Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Ορκομωσία της Χριστιάνας Καλογήρου την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, ως Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.Μετά την αριθμ.3271/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αναιρεί την αριθμ.2360/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και επικυρώνει την αριθμ.116/2014 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Μυτιλήνης με την οποία ανακηρύχθηκε η κα Χριστιάνα Καλογήρου ως Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, των άρθρων 152 παρ.4 και 162 του Ν.3852/2010 και την αριθμ.πρωτ.70888/29-9-2014(ΑΔΑ:6ΩΜΨΟΡ1Ι-ΓΞ4) Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί «Εκλογής Νέου Περιφερειάρχη Β.Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Μυτιλήνη Λέσβου,η τελετή της ορκομωσίας της Χριστιάνας Καλογήρου ως Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, στις 08-10-2014,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μμ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου