Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Άνοιξαν 113 θέσεις πενταμηνιτών στο Δημόσιο στη Χίο μέσω ΟΑΕΔ.
113 από τις συνολικά 19.101 θέσεις εργασίας δικαιούται η Χίος σύμφωνα με τον πίνακα του
ΟΑΕΔ που αφορά την απασχόληση ανέργων για χρονικό διάστημα 5 μηνών.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο διαδικτυακά, ενώ δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι εγγεγραμ-
μένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που είναι πάνω από 18 ετών. Η διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου ενώ οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν υπο-
βάλλουν αίτηση, θα πρέπει να είναι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, που οι σύ-
ζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα,
άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών και εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικά οι θέσεις για τη Χίο

Περιφέρεια Β. Αιγαίου/ Π.Ε. Χίου

1 οδηγών Γ ́κατηγορίας (∆.Ε.)
2 δασοπόνων (Τ.Ε.).

Ένωση Περιφερειών Ελλάδος/ Π.Ε. Χίου

9 διοικητικού – λογιστικού(∆.Ε.)
3 διοικητικού – οικονομικού(∆.Ε.)
6 κλητήρων – οδηγών(∆.Ε.)
1 πληροφορικής(∆.Ε.)
2 χειριστών Η/Υ(∆.Ε.)
1 γεωπόνων(Π.Ε.)
1 διοικητικού – οικονομικού(Π.Ε.)
1 κτηνιάτρων(Π.Ε.)
1 περιβάλλοντος(Π.Ε.)
2 δομικώνέργων(Τ.Ε.)
2 μηχανολόγων – μηχανικών(Τ.Ε.)
15 γενικώνκαθηκόντων(Υ.Ε.)

ΥπουργείοΥγείας – ΚέντροΥγείας Πυργίου

2 βοηθών νοσηλευτών(∆.Ε.)
1 διοικητικών γραμματέων(∆.Ε.)
1 γενικών καθηκόντων(Υ.Ε.)

ΥπουργείοΥγείας – Σκυλίτσειο Νοσοκομείο

12 βοηθών νοσηλευτών(∆.Ε.)
1 διοικητικών γραμματέων(∆.Ε.)
2 διοικητικούλογιστικού(Τ.Ε.)
1 πληροφορικής(Τ.Ε.)
4 γενικών καθηκόντων(Υ.Ε.)

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης – Ειρηνοδικείο

1 διοικητικώνγραμματέων(∆.Ε.)

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης – Εισαγγελία Πρωτοδικών

1 διοικητικώνγραμματέων(∆.Ε.)
1 χειριστών Η/Υ(∆.Ε.)

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης – Πρωτοδικείο

2 διοικητικώνγραμματέων(∆.Ε.)

Υπουργείο Άμυνας – Βρεφονηπιακός σταθμός ΓΕΣ

1 βοηθών βρεφοκόμων

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

2 διοικητικώνγραμματέων(∆.Ε.)
1 διοικητικούοικονομικού(Π.Ε.)
2 διοικητικούλογιστικού(Τ.Ε.)

ΟΑΕ∆ – ΕΠΑΣ Μαθητείας

1 κοινωνικώνλειτουργών(Τ.Ε.)
1 λογιστικής(Τ.Ε.)

ΟΑΕ∆ – ΚΠΑ 2

2 πληροφορικής(∆.Ε.)
1 διοικητικούοικονομικού(Π.Ε.)
1 οικονομικού(Π.Ε.)
1 κοινωνικώνλειτουργών(Τ.Ε.)
1 λογιστικής(Τ.Ε.)

Υπουργείο Εργασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας(ΣΕΠΕ)

1 διοικητικούλογιστικού(∆.Ε.)
1 διοικητικούλογιστικού(Τ.Ε.)

Υπουργείο Οικονομίας – ΑΕΝ Οινουσσών

1 διοικητικώνγραμματέων(∆.Ε.)
1 χειριστών Η/Υ(∆.Ε.)

Υπουργείο Οικονομίας – ΑΕΝ Χίου

1 διοικητικώνγραμματέων(∆.Ε.)
1 χειριστών Η/Υ(∆.Ε.)

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης – ΟΠΕΚΕΠΕ

1 γεωπόνων(Π.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – Γενικά Αρχεία του Κράτους

1 συντηρητές έργων(Τ.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2 γενικών καθηκόντων(∆.Ε.)
2 διοικητικών γραμματέων(∆.Ε.)
1 ψυχολόγων(Π.Ε.)
1 κοινωνικών λειτουργών(Τ.Ε.)
2 γενικών καθηκόντων(Υ.Ε.)

Υπουργείο Παιδείας – ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1 επιστάτης – επιστάτρια(∆.Ε.)

3 σχολικών βοηθών(∆.Ε.)

1 ψυχολόγων(Π.Ε.)

1 κοινωνικών λειτουργών(Τ.Ε.)

1 τραπεζοκόμων(Υ.Ε.)
π.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου