Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Ανάσα μέσω κοινωφελούς εργασίας.- 142 εργαζόμενοι στο Δήμο Χίου και 8 συν 8 σε Οινούσσες και Ψαρά αντίστοιχα.Ο Δήμος Χίου θα προσλάβει 142 άτομα από τον Ιανουάριο  μέσα από το καινούργιο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, όπως προβλέπεται από το σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας.
Οι 142 που αφορούν μόνο το Δήμο της Χίου θα εργαστούν για πέντε μήνες με αμοιβή ανά μήνα, θα προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και κυρίως νοικοκυριών των οποίων όλα τα μέλη είναι άνεργοι. Οι προσλήψεις θα γίνουν με επίβλεψη του ΑΣΕΠ, θα αφορούν 117 ειδικότητες και αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο. Άλλο ένα χαρακτηριστικό των προσλήψεων αυτών είναι ότι οι θέσεις στο μεγαλύτερο ποσοστό θα καλυφθούν από ανέργους Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε μικρότερο ποσοστό από ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικό της αναγκαιότητας αυτού του προσωπικού, ειδικά για το Δήμο της Χίου, είναι ότι μόνο στην υπηρεσία καθαριότητας μετά τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος έχουν απομείνει μόλις το 1/3 του προσωπικού.Πέραν από τους 142 υπαλλήλους που θα προσληφθούν στον Δήμο της Χίου, με την ίδια απόφαση, προβλέπεται και η πρόσληψη 8 υπαλλήλων στις οινούσσες και επίσης 8 στα Ψαρά.Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας 14.000 έως 15.000 θέσεις εργασίας θα κατανεμηθούν σε υπηρεσίες του Δημοσίου (σε κεντρικές υπηρεσίες, εποπτευόμενους φορείς και αποκεντρωμένες υπηρεσίες ανά την επικράτεια).
Ακόμη 32.000 θέσεις (όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων) θα κατανεμηθούν στους δήμους της χώρας και 3.500 θέσεις στις περιφέρειες.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2015», και έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000.000 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένες διατάξεις αφορούν θέματα αδειών ασθενείας, ασφαλιστική κάλυψη σε ειδικότητες που απαιτούν βαρέα ένσημα, συμψηφισμός των ασφαλιστικών εισφορών σε κατηγορίες ωφελουμένων που υπάγονται σε άλλα ταμεία ασφάλισης εκτός του ΙΚΑ (π.χ. μηχανικοί).

Ποιοι μπορούν να προσληφθούν

Ωφελούμενοι του προγράμματος μπορούν να είναι: Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ), μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Άνεργοι (εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ), μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Άνεργοι χαμηλών τυπικών προσόντων (ΥΕ/ΔΕ) και πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΤΕΙ εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με μοριοδότηση στην οποία θα συνεκτιμηθούν:
Ο χρόνος της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η ηλικία ως εξής:
Μοριοδότηση για ηλικίες από 18 έως 64 ετών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατηγορία ανέργων 30-44 ετών, η οποία υπερέχει αριθμητικά στο σύνολο των ανέργων (με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του β’ τριμήνου του 2014 ξεπερνούσαν τους 545.000), πλήττεται περισσότερο από την ανεργία και
βαρύνεται με μεγαλύτερες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου