Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Οι Ευεργέτες του Δημοτικού Σχολείου Γεώργιος και Ιωάννης Μιχαλάκης

Ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου,τέθηκε τον Οκτώβριο του 1913.Οι εργασίες της ανέγερσης άρχισαν και συνεχίστηκαν με εγχώριους πόρους,καθώς και με την βοήθεια της Λονδινείου Επιτροπής που την αποτελούσαν επιφανείς Χίοι εγκατεστημένοι στην Αγγλία, οι οποίοι με πληθώρα κοινωφελών έργων βοήθησαν σημαντικά στην ανοικοδόμηση και αποπεράτωση του έργου. Οι πόροι όμως γρήγορα εξαντλήθηκαν και οι εργασίες σταμάτησαν. 

Το 1920 επισκέφτηκε τη γενέτειρα του ο Ιωάννης Μιχαλάκης, πλούσιος επιχειρηματίας, εγκατεστημένος μαζί με το θείο του Γιώργο Μιχαλάκη στην ευημερούσα χώρα της Βαλκανικής Ρουμανία. Ο Ιωάννης Μιχαλάκης ενημερώθηκε για τα τρέχοντα προβλήματα του χωριού, έδειξε ενεργό και πολύπλευρο ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκε θετικά στις τόσες ανάγκες του. Πράγματι, με την επιστροφή του στην Ρουμανία και μετά από συνεννόηση με το θείο του, έστειλαν με το ατμόπλοιο Άρτεμις την απαραίτητη για την αποπεράτωση του έργου ξυλεία. Το Δημοτικό αποπερατώθηκε το 1922 και η εγκατάσταση των πρώτων μαθητών έγινε το σχολικό έτος 1922-1923. 

Οι Μιχαλάκηδες, μεγάλοι αλτρουιστές, λαμπροί χριστιανοί και θερμοί υποστηρικτές και λάτρεις της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της Καλαμωτής, είχαν την ατυχία να πεθάνουν και να ταφούν στα ανήλια και παγερά χώματα μιας ξένης χώρας. Πέτυχαν όμως να ζουν, και θα ζουν αιώνια, στις ψυχές όλων των Καλαμωτούσων, που πήραν και θα πάρουν τα πρώτα τους φώτα και εφόδια για τη ζωή στις μεγαλόπρεπες αίθουσες του επιβλητικού αυτού διδακτηρίου. Η ανέγερση του πολύτιμου αυτού κτιρίου έλυσε για πάντα το διδακτηριακό πρόβλημα της στοιχειώδους εκπαίδευσης και κόσμησε την Καλαμωτή με ένα καλαίσθητο και επιβλητικό οικοδόμημα, που όμοιο του δύσκολα βρίσκει κανείς σε ολόκληρη την Χίο.

Πηγή: Καλαμωτή ένα μεσαιωνικό χωριό, Γ.Δαμαλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου