Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

Απάντηση στον Καθηγητή κ. ΗΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ για το ΛΑ.Π.ΚΑ. Από τον τ. Πρόεδρο του ΛΑ.Π.ΚΑ. Δικηγόρο ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΡΛΑ.


Από  την   σημερινή  παρέμβαση  και  τις  απόψεις  του  κ.  Φιλιππίδη,  σχετικά   με  τη   λει-  τουργία   του  Λαικού   Πανεπιστημίου   Καλαμωτής,  επιβεβαιώνονται  πλήρως  οι  θέσεις  μου.  Ο  κ.  καθηγητής  στόχευε  στη  δημιουργία  ενός   θεσμού  ειδικού  σκοπού ,  για  να  προβάλει  και  να  διαδώσει  την  θεωρία  της  << Ελληνολογίας  >>  (  χρησιμοποιώ  τις  λέξεις  του ) .  Αφού  λοιπόν  στόχευε  σ’  αυτό  αποκλειστικά,   θα   μπορούσε   να   συστήσει  έναν  ΄Ομιλο  προβληματισμού   και  διαλόγου,  με  αντικείμενο  την  << Ελληνολογία >> ,  στον  οποίο  μάλιστα  θα  μπορούσε  να  προεδρεύει   και  ο  ίδιος,  που  έχει  και  αντίστοιχες  εμπειρίες  (  όπως  π.χ.  στη  Κρήτη ………….. ) .  Δεν  ήταν  απαραίτητη   η   ίδρυση  Λαικού  Πανεπιστημίου,  του  οποίου  μάλιστα  την  Διοίκηση  θα  στελέχωναν  άτομα  ακατάλ-  ληλα  και  χωρίς  αντίστοιχες  εμπειρίες ( όπως  ο  ίδιος  ισχυρίζεται ). Είναι  τοις  πάσι  γνω-στόν   ότι  Λαικό  Πανεπιστήμιο  σημαίνει  επιμόρφωση, σημαίνει  διά  βίου  μάθηση……...
Αν  δε  το  πρόβλημα  ήμουν  εγώ,  θα  μπορούσε  να  θέσει  θέμα  Προέδρου  και   να  ζητή- σει  την  αντικατάσταση  μου,  με  κάποιον  που  θα  είχε  αντίστοιχες  εμπειρίες.  Εγώ  δεν  ζήτησα  να  γίνω  Πρόεδρος  του  ΛΑ.Π.ΚΑ.  Εκείνοι  μου  το  ζήτησαν, εκείνοι   με  διώρισαν.  Δεν  τους  διάλεξα,  με  διάλεξαν.  Και  γιατί   θα  έπρεπε  να  φύγει  από  τον  Προοδευτικό  ΄Ομιλο  Καλαμωτής  και  να  γίνει  εσπευσμένη  κατάργηση  του  σχετικού  άρθρου  του  καταστατικού  του ,  αφού  μάλιστα  υπάρχει  η  πρόθεση  να  συνεχιστεί  η  συνεργασία  μαζί του ;   Πιστεύω  ότι  στο  ζήτημα  αυτό   θα  ήταν  χρήσιμες  και  οι  απόψεις  του  Προοδευ-τικού  Ομίλου  Καλαμωτής.
Σε  κάθε  περίπτωση  εύχομαι  το  όραμα  του  κ.  Φιλιππίδη  να  βρεί  ανταπόκριση  και  να  πραγματοποιηθεί………..  Θα  είμαι  απ’  αυτούς   που  θα  το  χειροκροτήσουν.
Ευχαριστώ  για  την  φιλοξενία.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ    ΒΑΡΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου