Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Πρόγραμμα Δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους για το 2012 από την Π.Ε. Χίου

trofima
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χίου  ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων  από φορείς υλοποίησης της δωρεάν διανομής τροφίμων, σύμφωνα με την 22830 ΚΥΑ (ΦΕΚ 660 Β΄20-4-11), από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης στους απόρους Ε.Ε..
Ως Φορείς υλοποίησης ορίζονται:
I.   Ιερές Μητροπόλεις για την άσκηση του φιλανθρωπικού τους έργου

II. Φιλανθρωπικά ιδρύματα ή Φιλανθρωπικοί σύλλογοι που είτε σιτίζουν είτε φιλοξενούν είτε περιθάλπουν άπορα άτομα.
III. Σύλλογοι παλιννοστούντων
IV. Σύλλογοι πολυτέκνων αναγνωρισμένων από την Α.Σ.Π.Ε.
V. Σύλλογοι τριτέκνων
VI. Σύλλογοι μονογονεϊκών οικογενειών
VII. Σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, χρονίως πασχόντων, ψυχικά πασχόντων κ.λ.π.
VIII. Σύλλογοι αθίγγανων
IX. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που υλοποιούν προγράμματα σίτισης απόρων ατόμων, εντός της Επικράτειας και μόνο
Χ. Δήμοι, Δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τους:
  1. για μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπως προσδιορίζονται από την Οδηγία    81/645/Ε.Ο.Κ., όπως αυτή ισχύει κάθε φορά
  2. για μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α.
  3. στις περιπτώσεις όπου λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από  τα άπορα άτομα ή οικογένειες μέχρι 15-03-2012  στους φορείς υλοποίησης.
Ενώ οι αιτήσεις  των φορέων για την ένταξη τους  πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το έτος 2012 υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Χίου,  μέχρι 31/3/2012.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22710-44268 Κα Ι.Καλαϊτζίδου.Π
                  
                                                                                                  Κωνσταντίνος Γανιάρης
                                                                               Αντιπεριφερειάρχης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου