Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ερώτηση στην Βουλή, για το ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων, επιδοτήσεων για οφειλές ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών, από την Μαρία Σταυρινούδη.


Από την πρόσφατη ανάθεση των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων μέχρι και σήμερα, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά, καλούμαι μεταξύ των επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία να συνδράμω στο καίριο θέμα της παρακράτησης οφειλών των ασφαλισμένων από τυχόν
επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και πάσης φύσεως πληρωμές που καταβάλλονται από το δημόσιο και τους φορείς του, μία δυνατότητα που παρασχέθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία δυνάμει των διατάξεων του νόμου 4254/2014 (ειδικότερα στην υποπαράγραφο ΙΑ2).
Ως προς τούτο, αντιλαμβανόμενη πλήρως ως ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας μας, τις δυσκολίες επιβίωσης και τον αγώνα της ελληνικής αγροτικής οικογένειας έκρινα σκόπιμο την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, στη Βουλή των Ελλήνων να καταθέσω Ερώτηση (αριθ.πρωτ.:2481/11-9-2014) μαζί με άλλους συναδέλφους μου, προς τους Υπουργούς Εργασίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, με την οποία και ζητείται το ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων, επιδοτήσεων για οφειλές ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών,γεγονός που καταδεικνύει την εν γένει ανησυχία για τις συνέπειες από τυχόν εφαρμογή ενός
Σημειώνω ότι νόμος δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην ενιαία αγροτική ενίσχυση, αλλά το Υπουργείο Εργασίας, με εγκύκλιό του προβαίνει σε μια διασταλτική ερμηνεία, σύμφωνα με την οποία οι παρακρατήσεις αφορούν και πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζεται ότι σαφώς η διαφύλαξη της βιωσιμότητας του ΟΓΑ αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο υπάρχουν άλλα μέσα που δεν περιλαμβάνουν ούτε δεσμεύσεις λογαριασμών, ούτε κατασχέσεις.
 Θεωρώ επομένως απαραίτητες τις παρακάτω προτάσεις: α) την αναστολή της εφαρμογής της διάταξης για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ μέχρι να ενεργοποιηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η ρύθμιση των κόκκινων δανείων και η νέα ρύθμιση οφειλών προς τον ΟΓΑ, β) την απόσυρση της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρεται στην ενιαία ενίσχυση ή γ) επικουρικώς την προσθήκη ρητής προϋπόθεσης ότι οποιαδήποτε παρακράτηση από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις πρέπει να γίνεται με γραπτή συγκατάθεση του δικαιούχου. ΠΙΣΤΕΥΩ ότι τα συναρμόδια Υπουργεία θα αναγνωρίσουν την βασιμότητα των επιχειρημάτων μας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες της Χίου μας και της Χώρας μας να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές, ελάχιστες δυνατότητές τους, ώστε μπορούν να αγωνίζονται για τη συνέχιση της καλλιέργειάς  τους και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου