Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Oι επιπτώσεις της ανεργίας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους φορείς ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ.του Στέλιου Ψαρρού.


Στην ομάδα εργασίας του τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας, με τομεάρχη τον Βουλευτή Αχαΐας Νίκο Νικολόπουλο,  ανήκει ο Στέλιος Ψαρρός τ.Γενικός Διευθυντής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,του οποίου δημοσιεύομε σήμερα την πρόταση που έκανε στον τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις επιπτώσεις της ανεργίας στη χώρα μας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα της Ελληνικής κοινωνίας  είναι η ανεργία.Η έλλειψη αναπτυξιακού προγράμματος από την παρούσα Κυβέρνηση βαθαίνει την ύφεση  και αυξάνει  με μαθηματική ακρίβεια την ανεργία.
Η ανεργία πέρα από τις επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο του Έλληνα εργαζόμενου, μειώνει και τα έσοδα των ασφαλιστικών οργανισμών που τους υποχρεώνει να ζητούν  μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος όμως αδυνατεί να αντεπεξέλθει λόγω της οικονομικής κρίσης. Η αδυναμία αυτή οδηγεί τα ταμεία στο δανεισμό με εγγύηση τα ομόλογα που κατέχουν.
Σήμερα δεν γνωρίζει κανείς τις επιπτώσεις από τις αναμενόμενες συμφωνίες σχετικά με το hair cut.Με την κατωτέρω ανάλυση και με ήπιους υπολογισμούς αναδεικνύομαι και αποδεικνύουμε  την μεγάλη επιβάρυνση  που υφίσταται  το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και οι οργανισμοί ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, και ΟΕΕ, από την αύξηση 1% της ανεργίας.
Εάν επομένως αυξηθεί η ανεργία  κατά 1%, ο αριθμός των εργαζομένων και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που χάνουν την εργασία τους ανέρχεται στα 49.000 άτομα από τα στοιχεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε ετήσια βάση.
Παραδοχές
α]  Αύξηση της ανεργίας 1% αριθμός ατόμων που εξέρχονται από την ασφάλιση  του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 49.600 άτομα.
β] Μέσος μισθός σε ετήσια βάση 1.300.00 ευρώ.
γ] Ποσοστά ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τον κλάδο σύνταξης και τους κλάδους ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, ΜΙΚΤΑ 27,65% { 20% για τον κλάδο σύνταξης και 6.75 % για τον κλάδο ασθενείας σε είδος και σε χρήμα.],ΒΑΡΕΑ ποσοστό  32.25% { κλάδος σύνταξης 24.60% και κλάδος ασθενείας σε είδος και σε χρήμα 6.75%]
δ] Ποσοστό ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ { επικουρικό ] για ΜΙΚΤΑ 6% και για ΒΑΡΕΑ 8%
ε] Επειδή το πλήθος των ασφαλισμένων στον κλάδο ΜΙΚΤΑ  είναι πολύ μεγαλύτερος  από τον κλάδο ΒΑΡΕΑ χωρίς να είναι δυνατόν να υπολογισθεί με ακρίβεια, θα υπολογίσουμε την επιβάρυνση  με κλάδο ασφάλισης στα ΜΙΚΤΑ.
στ] Ποσοστό ασφάλισης για τον ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους 8.9%[ κλάδοι.ανεργίας, στράτευσης, ΔΛοΕΜ, ΑΠΕαΑΕ, ΛΑΕΚ.
ζ] Ποσοστό ασφάλισης για τον ΟΕΚ, 1.75%
η] Ποσοστό ασφάλισης για τον ΟΕΚ, 0.70%
Θ] Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται  στο ποσό των 454 ευρώ, συν 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος  που επιβαρύνει τον ΟΑΕΔ.
Υπολογισμός.
1] Η επιβάρυνση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
ΜΙΚΤΑ . 49.600 Χ 1.300 = 64.480.000 Χ 27.65% = 17.828.720 Χ 12 = 213.944.640
ΒΑΡΕΑ. 49.600 Χ 1.300 = 64.480.000 Χ 32.25% = 20.794.800 Χ12 =  249.537.600
2] Η επιβάρυνση ΕΤΕΑΜ
ΜΙΚΤΑ.   49.600 Χ 1.300 = 64.480.000 Χ       6% =   3.868.800 Χ 12 =   46.425.600
ΒΑΡΕΑ.  49.600 Χ 1.300 = 64.480.000 Χ       8% =   5.158.400 Χ 12 =   61.900.800
3] Η επιβάρυνση του ΟΑΕΔ.
               49.600 Χ 1.300 = 64.480.000 Χ    8.96%=  5.777.408 Χ 12 =    69.328.896
               49.600 Χ 454 = 22.518.400 Χ 12 =....................................... 270.220.800
                      Σ Υ Ν Ο Λ Ο.............................................................. 339.549.696
4] Η επιβάρυνση για ΟΕΚ
                49.600 Χ 1.300 = 64.480.000 Χ 1.75% = 1.128.400 Χ 12 =       13.540.800
5] Η επιβάρυνση για ΟΕΕ
                 49.600 Χ 1.300 = 64.480.800 Χ 0.70% =    451.360 Χ 12 =        5.416.320
     ΓΕΝΙΚΌ ΣΎΝΟΛΟ ΕΠΙΒΆΡΥΝΣΗΣ.................................................618.877.056,00
Συμπέρασμα. Το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ  και Εργατική Εστία ανέρχεται στο ύψος των 618.877.056.00 ευρώ.Το ποσό αυτό είναι τεράστιο για τα σημερινά δεδομένα και αποδεικνύει το πόσο δίκιο είχε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  και ο αρχηγός της κος Αντώνης Σαμαράς όταν επιμένει να αγωνίζεται για μια πολιτική απέναντι στην ύφεση και την ανεργία.

Στυλιανός Ψαρρός
τέως Γενικός Διευθυντής ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου