που ενισχύονται
Κρέας ,Γάλα, Αυγά-Πουλερικά, Μέλι, Σηροτροφία, Δημητριακά, Ελαιούχα προϊόντα, Οίνος,
Οπωροκηπευτικά ,άνθη, Ζωοτροφές,Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό υλικό ,Αρωματικά και
Φαρμακευτικά φυτά.
- Η έναρξη ισχύος της πρόσκλησης και παραλαβής του εν λόγω υλικού ξεκινά από την 7-10-2011
- Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης είναι η 28-12-2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης συνοδευμένες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία θα κατατίθενται.
1. Στην Δ/νση Προγραμματισμού & ΓΔ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δύο αντίγραφα σε έντυπη μορφή και ένα σε ηλεκτρονική μορφή)
2.Στην αρμόδια καθ΄ ύλη κάθετη ή οριζόντια Υπηρεσία του Υπουργείου. ( 1 αντίγραφο)
3. Στην Δ/νση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου , προκειμένου για επενδύσεις στους τομείς κρέατος , γάλακτος και αυγών - πουλερικών. ( 1 αντίγραφο)
4. Στην Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας. ( 1 αντίγραφο)
-Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι από την υπηρεσία μας καθώς και από το διαδυκτιακό τόπο www.agrotikianaptixi.gr - www.minagric.gr

Ο Δ/ΝΤΗΣΜΑΡΙΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου