Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου.
Έχουμε τη χαρά και την υπερηφάνεια να ανακοινώσουμε στην κοινωνία της Χίου ότι το σχολείο μας επιλέχθηκε να συμμετέχει στο πρόγραμμα Comenius.
Τι είναι το πρόγραμμα Comenius;
Το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασή της. Πραγματοποιείται  μέσω της ενθάρρυνσης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της σχολικής εκπαίδευσης με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Υποστηρίζει τα παιδιά να αποκτήσουν συνείδηση της ποικιλομορφίας των Ευρωπαϊκών πολιτισμών καθώς και δεξιότητες απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική εργασιακή τους  απασχόληση και την δραστηριοποίησή τους ως ενεργοί πολίτες. Θα υλοποιηθεί έτσι ένα κοινό σχέδιο μάθησης ( project) διάρκειας δύο ετών (2013-2014,  2014 – 2015). Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν   σε ένα κοινό θέμα με τίτλο: “ Local songs in the European  choir” , ( Τοπικά τραγούδια σε μια Ευρωπαική χορωδία).
Η μουσική και ο χορός αποτελούν δράσεις που ενώνουν λαούς ,συμφιλιώνουν ανθρώπους , καλλιεργούν την επικοινωνία, διευρύνουν τη φαντασία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
Το σχολείο μας θα δουλέψει πάνω στο θέμα με στόχο να αναπτύξει όλες τις παραπάνω αξίες μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η διάθεση των εκπαιδευτικών που το απαρτίζουν, θα αμβλύνει τις όποιες  διαφορές υπάρχουν.
Το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου είναι σχολικό κέντρο έξι χωριών . Εκ των πραγμάτων η διαφορετικότητα είναι δεδομένη . Με το πρόγραμμα Comenius θα δοθεί σε κάθε παιδί η δυνατότητα να συνεργαστεί στενά με παιδιά  άλλων χωρών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και με κοινή γλώσσα τα αγγλικά.
Ιστορικά αναφέροντας ο Comenius υπήρξε δάσκαλος ,κληρικός  και επίσκοπος στα τέλη του 16ου αιώνα. Οι διδακτικές του θέσεις στηρίζονται στις διαδικασίες , στους νόμους και τα φαινόμενα της φύσης. Επιδίωξη του ήταν η δημιουργία μιας διδακτικής μεθόδου που να έχει γενικό κύρος και εφαρμογή, που να ισχύει σε όλα τα σχολεία και να εφαρμόζεται σε όλα τα μαθήματα ( διαθεματικότητα).
Με το πρόγραμμα Comenius πέραν αυτών των αξιών που θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε, θα γίνει γνωστό το νησί μας και ειδικά οι τοπικές κοινωνίες των Μαστιχοχωρίων σε άλλες έξι χώρες, που στη σημερινή εποχή το έχουν τόση ανάγκη.
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε την εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας κα Χούλη Γεωργία που με τις γνώσεις ,την εργατικότητα , την επιμονή και  την οξυδέρκεια που την διακρίνει, κατάφερε να εισηγηθεί τη συμμετοχή μας στο παραπάνω πρόγραμμα.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους τους χορηγούς , φορείς , γονείς και εκπαιδευτικούς που θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθειά μας, ούτως ώστε να αναδειχθεί το σχολείο μας σε  Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου