Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Οι θέσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου στην Ολομέλεια του Πρωτοδικείου Χίου της 16-12-2015 για την προτεινόμενη μεταβολή των Υποθηκοφυλακείων Βολισσού,Καρδαμύλων,Καλλιμασιάς και Καλαμωτής.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, ομόφωνα διατυπώνει την κατηγορηματική του αντίθεση, σε επικείμενη μεταβολή των μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Βολισσού,Καρδαμύλων,Καλλιμασιάς και Καλαμωτής     είτε δια της κατάργησής τους  ένεκα συνταξιοδότησης  ή θανάτου ή και εξ ετέρου λόγου ,είτε δια της συγχώνευσής τους και εν τέλει ενσωμάτωσης αυτών στο Εμμισθο Υποθηκοφυλακείο Χίου. Μία τέτοια μεταβολή  όχι μόνο δεν θα οδηγήσει σε κανενός είδους  εξορθολογισμό των υποθηκοφυλακείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χίου αλλά αντίθετα, αντιστρατεύεται και παραβιάζει την αρχή της Επικουρικότητας, θα προκαλέσει τεράστιες  δυσλειτουργίες, θα καταταλαιπωρήσει εκατοντάδες πολιτών που κατάγονται από τα αντίστοιχα και γύρωθεν  χωριά των πρώην δημοτικών ενοτήτων και  θα δημιουργήσει   σοβαρότατες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, λόγω της δυσκολίας των ηλικιωμένων κατά το σύνηθες κατοίκων ,των εξόδων των μετακινήσεων τους, σε   αποστάσεις που συχνά απαιτούν διάρκεια μίας ώρας και τανάπαλιν.
Επειτα αυτό θα δημιουργήσει μια υπερσυγκέντρωση ατόμων στο Κεντρικό Υποθηκοφυλακείο της Χίου ,που ούτως ή άλλως έχει προσωπικό που και στη παρούσα φάση δύσκολα ανταποκρίνεται στη ταχεία εντός της ημέρας εξυπηρέτηση, ιδία αν είναι να εκδώσει πιστοποιητικά.
Επισημαίνουμε ότι στις περιφέρειες των υποθηκοφυλακείων Βολισσού ,Καρδαμύλων , δεν υπάρχει κτηματολόγιο, δεν αναμένεται κτηματογράφηση, δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή ενημέρωση για επικείμενη έναρξη της, ούτε έχει ληφθεί κανενός είδους σχετικό έγγραφο ούτε από τα παραπάνω  Υποθηκοφυλακεία, ούτε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Χίου.
Επίσης στα υποθηκοφυλακεία της Καλαμωτής Μαστιχοχωρίων δεν εχει κτηματογραφηθεί το μέγιστο των γύρωθεν χωριών, όπως Μεστά, Ολύμποι ,Ελάτα ,Πυργί ,Βέσσα κ.α. Συνακόλουθα το  Υποθηκοφυλακείο Καλαμωτής έχει μπροστά του μέλλον, αφού  η ερευνα γίνεται δια των καταγεγραμμένων Αρχείων του Υποθηκοφυλακείου. Τα υποθηκοφυλακεία Καρδαμύλων και Βολισσού δεν εχει γίνει έναρξη κτηματογράφησης και αφορουν σε ευρύτατες πρωην δημοτικές ενότητες,Αμανής και Καρδαμύλων. Το υποθηκοφυλακείο Καλαμωτής εξυπηρετεί άνω των 7.000 κατοίκων σε όλο το φάσμα των χωριών των Μαστιχοχωρίων καθώς και το θέρος έχουν ιδιαίτερη κίνηση. Αναλογη εξυπηρέτηση γίνεται και από το Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο Καλλιμασιάς που εξυπηρετεί την πρωην δημοτική ενότητα Ιωνίας. Ομοίως εξυπηρετείται ικανός αριθμός κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. ενώ τους θερινούς μήνες, οι εξυπηρετούμενοι, υπερδιπλασιάζονται. Λειτουργούν με τρόπο αποτελεσματικό. Εξυπηρετούν τάχιστα και με τον νόμιμο τρόπο τους πολίτες.  Ουδέποτε έχουν ανακύψει προβλήματα κατά τη λειτουργία τους.
Το Δημόσιο, όχι μόνο δεν επιβαρύνεται από τη λειτουργία τους, αλλά έχει μόνο όφελος, όπως αποδεικνύεται από τις εκκαθαριστικές τριμηνιαίες  καταστάσεις, που υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Δημόσιο δεν επιβαρύνεται με μισθολογικές και ασφαλιστικές δαπάνες, σε αντίθεση με το υποθηκοφυλακείο Χίου το οποίο ως έμμισθο ,έχει ασφαλώς λειτουργικά έξοδα. Πέραν του στενού πλαισίου των εργασιών και της εξυπηρέτησης ,τα περιφερειακά υποθηκοφυλακεία δίνουν μια ζωηρότητα στα χωρια αυτά, που η κατάργησή τους θα συνεισφέρει τα μάλα, στη γενικώτερη εγκατάλειψή τους, που έτσι κι αλλοιώς υφίσταται από την κακοδιοίκητη Ελληνική Πολιτεία.
Κάθε άμισθος υποθηκοφύλακας πληρώνει εξ ιδίων μίσθωμα σε κάποιον εκμισθωτή του χωριού οπου και το Υποθηκοφυλακείο ευρίσκεται, ενώ εφόσον απασχολεί κάποιο προσωπικό επίσης το διατηρεί εξόδοις του συνεισφέροντας έτσι και σε κάποιες θέσεις εργασίας, ενώ η ύπαρξή του είναι λόγος επίσκεψης στο εν λόγω χωριό , προς λήψη εγγράφων και ερευνας στο Υποθηκοφυλακείο.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, επισημαίνει επίσης, με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τα τεράστια καθημερινά προβλήματα, που υπήρχαν παλιώτερα με το Υποθηκοφυλακείο Χίου λόγω έλλειψης προσωπικού, με αποτέλεσμα να επιστρατευθούν στο παρελθόν ασκούμενοι δικηγόροι, για να συνδράμουν το έργο.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου ,  εξακρίβωσε την ακρίβεια των στοιχείων και των επιχειρημάτων των υποθηκοφυλακείων Βολισσού,Καρδαμύλων,Καλλιμασιάς και Καλαμωτής    , τα υιοθετεί πλήρως και αντιτίθεται απολύτως στην συγχώνευση τους με το Υποθηκοφυλακείο Χίου ή μεταξύ τους, όπως επι παραδείγματι μεταξύ Καρδαμύλων και Βολισσού η Καλαμωτής Καλλιμασιάς.
Μολονότι για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, η μετάβαση τους στις ανωτέρω περιοχές των εν λόγω Υποθηκοφυλακείων, για την άσκηση του λειτουργήματος τους συνιστά μια πρόσθετη ταλαιπωρία, εν τούτοις, ευχαρίστως την αποδεχόμαστε, γιατί προτάσσομε την ασφαλή, και ταχεία  εξυπηρέτηση των πολιτών, την μείωση του κόστους εξυπηρέτησης τους, το όφελος του Δημοσίου ,το όφελος των χωριών μας  και την αποτροπή της περαιτέρω αποψίλωσης από την υπηρεσία αυτή των πρώην δημοτικών ενοτήτων που διασφαλίζονται με τη συνέχιση της λειτουργίας των μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Βολισσού, Καρδαμύλων, Καλλιμασιάς και Καλαμωτής  .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου