Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Από 26 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2013, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας Ο Α Ε Δ.

Απασχόληση πέντε μηνών σε δήμους και περιφέρειες για 10.000 ανέργους προβλέπει το πρόγραμμα

Από 26/9-11/10 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔΞεκινά την Πέμπτη στις 26 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων των ανέργων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ για πέντε μήνες σε δήμους και περιφέρειες, το οποίο αναμένεται να προσφέρει 10.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε Γενικών Καθηκόντων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι των μητρώων του Οργανισμού που είναι από 18 ετών και πάνω, ενώ η καταληκτική ημερομηνία και ώρα των αιτήσεων είναι η 11η Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, στο ειδικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο Κ.Ε.Π για να υποβάλλει την αίτησή του. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
5. Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε και η σχετική Δημόσια Πρόσκληση. 
πηγή.newsbeast.gr.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου