Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Η εορτή των Φώτων στην Καλαμωτή. Εικόνες μετά την Θεία Λειτουργία

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ Ήχος α'
Εν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.


Τα Άγια Θεοφάνεια εορτάστηκαν χθές με τη δέουσα λαμπρότητα στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στην Καλαμωτή όπου το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία και Μέγας Αγιασμός παρουσία λίγων Καλαμωτούσων, που ζέστανε την εορταστική ατμόσφαιρα η παρουσία του 2ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Χίου.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας έγινε από τον πατήρ Απόστολο Γαλάτουλα ο Αγιασμός των Υδάτων και η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, με τους πιστούς να παίρνουν με διάφορα σκεύη και μικρά δοχεία λίγο Αγιασμένο ύδωρ.
Τα Άγια Θεοφάνεια που εορτάζονται κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου, είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης ενώ αποτελεί παράλληλα την τρίτη και τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου